22.8 °C, 1.3 m/s, 61.4 %

Pilsētā

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsPilsētāSkolēni forumā kaļ nākotnes plānus
Skolēni forumā kaļ nākotnes plānus
21/10/2009

«Es domāju, ka šis pasākums ir noderīgs, jo te beidzot es jūtu, ka Skolēnu dome sāk sadarboties ar pilsētas skolu pašpārvaldēm un ģenerē idejas par kopīgiem pasākumiem, kuros varēs iesaistīties visi pilsētas skolēni. Ceru, ka mūsu izvirzītās idejas īstenosies. Iepriekš visi bija pieraduši strādāt tikai katrs par sevi un tas prasīja lielākas finanses, taču tagad apvienojoties mēs varētu ietaupīt,» tā par jauniešu forumu teic Vakara (maiņu) vidusskolas skolnieks Edgars Jančuks.

Ritma Gaidamoviča

«Es domāju, ka šis pasākums ir noderīgs, jo te beidzot
es jūtu, ka Skolēnu dome sāk sadarboties ar pilsētas skolu
pašpārvaldēm un ģenerē idejas par kopīgiem pasākumiem, kuros varēs
iesaistīties visi pilsētas skolēni. Ceru, ka mūsu izvirzītās idejas
īstenosies. Iepriekš visi bija pieraduši strādāt tikai katrs par
sevi un tas prasīja lielākas finanses, taču tagad apvienojoties mēs
varētu ietaupīt,» tā par jauniešu forumu teic Vakara (maiņu)
vidusskolas skolnieks Edgars Jančuks.

 

Šodien Jelgavas reģionālajā Pieaugušo izglītības centrā notika
trešais Jelgavas Skolēnu domes rīkotais skolēnu pašpārvalžu forums
par tēmu «Mūsu idejas – mūsu pilsēta!». Tajā vairāk nekā 40 skolēni
no dažādām pilsētas vispārizglītojošām skolām, strādājot darba
grupās, izvirzījušas vairākas jaunas idejas jauniešu pasākumiem,
izstrādājuši jauniešu portāla koncepciju un modeli, sprieduši par
to, kā veicināt sadarbību ar citām pilsētu un arī Zemgales reģiona
skolām, veidojot sadraudzības vakarus, kopīgus projektus,
ekskursijas un citas lietas. Kā arī domājuši par to kā uzlabot
sadarbību starp skolotājiem un skolēniem, kā disciplinēt skolēnus,
izsakot vajadzību pēc «Skolēnu ētikas kodeksa», kuram jau ieskicēti
pirmie iekļaujamie punkti. Paši jaunieši atzīst, ka forums tik
tiešām bijis noderīgs un tagad cer, ka izteiktās idejas Jelgavas
Skolēnu dome ņems vērā un jau drīzumā tās tiks arī īstenotas. Tāpat
skolēni arī izteikuši atbalstu un iniciatīvu līdzdarboties šo ideju
īstenošanā, lai viņiem pašiem un arī citiem pilsētas skolēniem būtu
interesanti.

Forumā darbs notika četrās grupās – «Ideju talka», «Pilsētas
jauniešu avīze», «Starppilsētu skolu sadarbība» un «Skolēnu un
skolotāju attiecības».

Pirmajā grupā dažādu skolu pārstāvjiem izdevies ieskicēt
vairākas jaunas idejas dažādiem pasākumiem, kuros iesaistīt visu
pilsētas skolas. Galvenās idejas, ko grupa labprāt gribētu arī
īstenot – vēstures orientēšanās sacensības starp skolām, popiela,
Jelgavas mākslas simpozijs, kurā sevi izpauž skolu jaunie
mākslinieki, izveidot skolas radio, rīkot dažādas stafetes sportā,
latīņu un amerikāņu deju pasākumus, futbola čempionātu Hercoga
Jēkaba laukumā, amatiermākslas vakari, piesaistot galeriju «Suņa
taka», Bērnu un jauniešu mūzikas klubu, kā arī veidot mākslas
plenēru, kurā savus mākslas darbus pilsētniekiem varētu parādīt
tieši skolēni.

Grupas «Pilsētas jauniešu avīze» dalībnieki no klasiskās avīzes
varianta jauniešiem atteikušies, atzīstot, ka daudz modernāks
noteikti būtu portāls un šodien jau izstrādājuši vīziju, par to
kāds tas varētu izskatīties. Grupas dalībnieki ieskicējuši vairākas
sadaļas – sākums, kur būtu atrodama informācija par organizāciju,
kas šo portālu veido, tālāk sekotu aktualitāšu sadaļa, kur ir ziņas
par visu pilsētas skolu pasākumiem un arī pilsētas pasākumiem, kas
domāti jauniešiem, tālāk seko nopietnākā sadaļa – izglītība, kur
apkopota informācija par visām pilsētas skolām, gan augstākās
izglītības iespējām, gan pēcstundu nodarbībām. Par neatņemamu
sastāvdaļu jaunieši min arī sadaļu izklaide, kur nevis jaunākā
informācija par tusiņiem, bet gan skolēnu forums, video un foto un
kaut kas humora pieskaņu. Bet kā pēdējā sadaļa minēta radošā
darbnīca, kurā apkopoti skolēnu iesniegtie dzejoļi, zīmējumi un
informācija par citām radošām lietām, ko skolēni paveikuši.

Trešā grupa – «Strappilsētu skolu sadarbība» runāja un diskutēja
par to, kā veicināt un pamainīt sadarbību gan starp pilsētas
skolām, gan citu pilsētu skolām, īpaši Zemgales reģiona. Šoreiz
domāts par to, lai sadarbība neaprobežotos tikai ar to, ka viens
pie otra aizbrauc ciemos, apskatās skolu un brauc mājās, bet jau
plašāk – sadraudzības vakari, kopīgi projekti starp pašpārvaldēm,
kopīgi koncerti ar citu skolu pašdarbības kolektīviem, kā arī rīkot
pieredzes apmaiņas lekcijas, seminārus un citas lietas.

Savukārt ceturtā grupa plašās diskusijās runājusi par skolotāju
un skolēnu sadarbību. Līdz šim pilsētas skolās darbojas «Skolotāju
ētikas kodekss», taču šoreiz darba grupā skolēni, kopā ar Jelgavas
Izglītības pārvaldes speciālistiem, domājuši un ievilkuši pirmās
vadlīnijas «Skolēnu ētikas kodeksam», jo uzskata, ka ir
nepieciešamība pēc tāda. Pamatā tas varēšot diktēt skolēnu
uzvedību, nosakot kārtību, kā skolēnam jāuzvedas izglītības
iestādē, gan arī dažādas attiecību normas starp skolēniem,
skolotājiem un vecākiem. Lai šo īstenotu un plašāk diskutētu par
normām, kas kodeksā jāiekļauj nākotnē plānots pieaicināt arī Rīgas
Hanzas vidusskolas pārstāvjus, jo šajā skolā šāds ētikas kodekss
jau darbojas.

Katras grupas idejas prezentācijas veidā pastāstītas arī pārējo
grupu dalībniekiem. Skolēnu domes priekšsēdētājs Kārlis Caune
stāsta, ka jau tuvākajā laikā Skolēnu domē visas idejas tiks
apkopotas un izvērtēts, kuras no tām jau drīzumā Skolēnu dome,
sadarbojoties ar skolu pašpārvaldēm, varētu arī īstenot. Un tad jau
reāli domātu kā tas izdarāms.

Foto: Ivars Veiliņš