16.6 °C, 1.2 m/s, 89.2 %

Izglītība

Skolēni iemēģina roku arodā
26/06/2008

Vasaras sākums ir laiks, kad vairums devītklasnieku dodas savas nākamās profesijas meklējumos – izvēlēties arodu vai vidējo izglītību, ja arodu, tad kādu. Šķiet, ka vismaz 77 skolēniem izvēle nu ir krietni vieglāka, jo šogad pirmo reizi interešu izglītības formā Jelgavas Amatu vidusskolā 7. – 9. klašu audzēkņi apguva pirmās iemaņas kādā no specialitātēm, tā gūstot pārliecību, vai tā ir gana saistoša, lai izvēlētos to mācīties pēc pamatskolas beigšanas.

Kristīne Langenfelde

Vasaras sākums ir laiks, kad vairums devītklasnieku dodas
savas nākamās profesijas meklējumos – izvēlēties arodu vai vidējo
izglītību, ja arodu, tad kādu. Šķiet, ka vismaz 77 skolēniem izvēle
nu ir krietni vieglāka, jo šogad pirmo reizi interešu izglītības
formā Jelgavas Amatu vidusskolā 7. – 9. klašu audzēkņi apguva
pirmās iemaņas kādā no specialitātēm, tā gūstot pārliecību, vai tā
ir gana saistoša, lai izvēlētos to mācīties pēc pamatskolas
beigšanas.

Izrādās, ka iniciatīva šādām interešu izglītības nodarbībām
nākusi no Jelgavas domes priekšsēdētāja Andra Rāviņa un Izglītības
pārvaldes vadītājas Guntas Auzas. «Tā bija lieliska ideja, ko mums
nebija grūti realizēt,» atzīst Amatu vidusskolas direktores
vietnieks Aleksandrs Lazarevs.
Galvenā doma bija ļaut 7. – 9. klašu skolēniem ielūkoties dažādās
profesijās, izprast to nozīmi un atbilstību savām spējām. «Pedagogi
izveidoja interešu izglītības programmas, kurās četru mēnešu garumā
savas pirmās iemaņas skolēni varēja gūt friziera, konditora,
pavāra, tirdzniecības menedžmenta un metālapstrādes arodos,» stāsta
A.Lazarevs.
Skolēnu atsaucība pārsteidza pat pašus idejas autorus – interešu
programmās sākumā pieteicās 112 skolēni, kuri vakara stundās pēc
mācībām skolā devās uz Amatu vidusskolu, lai izzinātu interesējošo
profesiju. Vislielāko interesi jaunieši izrādīja par konditora,
pavāra un friziera arodu.
Skolēni visi kā viens atzīst, ka ar aizrautību nākuši uz nodarbībām
– pirmkārt, tāpēc, ka tā bija iespēja uzzināt pilnīgi ko jaunu,
otrkārt, – mācības notikušas nepiespiestā gaisotnē, visi
pasniedzēji bijuši ļoti atsaucīgi, pretimnākoši, ieinteresēti.
«Ir skaidrs, šāda ideja jāturpina arī nākamajos gados – skolēniem
tas ir liels atbalsts nākotnes profesijas meklējumos. Protams,
neiztikt bez pašvaldības palīdzības – jāuzsver, ka arī šoreiz ideju
realizēt bija iespējams, pateicoties pašvaldības finansiālam
atbalstam, jo skolēniem visas nodarbības bija bez maksas.
Jāpiebilst, ka šādu iespēju saviem skolēniem pagaidām spēj piedāvāt
tikai divas Latvijas pilsētas – mēs, Jelgavā, un Daugavpilī,» tā
direktore Edīte Bišere.
Nepieciešamību iesākto turpināt apliecina arī skolēnu sacītais –
lielākā daļa no viņiem šeit atnākuši nejauši, draugu pierunāti, un
arī nodarbību izvēle bijusi visai interesanta – piemēram, daļa
audzēkņu, kas ielūkojās tirdzniecības menedžmenta specialitātē, to
izvēlējās vien tāpēc, ka viņus saistījis vārds «menedžments», taču,
kas aiz tā slēpjas, zināms nebija. Kāda cita meitene izvēlējusies
friziera nodarbības, bet pēc laika sapratusi, ka tas viņu
neinteresē un ar aizrautību sākusi darboties konditoru nodarbībās.
Tas viss tikai apliecina, ka skolēniem ir visai mazs priekšstats
par to, kāds varētu būt viens vai otrs apgūstamais arods. Ja jau
pēc pamatskolas beigšanas, iestājoties arodskolā, izvēle jābalsta
tikai uz nejaušības principa, varbūtība, ka jaunietis apgūs to, kas
viņam patiesi interesē, pamatīgi sarūk. Tieši tāpēc šādas
nodarbības, vēl pamatskolā mācoties, dod daudz lielāku garantu, ka
jaunietis vēlāk apgūs profesiju tāpēc, ka tā viņu patiesi
interesē.
Un interese jauniešiem ir. Piemēram, pēc šo nodarbību beigšanas
vairāki jaunieši jau skaidri sapratuši, ka viņi mācības turpinās
Amatu vidusskolā, un zina arī to, kāda specialitāte viņiem
interesē.