24.8 °C, 1.4 m/s, 47.4 %

Pilsētā

Skolēni sāk strādāt
05/06/2018

Šonedēļ darbu Jelgavas iestādēs un uzņēmumos uzsākuši 172 skolēni – 79 skolēni 13 un 14 gadu vecumā un 93 skolēni vecumā no 15 līdz 17 gadiem –, kuri piedalās pašvaldības skolēnu vasaras nodarbinātības programmā.

Skolēniem ir iespēja strādāt vairākās pašvaldības pirmsskolas
izglītības iestādēs, piemēram, «Ķiparos», «Kāpēcīšos»,
«Varavīksnē», «Kamolītī», «Rotaļā», skolās – Jelgavas Valsts
ģimnāzijā, Tehnoloģiju vidusskolā, Spīdolas ģimnāzijā, 3. un 4.
sākumskolā, 4., 5. un 6. vidusskolā, 1. internātpamatskolā –
attīstības centrā, 2. internātpamatskolā –, bērnu un jauniešu
centrā «Junda», Zemgales Olimpiskajā centrā, kultūras namā, AS
«Jelgavas dzirnavas», iestādē «Pilsētsaimniecība», uzņēmumā
«Zemgales eko», kafejnīcā «Silva» un citviet.

Bērnu un jauniešu centra «Junda» nometnē «Lediņi» šonedēļ sākuši
strādāt trīs skolēni, kuru pienākumos pagaidām ietilpst teritorijas
sakārtošanas darbi. «Mums ir jānovāc nozāģētie zari un baļķi un
lapas,» pēc pirmās nostrādātās dienas stāsta Jelgavas Tehnoloģiju
vidusskolas skolēni Ralfs un Ēriks, kuri nupat pabeiguši 8. klasi.
Abi jaunieši norāda, ka vasaras darbs ir viņu pašu iniciatīva –
iespēja nopelnīt kabatasnaudu saviem hobijiem. «Mums ir daudz brīvā
laika, un vēlamies to pavadīt lietderīgi, kā arī nopelnīt
kabatasnaudu rolleru uzturēšanai,» tā puiši, papildinot, ka viņi
labprāt arī palīdzētu pieskatīt nometnes dalībniekus, iesaistītos
viņu aktivitāšu plānošanā un vadīšanā. Pagājušogad viņi strādājuši
savā skolā – Tehnoloģiju vidusskolā –, kur galvenokārt esot bijis
jāpalīdz sagatavot klases eksāmeniem, kā arī jāsakopj skolas
ārvide. «Protams, ir slinkums celties uz darbu, bet nav tik grūti,
kā uz skolu, jo var pagulēt par pusstundu ilgāk. Kopumā vasarā
strādā diezgan maz mūsu skolasbiedru – citi labāk atpūšas mājās vai
pavada laiku kopā ar draugiem,» atzīs uzrunātie jaunieši.

Bet Jelgavas 4. vidusskolas skolnieks Toms savu pirmo darba
pieredzi iegūst Zemgales Olimpiskajā centrā. «Lielākoties veicu
tehniskos uzdevumus, piemēram, skrūvēju beņķus un augstlēkšanas
konstrukcijas. Man patīk šis darbs, jo varu iemācīties ko jaunu,
izprast, no kā konstrukcijas sastāv, taču nākotnē es vēlētos
strādāt informācijas tehnoloģiju jomā,» stāsta Toms. Viņš
papildina, ka darbam vasarā viņu motivē vēlme gūt pieredzi, bet, ko
darīs ar nopelnīto naudu, puisis vēl nav izdomājis. «Celties uz
darbu ir daudz vieglāk – arī laiks šeit paiet ātrāk nekā skolā,» tā
puisis, papildinot, ka pārējo vasaras daļu viņš vēlētos veltīt
ceļojumiem, ekskursijām.

Jāpiebilst, ka pašvaldības skolēnu vasaras nodarbinātības
programma ilgs līdz 24. augustam, un šovasar kopumā plānots
nodarbināt vairāk nekā 400 skolēnu. Jaunākie skolēni – 13 un 14
gadus veci – tiek nodarbināti divas nedēļas pa četrām stundām
dienā, savukārt 15–17 gadus veci izglītojamie – trīs nedēļas pa
sešām stundām dienā. Skolēni, kas darbu uzsākuši šonedēļ, algu
saņems 15. jūnijā (13 un 14 gadus vecie skolēni) un 22. jūnijā
(15–17 gadus vecie skolēni).

Foto: «Jelgavas Vēstnesis»