25.8 °C, 4.7 m/s, 45.2 %

Izglītība

Skolēni saņem CE sertifikātus
05/07/2013

Šodien Jelgavas skolas Izglītības pārvaldē saņēma centralizēto eksāmenu (CE) sertifikātus un liela daļa šodien tos dala arī skolēniem. Arī Spīdolas ģimnāzijas absolventi savus sertifikātus saņem šodien. «Varēja jau būt nedaudz augstāki rezultāti, bet kopumā esmu apmierināts,» saka Spīdolas ģimnāzijas absolvents Guntis Zondaks.

Ilze Knusle-Jankevica

Šodien Jelgavas skolas Izglītības pārvaldē saņēma
centralizēto eksāmenu (CE) sertifikātus un liela daļa šodien tos
dala arī skolēniem. Arī Spīdolas ģimnāzijas absolventi savus
sertifikātus saņem šodien. «Varēja jau būt nedaudz augstāki
rezultāti, bet kopumā esmu apmierināts,» saka Spīdolas ģimnāzijas
absolvents Guntis Zondaks.

Guntis plāno stāties LLU mašīnbūves inženieros, tāpēc kārtoja
izvēles CE fizikā un trīs obligātos eksāmenus matemātikā, latviešu
valodā un literatūrā un angļu valodā. «Fizikā un angļu valodā man
ir C līmenis, bet matemātikā un latviešu valodā – B līmenis,» tā
Guntis.

Fizikas eksāmenu kārtoja arī Roberts Kalniņš, jo plāno studēt
RTU aviācijas inženieros. «Kad ieraudzīju C līmeni, pirmā doma
bija: «Galvenais, lai tas nav fizikā!». Bet bija gan fizikā,» tā
puisis. Obligātajos priekšmetos viņš ieguvis B līmeni.

Visvairāk CE Spīdolas ģimnāzijā kārtoja Alvis Mengots – sešus:
matemātikā, latviešu valodā un literatūrā, angļu valodā, ķīmijā,
bioloģijā un fizikā. «Nezināju, kur iet tālāk mācīties, tāpēc
eksāmenus kārtoju vairākos priekšmetos, kas varētu man būt
nepieciešami,» tā Alvis, piebilstot, ka visgrūtākais eksāmens,
viņaprāt, bija fizikā. Tagad gan puisis ir izlēmis stāties RTU
Ķīmijas fakultātē . Jāpiebilst, ka Alvim ir viens no labākajiem
rezultātiem skolā matemātikas eksāmenā – 86 procenti.

Spīdolas ģimnāzijas direktore Ilze Vilkārse portālu
www.jelgavasvestnesis.lv informē, ka vislabākie
rezultāti angļu valodā ir «soc» klasei – vidējais rezultāts ir 74,9
procenti, matemātikā – «v» jeb vispārizglītojošai klasei ar vidējo
rezultātu 58,1 procents, latviešu valodā un literatūrā –
komercklasei ar vidējo rezultātu 73,9 procenti.

Latviešu valodā un literatūrā skolā augstāko vērtējumu – 90
procentus – saņēma Liāna Mihailova un Daniels Žoids, matemātikā –
Maija Rozenfelde (92 procenti), angļu valodā – D.Žoids un Aleksejs
Bobrovs (94 procenti), bioloģijā – M.Rozenfelde (88 procenti),
krievu valodā – A.Bobrovs (89 procenti), fizikā – D.Žoids (79
procentus), vēsturē – Viktorija Hlomova (71 procents), vācu valodā
– Kristaps Krūze (62 procenti; viņš bija vienīgais, kas kārtoja šo
eksāmenu), ķīmijā – A.Bobrovs (72 procenti).

Izglītības pārvalde kopsavilkumu par CE rezultātiem Jelgavā sola
augusta sākumā.

Jāpiebilst, ka Valsts Izglītības satura centrs publicējis
informāciju, ka augstākie rezultāti valstī ir bioloģijā, vācu un
franču valodā (zem 70 procentiem), zemākie – matemātikā un vēsturē
(zem 40 procentiem).

Jāatgādina, ka šogad CE rezultāti tiek izteikti procentos, bet
iepriekšējos gados tie tika vērtēti līmeņos.

Foto: JV arhīvs