18.4 °C, 5.6 m/s, 95.9 %

Pilsētā

Skolēni strādājuši godam
14/08/2008

Oficiāli darbu beiguši trīspadsmit un četrpadsmit gadus vecie pilsētas skolēni, kas izmantoja Jelgavas pašvaldības doto iespēju vasaras brīvlaikā strādāt aģentūrā «Pilsētsaimniecība», piedaloties dažādos pilsētas labiekārtošanas darbos. Kopumā aģentūra šovasar nodarbināja 60 skolēnus.

Ritma Gaidamoviča

Oficiāli darbu beiguši trīspadsmit un četrpadsmit gadus vecie
pilsētas skolēni, kas izmantoja Jelgavas pašvaldības doto iespēju
vasaras brīvlaikā strādāt aģentūrā «Pilsētsaimniecība», piedaloties
dažādos pilsētas labiekārtošanas darbos. Kopumā aģentūra šovasar
nodarbināja 60 skolēnus.

Aģentūras «Pilsētsaimniecība» direktors Andrejs Baļčūns «Jelgavas
Vēstnesim» stāsta, ka skolēni šajos divos darba mēnešos pamatā
strādājuši kopā ar dārznieci un veikuši dažādus labiekārtošanas
darbus pilsētā – ravējuši, stādījuši un darījuši citus darbus. Daļa
skolēnu strādājuši pie satiksmes drošības uzraudzīšanas un
atsevišķos krustojumos skaitījuši automašīnas, lai noteiktu
transporta līdzekļu plūsmu, kā arī skaitījuši gājējus šajos
krustojumos. Bet vēl daļa trīspadsmit un četrpadsmit gadus veco
bērnu, kas vasaru izvēlējušies pavadīt, strādājot aģentūrā, veikuši
dažādus krāsošanas darbus – krāsojuši soliņus, margas, divus metrus
augstos gaismas stabus un citus objektus.
Jautāts, kā direktors vērtē bērnu darbu salīdzinājumā ar
iepriekšējiem gadiem, A.Baļčūns teic, ka salīdzinājums nav veikts,
taču zināms, ka bērni uzdotos pienākumus veikuši pēc labākās
sirdsapziņas. Darbs vienmēr bijis paveikts un kopumā padarīts
daudz, arī tādas lietas, kas savā reizē ar speciālistiem nav
īstenotas.
A.Baļčūns vien piebilst, ka, protams, arī nākamajā gadā pilsētas
skolēniem būs iespēja izvēlēties strādāt un pieteikties darbam
aģentūrā «Pilsētsaimniecība».