14.2 °C, 2.5 m/s, 94.9 %

Izglītība

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsIzglītībaSkolēnu konkurss par Latviju Eiropas Savienībā
Skolēnu konkurss par Latviju Eiropas Savienībā
02/04/2008

Eiropas Savienības informācijas aģentūra (ESIA) aicina Latvijas sākumskolēnus un pamatskolēnus piedalīties konkursos, kas saistīti ar jautājumiem par Eiropas Savienību (ES) un Latviju tajā. Galvenās balvas – kalendāra iespiešana, divriteņi.  

Ritma Gaidamoviča

Eiropas Savienības informācijas aģentūra (ESIA) aicina
Latvijas sākumskolēnus un pamatskolēnus piedalīties konkursos, kas
saistīti ar jautājumiem par Eiropas Savienību (ES) un Latviju tajā.
Galvenās balvas – kalendāra iespiešana,
divriteņi.  

Konkurss sākumskolēniem «Manas Eiropas pasakas» tiek rīkots, lai
rosinātu skolēnus no 1. līdz 4. klasei aprakstīt un attēlot viņu
redzējumu par ES. Bērnu uzdevums ir uzrakstīt pasakas par un ap
Eiropu – tās dažādību, vēsturi, ģeogrāfiju, dalībvalstīm,
notikumiem, kultūru un Latvijas vietu tajā, un arī ilustrēt savas
uzrakstītās pasakas. Katru komandu veido viena klase (no 1. līdz 4.
) kopā ar klases audzinātāju. Katrai klasei jāizveido viens mācību
gada Eiropas kalendārs no 2008. gada septembra līdz 2009. gada
augustam. Iesniedzamā darba formāts ir mācību gada kalendārs 13
lapu apjomā (vāks + 12 mēneši), kur lapas vienā pusē ir ilustrācija
brīvā izpildījumā -zīmējums, aplikācija, grafika, kolāža,
fotogrāfijas un tamlīdzīgi, bet otrā – skolēnu sacerētās pasakas
teksts (maksimāli 1000 rakstu zīmes). Darbi iesniedzami līdz
14.aprīlim (pasta zīmogs) pulksten 17 pa pastu vai personīgi
Aspazijas bulvārī 28, 2.stāvā, Rīgā, LV – 1050 ar norādi «Konkursam
«Manas Eiropas pasakas»». Žūrijas vērtējums tiks paziņots līdz
2008. gada 25. aprīlim. Galvenā balva – žūrijas izvēlētā labākā
kalendāra iespiešana tipogrāfijā.

Savukārt pamatskolēniem, lai piedalītos konkursā, jāuzzīmē
stāsts komiksa formā par to, kā Latvijas dalība ES ir ietekmē dzīvi
Latvijā un/vai ES. Komiksa garums nedrīkst pārsniegt 100 zīmējumu
rāmīšus un būt mazāks par četriem zīmējumu rāmīšiem. Tie var būt
zīmēti gan ar roku, gan elektroniski. Darbiem ir jābūt noformētiem
uz lapām, kas atbilst A4 formāta izmēram. Ja darbi tiek iesniegti
elektroniskā formā, drukājot tiem ir jāietilpst A4 formāta lapā.
Konkursā var piedalīties 5. – 9. klašu skolēni individuāli vai
komandā pa diviem. Komiksu, kā arī klāt pievienotu aizpildītu
konkursa dalībnieku pieteikuma anketa, jāiesniedz līdz 14.aprīlim,
pulksten 17 (pasta zīmogs). Darbus var iesniegt drukātā formā vai
ierakstītus CD, nosūtot vai personīgi nogādājot ESIA Rīgā,
Aspazijas bulvārī 28, LV – 1050 ievietotus aizlīmētā aploksnē ar
norādi «Konkursam «Kā Latvijai Eiropā iet?»». Konkursā tiks
noteikti trīs labākie darbi. Galvenā balva ir divritenis. Konkursa
rezultātu paziņošana notiks 30.aprīlī, tos publicējot ESIA mājas
lapā www.esia.gov.lv/lat/konkursi/pmsk.
Konkursa uzvarētāju apbalvošana notiks 2008.gada 7.maijā. Plašāka
informācija un abu konkursu pieteikuma anketas pieejams ESIA mājas
lapā www.esia.gov.lv/lat/konkursi/pmsk.