3.7 °C, 1.8 m/s, 98.9 %

Pilsētā

Skolotāji saņem portatīvos datorus
06/03/2008

Šodien, 6.martā, 94 latviešu, angļu un vācu valodas, dabas zinātņu, matemātikas, literatūras un citu mācību priekšmetu skolotāji no Jelgavas pašvaldības izglītības iestādēm savā rīcībā saņēma domes dāvinātos portatīvos datorus, kas palīdzēs labāk sagatavot mācību stundas

Anna Afanasjeva
Foto: Ivars Veiliņš

Šodien, 6.martā, 94 latviešu, angļu un vācu valodas,
dabas zinātņu, matemātikas, literatūras un citu mācību priekšmetu
skolotāji no Jelgavas pašvaldības izglītības iestādēm savā rīcībā
saņēma domes dāvinātos portatīvos datorus, kas palīdzēs labāk
sagatavot mācību stundas
.

Datori domāti mācību procesa nodrošināšanai, lai Jelgavā sekmētu
izglītības efektivitāti un Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta
«Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas mācību procesā» mērķu
nostiprināšanu. Domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš svinīgajā
pasākumā uzsvēra, ka šāds solis sperts, jo izglītība ir viena no
pašvaldības prioritātēm. Viņš arī vēlēja, lai, neraugoties uz
tehnoloģiju izaugsmi, skolotāji nepazaudētu cilvēcisko saikni ar
skolēniem.

Izglītības pārvaldes vadītāja Gunta Auza skaidro, ka datoru
iegāde nozīmē turpinājumu pērn īstenotajiem projektiem. Vienā no
tiem katra skola izveidoja savu attīstības plānu informāciju un
komunikācijas tehnoloģiju ieviešanā un nodrošināšanā. Skolotāji
kursos mācījās, kā mācību procesā izmantot jaunās tehnoloģijas.
Projekta laikā izveidota arī resursu bāze, kur skolotāji,
darbojoties mācību priekšmetu metodiskajās apvienībās, apzināja,
kādi interneta un tehnoloģiju resursi pieejami mācību satura
apgūšanai.

Pašvaldība un Izglītības pārvalde plānoja, ka valstī straujāk
īstenosies e-lietu sekretariāta iecerētais izglītības
informatizācijas projekts, kura gaitā paredzēts, ka skolotāji, kas
apguvuši tehnoloģiju lietošanas prasmes, saņems datorus par valsts
budžeta līdzekļiem. Diemžēl valsts projekts ir aizkavējies, tāpēc
portatīvos datorus nolēma iegādāties pašvaldība. No budžeta
līdzekļiem šim mērķim izlietoti 54 619 lati. Datorus piegādāja un
garantijas apkopi uzņemsies a/s «Capital».

To, cik datoru saņem katra skola, noteica Izglītības pārvaldes
speciālisti, ņemot vērā skolotāju skaitu. Savukārt to, kuri
skolotāji lietošanā saņem klēpjdatorus, lēma konkrētās mācību
iestādes administrācija. Datori būs skolas īpašums, kurā pedagogs
strādā. Skolotājam pārtraucot darba attiecības, datoru nodos citam
pedagogam. G.Auza norāda, ka patlaban nodrošinājums ar datoriem
pilsētas skolās ir labs, jo katru gadu par pašvaldības budžeta
līdzekļiem tiek iegādāti datori mācību procesam. Arī šā gada
budžetā plānota jaunu datoru iegāde.

Svinīgajā pasākumā uzstājās draugu kopa «Mēs Jelgavai».