22.8 °C, 6 m/s, 89.5 %

Pilsētā

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsPilsētāSkolu virtuvēs būtisku pārkāpumu nav
Skolu virtuvēs būtisku pārkāpumu nav
15/10/2008

Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) pārbaudēs Jelgavas vispārējās izglītības iestādēs netika konstatēti higiēnas prasībām neatbilstoši ēdināšanas bloki. Fiksētie trūkumi nav bijuši tik būtiski, lai kādu pakalpojumu sniedzēju sodītu, taču nevienā blokā situācija arī nav bijusi ideāla.

Anna Afanasjeva 

Pārtikas un veterinārā dienesta
(PVD) pārbaudēs Jelgavas vispārējās izglītības iestādēs netika
konstatēti higiēnas prasībām neatbilstoši ēdināšanas bloki.
Fiksētie trūkumi nav bijuši tik būtiski, lai kādu pakalpojumu
sniedzēju sodītu, taču nevienā blokā situācija arī nav bijusi
ideāla.

 

PVD Jelgavas pārvaldes vadītājs Arnolds
Žilvinskis stāsta, ka pārtikas inspektori konstatējuši atsevišķus
trūkumus, kas sagrupēti deviņās grupās. Taču tie nav tādi, kas
ietekmētu ēdienu nekaitīgumu un cilvēku veselību. Ar temperatūras
režīma, ēdiena uzglabāšanas vai sagatavošanas nosacījumu
neievērošanu saistīti pārkāpumi pilsētas skolu ēdināšanas blokos
nav konstatēti un administratīvie sodi nav uzlikti.

«Aprobežojāmies ar nepilnību
uzskaitījumu un termiņu noteikšanu trūkumu novēršanai. Termiņi ir
atšķirīgi. Higiēnas nepilnības, piemēram, netīras grīdas,
novēršamas tūlīt, bet trauku, inventāra nomaiņai vai grīdu
sakārtošanai dodam divus trīs mēnešus laika, jo tam nepieciešami
līdzekļi. Arī ventilācijas sakārtošanai, ja tā neatrodas tieši virs
plītīm, laiks ir lielāks,» skaidro PVD pārvaldes vadītājs un
papildina, ka iepriekšējā mācību gadā par pārkāpumiem sodīts 4.
pamatskolas ēdināšanas bloks.

Pārtikas inspektori ievērojuši, ka ar
ēdienu gatavošanas telpu neatbilstošu apdari saistītie trūkumi iet
mazumā. To novēršanai nepieciešami materiālie līdzekļi, tas notiek
pakāpeniski.

Kopumā augusta beigās un septembra
pirmajās dekādes PVD Jelgavas pārvaldes inspektori pārbaudījuši 42
skolu ēdināšanas blokus, tostarp 21 pilsētā. 4. vidusskolā
pārbaudes laikā ēdināšana jaunajā ēdnīcā vēl nebija uzsākta.
Aizrādījumu par nepieciešamību sakārtot sanitāro mezglu un grīdu
saņēmis 1. ģimnāzijas ēdināšanas bloks, kur pakalpojumus sniedz
individuālā komersanta uzņēmums «Juro». Šis pakalpojumu sniedzējs
darbojas arī Spīdolas ģimnāzijā. Tās ēdnīcā pret atbilstošiem
jānomaina vecie alumīnija katli. Savukārt privātskolā «Punktiņš»
nepieciešams ēdināšanas bloka remonts un jānomaina trauki. 2.
pamatskolā, kuras virtuvē saimnieko SIA «Prestižs RKS», jānomaina
karstumvitrīna, bet 3. pamatskolas ēdnīcā, kur ēdienu gatavo SIA
«Akalona», ir nolietojies vārāmais katls. A.Žilvinskis atzīst, ka
apmēram 70 procentos skolu ēdināšanas bloku vēlams nomainīt šķīvjus
un citus ēdināšanai domātos traukus, bet tas ir tālākas nākotnes
jautājums.

Valstī kopumā PVD pārbaudīja 865
vispārējās izglītības iestādes. Katrā piektajā no pārbaudītajiem
ēdināšanas blokiem pilnībā tiek nodrošināta higiēnas normu
ievērošana, bet 80 procentos ēdināšanas bloku konstatētas
atsevišķas higiēnas neatbilstības. Pārtikas produkti no apgrozības
izņemti deviņos gadījumos, to realizācija apturēta trīs
vietās.

 

 

Konstatētie trūkumi

          
Ne visos ēdināšanas blokos 24 stundas saglabā dienas pusdienu
paraugus, lai saslimšanas vai neatbilstību fiksēšanas gadījumā
varētu konstatēt ēdienu, kas izraisījis problēmas.

          
Nolietojies virtuves inventārs, piemēram, produktu sadales dēlīši,
sarūsējušas rīves, grūti kopjami naži.

          
Bojāts inventārs – ieplīsuši šķīvji, krūzītes, kas var savainot
pusdienotājus. Tie ir arī grūtāk kopjami.

          
Dažviet inventārs ir no neatbilstoša materiāla, ir ēdināšanas
bloki, kur saglabājušās alumīnija bļodiņas.

          
Atbildīgajai personai – ēdināšanas bloka vadītājai – nav
paškontroles kursu sertifikāta, līdz ar to sistēmā tā nevar veikt
labojumus.

          
Darbiniekiem nav dokumentu par higiēnas kursu iziešanu. Kursi
jāiziet reizi divos gados. Šis trūkums lielākajā daļā bloku jau
novērsts, jo pēdējā laikā PVD organizējis vairākus nodarbību
ciklus.

          
Atbilstoši plānam netiek savlaicīgi veikti ēdienu paraugu
laboratoriskie izmeklējumi. Pakalpojumu sniedzējiem paškontroles
sistēmā tie regulāri jāieplāno un ik pēc diviem trim mēnešiem PVD
vai jebkurā citā sertificētā laboratorijā jānogādā konkrētu ēdienu
paraugi.

          
Dažādi higiēnas pārkāpumi, piemēram, aukstumiekārtas nav atbilstoši
atkausētas un uzkoptas, arī grīdām, ventilācijai nepieciešams
remonts.

          
Netiek pildītas paškontroles prasības, piemēram, ja ēdināšanas
vadītājs ir fiksējis, ka aukstumiekārtas temperatūras režīms
jāpārbauda divas reizes dienā, tā arī jādara.