25.3 °C, 1.6 m/s, 82 %

Izglītība

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsIzglītībaSociālo lietu pārvaldē – Atvērto durvju diena skolēniem
Sociālo lietu pārvaldē – Atvērto durvju diena skolēniem
03/10/2008

Līdz 13. oktobrim pašvaldības iestādēs un uzņēmumos risināsies Atvērto durvju dienas. Tajās aicināti piedalīties skolēni, kuri savam zinātniski pētnieciskajam darbam izvēlējušies kādu no pašvaldības piedāvātajām tēmām. Visvairāk tēmu – 36 – skolēnu zinātniski pētnieciskajiem darbiem piedāvājusi Sociālo lietu pārvalde, kas Atvērto durvju dienu rīko pirmdien, 6. oktobrī, no pulksten 15 līdz 19.

Sintija Čepanone

Līdz 13. oktobrim pašvaldības
iestādēs un uzņēmumos risināsies Atvērto durvju dienas. Tajās
aicināti piedalīties skolēni, kuri savam zinātniski pētnieciskajam
darbam izvēlējušies kādu no pašvaldības piedāvātajām tēmām.
Visvairāk tēmu – 36 – skolēnu zinātniski pētnieciskajiem darbiem
piedāvājusi Sociālo lietu pārvalde, kas Atvērto durvju dienu rīko
pirmdien, 6. oktobrī, no pulksten 15 līdz 19.

 

Lai nodrošinātu sadarbību starp Jelgavas
pilsētas pašvaldības institūcijām, uzņēmumiem un izglītības
iestādēm un veicinātu skolēnu zinātniski pētnieciskās darbības
saistību ar pašvaldības iestāžu, uzņēmumu reālajām vajadzībām,
Jelgavas reģionālais Pieaugušo izglītības centrs (JRPIC) jau
ceturto gadu pašvaldības iestādes un uzņēmumus aicina piedāvāt
skolēniem tēmas pētnieciskajai darbībai. Šogad šim aicinājumam
atsaukušās 13 pašvaldības iestādes un uzņēmumi, tostarp Jelgavas
domes Sabiedrisko attiecību sektors, Būvvalde, JRPIC, Jelgavas
Zinātniskā bibliotēka, Izglītības pārvalde, aģentūra
«Kultūra».

«Šajā aktivitātē iesaistījāmies arī
pagājušajā gadā, un zinātniski pētnieciskos darbus par mūsu
piedāvātajām tēmām izstrādāja četri skolēni,» Sociālo lietu
pārvaldes vadītāja Rita Stūrāne stāsta, ka šogad pārvalde kopumā
piedāvā 36 dažādas tēmas, kas sadalītas vairākos blokos. Tā,
piemēram, sešas tēmas ir par atkarības problēmām, trīspadsmit – par
jauniešu veselības problēmu izpēti, savukārt pārējās saistītas ar
iedzīvotāju informētību, apmierinātību ar sociālajiem
pakalpojumiem, sociālā darbinieka profesijas prestižu, jauniešu
viedokļu izzināšanu par dažādām sociālajām grupām. «Interesi
zinātniski pētnieciskos darbus izstrādāt par mūsu piedāvātajām
tēmām jau izrādījuši vairāki skolēni, un Atvērto durvju diena ir
lieliska iespēja pārliecināties, vai tiešām jaunietis darbu vēlas
izstrādāt par kādu no Sociālo lietu pārvaldes piedāvāto tēmu,»
R.Stūrāne akcentē, ka tieši tādēļ skolēni uz pārvaldi tiek aicināti
pirmdienā – pieņemšanas dienā, kad ir visvairāk apmeklētāju. «Īpaši
gaidīti būs skolēni, kuri vēlas izzināt sociālo darbu, uzzināt par
Sociālo lietu pārvaldes sniegtajām iespējām, kā arī klātienē uzdot
darbiniekiem jautājumus, tādējādi gūstot priekšstatu par pārvaldes
darba specifiku.» tā R.Stūrāne.

Runājot par pagājušajā mācību gadā
izstrādātajiem zinātniski pētnieciskajiem darbiem, viņa norāda uz
vairākiem trūkumiem: «Dažkārt pietrūka materiāla, dažkārt, lai
atklātu situāciju, aptaujāto personu loks bija par šauru.
Zinātniski pētniecisko darbu nevar izstrādāt, kamēr nav bijusi
nopietna iepazīšanās ar izvēlētās jomas specifiku. Neapšaubāmi,
pēdējā brīdī ķerties klāt pie šo tēmu pētīšanas
nedrīkst.»

Jāpiebilst, ka ar citu Jelgavas pilsētas
pašvaldības iestāžu un uzņēmumu atvērto durvju dienu kalendāru var
iepazīties Jelgavas reģionālajā Pieaugušo izglītības centra mājas
lapā www.jrpic.lv, sadaļā
«Skolām», apakšsadaļā «Skolēnu zinātniski pētnieciskā
darbība».