18.2 °C, 1.6 m/s, 69.6 %

Izglītība

Šogad skolu beigs 1257 absolventi
03/06/2012

Šogad 9. vai 12. klasi kādā no Jelgavas izglītības iestādēm absolvēs 1257 skolēni – 532 devītklasnieki un 725 divpadsmitie, informē Izglītības pārvaldes galvenā speciāliste izglītības jautājumos Inita Mazūdre.

Ilze Knusle-Jankevica

Šogad 9. vai 12. klasi kādā no Jelgavas izglītības iestādēm
absolvēs 1257 skolēni – 532 devītklasnieki un 725 divpadsmitie,
informē Izglītības pārvaldes galvenā speciāliste izglītības
jautājumos Inita Mazūdre.

Pagaidām gan vēl nevar precīzi pateikt, cik no absolventiem
turpinās mācības un kur, bet, aptaujājot skolas, parādās tendence –
arvien vairāk pamatskolas absolventu izvēlas mācības turpināt
profesionālās izglītības iestādē, turklāt izvēle ir par labu
tehniskām profesijām. Iecienītas ir arī Jelgavas profesionālās
izglītības iestādes – Amatu un Amatniecības vidusskola.

Savukārt vidusskolas absolventi kā studiju jomu visbiežāk min
tūrismu, biznesa vadību, sabiedriskās attiecības, jurisprudenci.
Daļa jauniešu plāno studēt arī tepat Jelgavā, LLU.

Foto: Ivars Veiliņš