4.8 °C, 5.5 m/s, 81.1 %

Pilsētā

Sola vērienīgus līdzekļus LLU
03/01/2008

2007. – 2013. gada plānošanas periodā no Eiropas Savienības (ES) struktūrfondu līdzekļiem augstākās izglītības attīstībai Zemgales reģionā varētu tikt atvēlēti 20 miljoni eiro, liela daļa no tās nonāks tieši Latvijas Lauksaimniecības universitātē (LLU).

Daiga Laukšteina

2007. – 2013. gada plānošanas periodā no Eiropas Savienības (ES)
struktūrfondu līdzekļiem augstākās izglītības attīstībai Zemgales
reģionā varētu tikt atvēlēti 20 miljoni eiro, liela daļa no tās
nonāks tieši Latvijas Lauksaimniecības universitātē
(LLU).

Pagaidām tie ir tikai provizoriskie dati. Zemgales reģionā
līdztekus LLU ietilpst arī Jēkabpils Agrobiznesa koledža, kas dod
iespēju iegūt pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību. Cik
tieši saņems mūsu pilsētas universitāte, vēl tiks precizēts šā gada
sākumā. LLU zinātņu prorektors Pēteris Rivža pauž cerību, ka tā
varētu būt apmēram piecas reizes lielāka summa par ES struktūrfondu
atvēlētajiem līdzekļiem iepriekšējā plānošanas periodā, proti, no
2004. līdz 2006. gadam. «Pats galvenais būs sakārtot «Valdekas»
kompleksu,» taujāts par līdzekļu izlietojumu, uzsver P.Rivža. Tur
plānots izveidot Zinātnes un tehnoloģiju parku – zinātniskās un
mācību laboratorijas. Tāpat LLU virmo ieceres modernizēt studiju
procesu, veicināt sadarbību ar reģiona iestādēm un organizācijām,
kā arī uzmanība tiks pievērsta starpnozaru pētījumu atbalstam, lai
attīstītu zinātnes un ražošanas sadarbību.
Kopumā augstākajā izglītībā no ES struktūrfondiem 2007. – 2013.
gadā plānots ieguldīt 243 miljonus eiro. Tas ir atbalsts studiju
programmām (90 miljoni eiro), kā arī telpu un iekārtu uzlabošanai
(153 miljoni eiro).
Finansējuma apjoms augstākajām mācību iestādēm atkarīgs no
studējošo skaita prioritārajās izglītības jomās, grādu un
kvalifikāciju ieguvušo personu skaita, akadēmiskā personāla skaita,
projekta izmaksu efektivitātes vērtējuma, ietekmes uz informācijas
sabiedrības veidošanos un citiem kvalitātes kritērijiem.