25.3 °C, 3.1 m/s, 55 %

Pilsētā

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsPilsētāSolis tuvāk vienotam satiksmes terminālam
Solis tuvāk vienotam satiksmes terminālam
10/01/2010

Jau šogad varēs sākties vērienīgā projekta, kas perspektīvā paredz līdzās dzelzceļa stacijai izveidot satiksmes termināli, realizācijas «redzamie» darbi. Proti, visticamāk, jau gada otrajā pusē varēs uzsākt vairāku ielu rekonstrukciju, vispirms sakārtojot Pasta ielu un izbūvējot Sporta ielas turpinājumu.

Sintija Čepanone

Jau šogad varēs sākties vērienīgā projekta, kas perspektīvā
paredz līdzās dzelzceļa stacijai izveidot satiksmes termināli,
realizācijas «redzamie» darbi. Proti, visticamāk, jau gada otrajā
pusē varēs uzsākt vairāku ielu rekonstrukciju, vispirms sakārtojot
Pasta ielu un izbūvējot Sporta ielas turpinājumu.

Par to, ka mūsu pilsētā nepieciešams vienots satiksmes termināls,
šaubu nav – tādējādi gan tiks gādāts par pasažieru ērtībām, ļaujot
izvēlēties, ar kādu transportu – vilcienu vai autobusu –, lieki
nezaudējot laiku, turpināt ceļu, gan arī atslogotas kā mūsu
pilsētas, tā arī Rīgas ielas, jo līdz ar satiksmes termināli tiks
izbūvēta arī autostāvvieta, paredzot vietas vismaz 1000
automašīnām. «Sabiedriskā transporta plūsma – gan tranzīta, gan
vietējo pārvadājumu – centra teritorijā ir vidēji 500 – 600
autobusi dienā. Realizējot šo projektu, transporta plūsma tiks
novirzīta no pilsētas centra, un tas neapšaubāmi nodrošinās
lielākas ērtības visiem satiksmes dalībniekiem,» teic pašvaldības
Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldes vadītāja Gunita Osīte.
Projekta ideja apstiprināta, tehniskā projekta izstrāde tuvojas
noslēgumam un jau februārī vai martā varēs izsludināt konkursu,
noskaidrojot uzņēmumu, kas veiks būvdarbus.

Teritorija pārvērtīsies
pakāpeniski
«Pirms gadiem diviem uzsākām sarunas ar Satiksmes ministriju un
Latvijas Dzelzceļu par teritorijas pie dzelzceļa stacijas nodošanu
pašvaldības valdījumā, lai mēs racionāli varētu izmantot teritoriju
apmēram trīs hektāru platībā. Pašlaik sarunu process vēl aizvien
turpinās, taču vienota satiksmes termināla izbūve Jelgavā ir
nepieciešama – tam piekrīt kā Satiksmes ministrija, tā Reģionālās
attīstības un pašvaldību lietu ministrija,» stāsta G.Osīte,
atklājot, kādas izmaiņas paredzētas līdz ar šī projekta
realizāciju.
Tiesa gan – pašreizējos ekonomiskajos apstākļos būtu pāragri runāt
par paša termināla būvniecību. Kā šis jautājums attīstīsies, taps
zināms tuvāko gadu laikā. G.Osīte pieļauj, ka šī ideja varētu tikt
realizēta, piemēram, pēc publiskās un privātās partnerības
principa. «Taču tas pašlaik neliedz mums, piesaistot Eiropas
struktūrfondu līdzekļus, realizēt pilsētvides projektu «Satiksmes
termināla apkalpošanai nepieciešamās ielu infrastruktūras un
inženierkomunikāciju izbūve Jelgavā»,» teic Attīstības un
pilsētplānošanas pārvaldes vadītāja, akcentējot, ka ielu
infrastruktūras sakārtošana plānotā satiksmes termināla apkaimē,
optimizējot transporta plūsmu, noritēs pakāpeniski, turklāt
pašvaldība jau tagad risina jautājumus, lai darbu laikā
iedzīvotājiem sagādātu pēc iespējas mazāk neērtību.

Būs pagaidu stāvvieta
Būtiskākās izmaiņas, realizējot projektu, skars stacijas tuvumā
esošo teritoriju, kā arī Pasta ielas apkaimi. «Stacijas iela arī
pēc rekonstrukcijas paliks divvirzienu, savukārt Zemgales prospekts
– vienvirziena iela, taču tur, protams, tiks sakārtots brauktuves
segums, rekonstruētas ietves, visas komunikācijas. Zemgales
prospekts tiks rekonstruēts līdz pat Jāņa ielai, savukārt Stacijas
iela – no dzelzceļa stacijas līdz rotācijas aplim,» plānoto ieskicē
G.Osīte, piebilstot, ka visā garumā tiks rekonstruēta arī
Palīdzības iela un Sporta iela, turklāt tai tiks izbūvēts
turpinājums, kas savienos Zemgales prospektu un Pasta
ielu.  
Taču stacijas ēkas priekšpusē satiksme tiks organizēta, izbūvējot
rotācijas apli. «Izvērtējot satiksmes intensitāti šajā ielas posmā
un ņemot vērā lielo pasažieru plūsmu, kas, attīstot sabiedriskā
transporta pieejamību, turpinās tikai augt, tur tiks izbūvēts
apļveida krustojums ar izeju uz iebrauktuvi perspektīvajā terminālā
un Zemgales prospektu,» G.Osīte skaidro, ka tādējādi satiksmi
neapturēs luksofori, kā tas ir pašlaik, nodrošinot vienmērīgu
transporta plūsmu. Savukārt gājēji varēs izmantot apakšzemes
tuneli, kas būs izbūvēts no termināla, stacijas teritorijas un pa
kuru gājēji varēs nokļūt stacijas parkā.
«Protams, uzsākot būvdarbus, ielu malās automašīnas novietot
nevarēs, arī pie stacijas tiks saglabātas vien pagaidu stāvvietas
taksometriem un sabiedriskajam transportam, taču pašlaik tiek
risināts jautājums, lai autovadītāji varētu izmantot pagaidu
stāvvietu dzelzceļa stacijas tuvumā,» G.Osīte norāda, ka tās
izveide plānota kādreizējā muitas punkta teritorijā. Pašlaik gan
pašvaldības uzsāktās sarunas ar Latvijas Dzelzceļu nav nesušas
cerēto rezultātu – kaut arī šajā teritorijā izbūvēt pagaidu
autostāvvietu Dzelzceļš neliedz, tas nepiekrīt ļaut izmantot
iebrauktuvi tajā. Protams, pašvaldība darīs visu iespējamo, lai šo
jautājumu atrisinātu. Iespējams, rodot citu piekļūšanas
risinājumu.

Pasta ielas posms – divvirzienu
Lai optimizētu transporta plūsmu un to novirzītu no pilsētas
centra, stacijas apkaimē tiks izbūvēts Sporta ielas turpinājums,
kas savienos Zemgales prospektu ar Pasta ielu. Tajā plānots
izveidot divvirzienu satiksmi, jo arī Pasta ielas posmā no
rotācijas apļa, iebraucot pilsētā no Lietuvas šosejas, līdz Jāņa
ielai tiks nodrošināta divvirzienu satiksme, turklāt tur tiks
izbūvētas četras braukšanas joslas. «Līdz ar to tiks izbūvēts arī
Sporta un Pasta ielas krustojums,» tā speciāliste.
Ņemot vērā satiksmes dalībnieku iebildumus pret luksoforiem, kas,
viņuprāt, bremzē satiksmes plūsmu, sākotnēji šajā krustojumā Pasta
ielā bija plānots nodrošināt apļveida kustību, taču, kā uzsver
G.Osīte, šāds risinājums tomēr nebūtu racionāls, ievērojot
apstākli, ka ielas, kas «saslēgtos» šajā aplī, cita pret citu nav
izvietotas simetriski. «Savukārt tas tikai apgrūtinātu transporta
plūsmu, jo veidotos sarežģīti izbraucams krustojums, ar vairākām
«saliņām». Tieši tādēļ šajā krustojumā transporta plūsmu tomēr
regulēs luksofors,» tā pārvaldes vadītāja, skaidrojot, ka pēc Pasta
ielas posma rekonstrukcijas tiks mazināta transporta plūsma, kas
pašlaik no rotācijas apļa novirzīta dzelzceļa stacijas virzienā, jo
autovadītāji atbilstoši nepieciešamībai ceļu varēs turpināt arī pa
Pasta ielu virzienā uz centru.

Sakārtos parkus
Līdz ar ielu pārbūvi mainīsies arī gājēju pāreju izvietojums
rekonstruētajos ielu posmos, tādējādi gājēju plūsma būtiski
atšķirsies no līdz šim ierastās. «Pašlaik gājēju celiņi stacijas un
Alunāna parkā pielāgoti pašreizējai satiksmes organizācijai, tāpēc
projekta realizācijas laikā pārmaiņas iecerētas arī stacijas parkā
un Alunāna parkam piegulošajā teritorijā, līdztekus citiem
labiekārtošanas darbiem atbilstoši jaunajām gājēju pārejām
pārbūvējot parka celiņus un izbūvējot apgaismojumu,» stāsta
G.Osīte. Tiesa gan – vērienīgāki darbi plānoti stacijas parkā, taču
G.Osīte uzsver, ka piemineklis Jelgavas atbrīvotājiem gan paliks
iepriekšējā vietā un saistībā ar to būtiskas izmaiņas nav
paredzētas – sakārtota tiks vien tā apkārtne.
   
Prioritāte – iedzīvotāju ērtības
Realizējot projektu «Satiksmes termināla apkalpošanai nepieciešamās
ielu infrastruktūras un inženierkomunikāciju izbūve Jelgavā»,
pilsēta iegūs ne tikai vēl vairākas pilnībā rekonstruētas ielas,
bet, kā ierasts, realizējot citu ielu rekonstrukciju Jelgavā, arī
sakārtotas ielas, kas būvdarbu laikā tiks izmantotas kā
piebraucamie un apbraucamie ceļi, tur uzklājot vienlaidu asfalta
segumu.
G.Osīte norāda, ka šo projektu paredzēts realizēt līdz 2012. gadam
un kopumā darbu izmaksas tiek lēstas astoņu miljonu latu apmērā.
Pirmajā kārtā norisināsies Sporta ielas izbūve un Pasta ielas posma
rekonstrukcija, savukārt otrajā kārtā izbūvēs rotācijas apli
dzelzceļa stacijas ēkas priekšā, kā arī veiks pārējo projektā
iekļauto ielu rekonstrukciju.
Taču vienlaikus pašvaldība risinās arī jautājumus, kas skar
satiksmes termināla ēkas būvniecību. Kliedējot to iedzīvotāju
bažas, kas satraucas par neērtībām, kas radīsies, perspektīvā
autoostu pārceļot līdzās dzelzceļa stacijai, G.Osīte norāda, ka šī
problēma tiks risināta, lai maksimāli maz ietekmētu centrā
dzīvojošo ikdienu. Proti, iespējams, ka autoostas teritorijā tiks
izveidots sava veida pārsēšanās punkts, kur pasažierus varētu
uzņemt arī mikroautobusi, tur varētu būt arī cita sabiedriskā
transporta stāvvietas. «Pieņemot jebkuru lēmumu, kas saistīts ar
satiksmes termināla būvniecību un tam piegulošo ielu
rekonstrukciju, pašvaldība pirmām kārtām izvērtē, kā tas ietekmēs
jelgavnieku un Jelgavas apkārtnes iedzīvotāju ikdienu,» tā
Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldes vadītāja, piebilstot, ka
projektu mērķis ir iedzīvotājiem radīt priekšrocības, tādēļ jau
labi uzsāktā pilsētvides sakārtošana turpināsies arī nākamajos
gados.