23.9 °C, 3.4 m/s, 41.2 %

Izglītība

Spēlēt klavieres bez notīm
21/08/2008

Ar 1. septembri Jelgavas eksperimentālā mūzikas studija «Vide Intra» jelgavniekiem piedāvās jaunu klavierspēles apmācības metodi – Suzuki metodi, kurā klavierspēli mācīs pēc mātes valodas apgūšanas principa. Tas nozīmē vispirms apgūt prasmi spēlēt klavieres un pēc tam mācīties nošu tekstu jeb vispirms mācīties runāt, tad lasīt un rakstīt.

Ritma Gaidamoviča

Ar 1. septembri Jelgavas eksperimentālā mūzikas studija
«Vide Intra» jelgavniekiem piedāvās jaunu klavierspēles apmācības
metodi – Suzuki metodi, kurā klavierspēli mācīs pēc mātes valodas
apgūšanas principa. Tas nozīmē vispirms apgūt prasmi spēlēt
klavieres un pēc tam mācīties nošu tekstu jeb vispirms mācīties
runāt, tad lasīt un rakstīt.

Jelgavnieki būs pirmie Latvijā, kas klavierspēli varēs apgūt pēc
šādas metodes, kura pasaulē popularitāti iemantojusi jau gana sen,
arī kaimiņvalstīs Lietuvā un Igaunijā jau iespējams mācīties pēc
Suzuki metodes.
«Vide Intra» vadītāja Tamāra Gžibovska stāsta, ka Suzuki metode
savā būtībā ietver inovatīvu pieeju instrumentspēles apmācībai –
pirms nošu teksta apguves vispirms ir praktiska instrumentspēles
iemaņu apguve jeb vispirms runāt, tad lasīt. «Tādēļ klavierspēles
apguvi ieteicams sākt agri – četru vai piecu gadu vecumā. Tā kā
mūzikas valoda ir apgūstama līdzīgi dzimtajai valodai – klausoties,
uztverot, atdarinot un saņemot pozitīvus pamudinājumus par paveikto
–, ļoti nozīmīga ir vecāku līdzdalība un atbalsts. Tādējādi tā ir
iespēja vienlaikus stiprināt ģimenes saites un garīgo tuvību
vecākiem ar savu bērnu,» tā vadītāja.
Nozīmīgs elements šajā metodē ir rotaļa, tā mācību procesu padara
interesantu un aizraujošu. Bērni apgūst rūpīgi atlasītus un
pēctecīgi sakārtotus pamatrepertuāra skaņdarbus, ko lieto Suzuki
apmācības metodē visā pasaulē. Tādējādi bērni no dažādām pasaules
valstīm var saprasties, muzicējot vienotā mūzikas valodā. «Apmācība
notiek pēc septiņām grāmatām jeb līmeņiem, kurus katrs apgūst
individuāli – cits šos līmeņus var iziet septiņos gados, cits
paveic to ātrāk,» skaidro T.Gžibovska.
No 1. septembra eksperimentālajā mūzikas studijā klavierspēli
pasniegs pirmās kvalificētās Suzuki metodes skolotājas T.Gžibovska
un Kristīne Rāviņa, kuras ir vienīgās Latvijas skolotājas, kas
specializējušās šādai apmācībai kursos Skotijā un Īrijā un
pedagoģiskās meistarības praksē Kembridžā.
Uzņemšana Suzuki klavierspēles apmācības programmā notiks 1.
septembrī no pulksten 11 līdz 18, bet 5. septembrī pulksten 18
notiks pirmā tikšanās ar vecākiem, kurā tiks izklāstīta Suzuki
metodes filozofija. Plašāk par apmācību iespējams interesēties
eksperimentālajā mūzikas studijā «Vide Intra», Filozofu ielā 5.