24.7 °C, 3.8 m/s, 44 %

Izglītība

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsIzglītībaSpīdolas Valsts ģimnāzija iekārtojas jaunajās telpās
Spīdolas Valsts ģimnāzija iekārtojas jaunajās telpās
18/07/2019

Gatavojoties mācību gadam, ko Spīdolas Valsts ģimnāzijas kolektīvs sagaidīs jaunās telpās Sarmas ielā 2, šobrīd aktīvi norit pārvākšanās process – iekārtojot jauno mācību vidi, no ēkas Mātera ielā 30 tiek pārvestas mēbeles un mācību aprīkojums.

Spīdolas Valsts ģimnāzijas pārcelšanos uz
Sarmas ielu 2 paredz Jelgavas izglītības attīstības stratēģija
2019.–2025. gadam, kurā viens no mērķiem ir skolu tīkla sakārtošana
pilsētā. Telpas Mātera ielā attiecībā pret skolēnu skaitu
ģimnāzijai bija par šauru, tādēļ līdz ar jauno mācību gadu
izglītības iestāde sāks darbību plašākā ēkā.

Spīdolas Valsts ģimnāzijas direktores
vietniece administratīvi saimnieciskajā darbā Ilze Miezīte stāsta,
ka jaunās telpas tiek iekārtotas pa mācību blokiem. Tā skolas 1.
stāva mazajā gaitenī būs dabaszinātņu bloks, bet lielajā gaitenī –
matemātikas kabineti un skolas administrācija; 2. stāvā būs
latviešu valodas kabinetu bloks, kā arī vēstures, politikas,
kulturoloģijas kabineti un datorklases; ēkas 3. stāvā tiek ierīkots
svešvalodu bloks. «Plašās telpas padarīs ērtāku mācību procesu. Ja
agrāk, piemēram, vairākiem valodu skolotājiem nācās dalīt vienu
kabinetu, visu laiku nēsājot līdzi savas mantas un mācību
materiālus, tad tagad katram būs atsevišķs kabinets. Savas telpas
nebija arī dabaszinātņu skolotājai Agijai Lācei, kura mācību
stundas vadīja skolas aktu zālē, un dažkārt bija problemātiski
mācību stundu norisi salāgot ar citiem zālē notiekošiem
pasākumiem,» skaidro I.Miezīte.

Jaunnedēļ skolā plānots uzsākt nelielus
remontdarbus – remonts paredzēts 1. stāva foajē, topošajā
bioloģijas kabinetā, kas tiks izveidots, apvienojot trīs telpas,
tāpat plānots izveidot papildu tualešu telpas, jo tualešu skaits
skolā, kā norāda I.Miezīte, šobrīd ir nepietiekams. «Protams, liels
ieguvums ir arī sporta zāle – iepriekšējā ēkā mums tādas nebija –,
un šovasar tur tiks slīpēta un krāsota koka grīda. Tāpat esam
ieguvuši plašāku ēdnīcu, un arī skolas parlamentam būs sava telpa,
ko iekārto paši parlamenta dalībnieki. Šajā ēkā ir arī par
trīsdesmit kvadrātmetriem plašāka aktu zāle nekā Mātera ielā,
turklāt ar ļoti labu flīģeli,» tā viņa, uzsverot, ka jaunajās
telpās pieejams arī aprīkots puišu darbmācības kabinets.

Skolas pārvākšanās procesā piedalās esošie un
topošie skolēni, skolas tehniskais personāls un viņu ģimenes,
absolventi, pedagogi un brīvprātīgie. «Piemēram, matemātikas
skolotāja Margita Jirgensone kosmētisko remontu savā kabinetā veica
kopā ar ģimeni, tāpat savu kabinetu kopā ar skolēniem un viņu
vecākiem remontēja latviešu valodas un literatūras skolotāja Antra
Latiša. Esmu ļoti pateicīga mūsu dežurantiem un sargiem, kuri
pārvākšanās procesā iesaistīja ģimenes. Divas dienas mums palīdzēja
arī zemessargi,» tā I.Miezīte. Viņa norāda, ka vairāki interesenti
atsaucās pēc vietnē «Facebook» publicētā skolas aicinājuma iespēju
robežās palīdzēt pārvākšanās procesā. «Galdus un krēslus varam
pārvietot pašu spēkiem, bet skapji ir par smagu, tādēļ uzrunājām
Latvijas Nacionālos bruņotos spēkus – plānots, ka jaunnedēļ mums
pievienosies karavīri,» norāda direktores vietniece administratīvi
saimnieciskajā darbā, izsakot pateicību ikvienam, kas atbalsta
skolas kolektīvu.

Foto: Raitis Supe/«Jelgavas Vēstnesis»