23.2 °C, 4.7 m/s, 57.1 %

Pilsētā

Spīdolieši cienā ar svētku torti
02/02/2010

«1990. gadā, kad dibināja Spīdolas skolu, izlasīju to avīzē un nodomāju – šeit es gribētu strādāt. Pēc laika mani uzaicināja Jelgavas 4. vidusskolā mācīt angļu valodu, tad vienu dienu kaimiņš pačukstēja, ka Spīdolas skolā vajadzīga angļu valodas skolotāja. Nepagāja ilgs laiks, un es biju piepildījusi savu sapni – nu jau 15 gadus strādāju Spīdolas ģimnāzijā. Šīs ir manas otrās mājas, un ar dzīvi tajā esmu ļoti apmierināta,» teic Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas skolotāja Laura Kalniņa.

Ritma Gaidamoviča

«1990. gadā, kad dibināja
Spīdolas skolu, izlasīju to avīzē un nodomāju – šeit es gribētu
strādāt. Pēc laika mani uzaicināja Jelgavas 4. vidusskolā mācīt
angļu valodu, tad vienu dienu kaimiņš pačukstēja, ka Spīdolas skolā
vajadzīga angļu valodas skolotāja. Nepagāja ilgs laiks, un es biju
piepildījusi savu sapni – nu jau 15 gadus strādāju Spīdolas
ģimnāzijā. Šīs ir manas otrās mājas, un ar dzīvi tajā esmu ļoti
apmierināta,» teic Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas skolotāja Laura
Kalniņa.

 

Šodien, Spīdolas dienā, vairāki simti
Spīdolas ģimnāzijas skolēnu, skolotāju, bijušo darbinieku un
ģimnāzijas draugu tikušies Jelgavas kultūras namā. Tur ar dziesmām,
dejām, skolas vēstures izklāstu un lielās tortes – pieci
reiz
1,5 metri – ēšanu, atzīmēta Spīdolas
ģimnāzijas 20 gadu jubileja.

«Skola nav tikai ēka, tā ir ideja,
cilvēku domu spēks, cilvēku darba rezultāts. Mani nopelni jau tajā
ir maz, es tikai darīju to, kas bija jādara. Ja man blakus nebūtu
Gunārs Kurlovičs, daudz kas šai skolā nebūtu. Paldies noteikti arī
Silvijai Andersonei, kura skolu ielaida savās telpās, bijušajam
domes priekšsēdētājam Jānim Bunkšam, kurš piekrita, ka šai skolai
jābūt,» spīdoliešus svētkos sveica skolas pirmais direktors
vēsturnieks Andris Tomašūns. Sveicēju vidū bija arī ilggadējie
skolas draugi no Vācijas un Igaunijas, kuri atzina, ka šī skola
patiesi ir tradīcijām bagāta un draudzīga, tāpat viesi vēlēja
turpināt sadarbību, spēku strādāt tālāk un izteica uzaicinājumus
skolēniem doties pie viņiem.

«Skola, tā ir viena no pilsētas
pamatvērtībām. Toreiz, būdams Jelgavas rajona padomes
priekšsēdētājs, kopā ar Andri Tomašūnu un Jāni Bunkšu daudz
runājām, kādai vajadzētu būt šai skolai. Tagad varu teikt, ka
daudzas idejas un tradīcijas ir īstenotas. Gribu novēlēt, lai mēs
visi kopā jūsos, skolēni, ieaudzinātu tēvzemes mīlestību, lai jūs
radoši un ar jaunu skatu realizētu savas domas un nestu ieguvumu
pilsētai, valstij,» tā Jelgavas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš,
dāvinot jubilāriem albumu, kurā noteikti varēšot iemūžināt nākamos
20 gadus.

Jubilārus sveikt bija ieradušies arī, kā
paši spīdolieši saka, lielākie draugi – Ģederta Eliasa Jelgavas
Vēstures un mākslas muzeja un aģentūras «Kultūra» vadība. Muzejā
spīdolieši tiekas katru 1. septembri, kultūras namā – Spīdolas
dienā. Muzeja direktore Gita Grase savā apsveikuma runā atzina, ka
šis nu ir vecums, kad vajadzētu kādu liecību atstāt arī muzejā, lai
pēc gadiem interesentiem nav jāskrien pa pasauli meklēt
informāciju. Bet «Kultūras» direktors Mintauts Buškevics pēc
apsveikuma saņēma Spīdolas ģimnāzijas īpašo balvu. «Tas par mūsu
brīnišķīgo sadarbību, par to, ka mēs varam tikties Jelgavas
kultūras namā. Būtiski atzīmēt, ka viņš ir mūsu skolas vecāks,»
teic skolas direktore Ilze Vilkārse.

Līdztekus daudzajiem apsveikumiem
uzstājās skolas talanti – dziedātāji, dejotāji, skatuves runas
runātāji un citi. Bet pulksten 13 jau atklāta skolēnu veidota
izstāde, kurā skatāmi dažādi mākslas darbi.

Uz svinīgo pasākumu aicināti arī bijušie
skolotāji un darbinieki. Elga un Miķelis Plūksnes šeit par
sētniekiem nostrādājuši 12 gadus. «Tikai pagājušajā vasarā līdz ar
izmaiņām pensiju likumā darbu pametām. Tagad esam pelnītā atpūtā,
taču tie nostrādātie gadi Spīdolas ģimnāzijā bija brīnišķīgs laiks.
Saprotoša priekšniecība, saimniecības pārzine. Par mums nekad
neaizmirsa, arī bērni šeit pieklājīgi,» stāsta Elga, kura skolā
vienmēr ieradās pirmā – jau pulksten 6 no rīta.

Patīkamas atmiņas par darbu Spīdolā ir
arī Intai Spārītei, kura šobrīd strādā Jelgavas 1.ģimnāzijā.
«Uzaicināja mani kā matemātikas skolotāju, bet vēlāk kļuvu Gunāra
Kurloviča vietniece mācību darbā. Tas tik tiešā bija sen, taču
visvairāk man atmiņā palicis laiks, kad mēs izgatavojām karogu un
to iesvētījām. Tas ir arī mans ieguldījums šajā skolā. Šodien
karogs stāv priekšā, un man ir tādas patīkamas sajūtas,» teic
I.Spārīte.

Pēc pasākuma visi viesi tiesāja lielo
svētku kūku. To veidojusi skolas saimnieciskās daļas vadītāja Ilze
Miezīte no «Staburadzes» ziedotajiem «Selgas» cepumiem un «Tukuma
piena» piena izstrādājumiem.

Foto: Ivars Veiliņš