18.2 °C, 1.6 m/s, 89.8 %

Pilsētā

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsPilsētāStingrāk vērsīsies pret nepilngadīgo smēķēšanu un alkohola lietošanu
Stingrāk vērsīsies pret nepilngadīgo smēķēšanu un alkohola lietošanu
09/07/2010

Spēkā stājušās izmaiņas Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā (LAPK), kas Pašvaldības policijai ļaus daudz stingrāk vērsties pret nepilngadīgo smēķēšanu un alkohola lietošanu.

Ilze Knusle-Jankevica

Spēkā stājušās izmaiņas Latvijas Administratīvo pārkāpumu
kodeksā (LAPK), kas Pašvaldības policijai ļaus daudz stingrāk
vērsties pret nepilngadīgo smēķēšanu un alkohola
lietošanu.

Jelgavas Pašvaldības policijas priekšnieka vietnieks Andris
Lakstīgala uzskata, ka grozījumi likumā lietas būtību maina
kardināli. Ja līdz šim nepilngadīgos varēja sodīt tikai par
smēķēšanu neatļautā vietā, piemēram, skolas teritorijā, kas ir
pretrunā ar mācību iestādes iekšējās kārtības noteikumiem, un nevis
par to, ka viņš, būdams nepilngadīgs, smēķē, tad tagad likumā
definēts, ka nepilngadīgajiem smēķēt aizliegts. «Tas nozīmē, ka
jebkurš nepilngadīgais, tātad bērns vai jaunietis līdz 18 gadu
vecumam, par smēķēšanu jebkurā vietā – skolas teritorijā, uz ielas,
pat mājās – var tikt sodīts,» skaidro A.Lakstīgala. Par šo
pārkāpumu paredzētais sods ir brīdinājums vai naudas sods līdz
desmit latiem.

Tāpat likumā iekļauts pants, kas ļauj sodīt nepilngadīgos par
alkohola vai citu apreibinošo vielu lietošanu vai atrašanos to
ietekmē. Par šo pārkāpumu var tikt izteikts brīdinājums vai uzlikts
naudas sods līdz 25 latiem, bet, ja pārkāpums izdarīts atkārtoti
gada laikā, sods ir 25 – 50 lati. A.Lakstīgala piebilst, ka šis
pants attiecas arī uz tādiem jauniešu vidū sastopamiem
apreibināšanās veidiem kā līmes un benzīna ostīšana. Savukārt cīņa
ar narkotiku lietošanu ir Valsts policijas kompetencē.

«Ja pazīmes radīs aizdomas, ka aizturētā nepilngadīgā persona ir
lietojusi narkotiskās vielas, informēsim Valsts policiju, kas tālāk
pārņems lietas izskatīšanu,» tā Pašvaldības policijas priekšnieka
vietnieks.

Pašvaldības policija, konstatējot šādus pārkāpumus, sastādīs
administratīvo pārkāpumu protokolu, ko nosūtīs izskatīšanai
Jelgavas domes Administratīvajai komisijai. A.Lakstīgala piebilst,
ka, sākot ar jauno mācību gadu, tam tiks pievērsta pastiprināta
uzmanība, bet līdz tam sabiedrība, tostarp paši nepilngadīgie, tiks
informēti par izmaiņām likumdošanā.

Bargāki sodi noteikti arī par cigarešu un alkohola pārdošanu
nepilngadīgajiem. Ja līdz šim par to tika sodīts pārdevējs, tad nu
likums paredz, ka sodu var uzlikt arī juridiskai personai, tātad
uzņēmuma īpašniekam. Tā kā ar šīm lietām nodarbojas arī Valsts
policija, abas institūcijas pārrunājušas turpmāko darbības
stratēģiju un vienojušās, ka šajos gadījumos izvērtēs, kam uzlikt
sodu – pārdevējam vai juridiskajai personai. «Pieļauju, ka turpmāk
lielāka atbildība tiks prasīta tieši no īpašniekiem, jo viņi ir
tie, kas nosaka kārtību savā uzņēmumā,» tā A.Lakstīgala.

Jāpiebilst, ka gadījumos, ja personām vecumā no 14 līdz 18
gadiem nav ienākumu, naudas sods tiks piedzīts no vecākiem vai viņu
aizstājējiem. Turklāt izmaiņas likumā paredz, ka turpmāk visi
naudas sodi, kas iekasēti uz LAPK pamata, tiks ieskaitīti valsts
budžetā – līdz šim tā tika sadalīta starp valsti un pašvaldību. Nu
pašvaldības budžetā ienāks vien tā soda nauda, kas iekasēta par
pašvaldības saistošo noteikumu neievērošanu, piemēram, nenopļautu
zāli, līguma par atkritumu izvešanu nenoslēgšanu, ugunskura
dedzināšanu un tamlīdzīgi.