23.8 °C, 7.9 m/s, 50.8 %

Pilsētā

Stratēģijas izstrādi atbalsta banka
01/05/2008

Pēc publikācijas «Jelgavas Vēstnesī» par valsts ilgtermiņa
attīstības stratēģijas apspriešanu Zemgalē saņemti vairāki lasītāju
jautājumi par šī dokumenta tapšanas izmaksām.

Projekta «Latvija 2030. Tava izvēle» Zemgales forumā Jelgavā
reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs Edgars Zalāns un
ministrijas valsts sekretāre Laimdota Straujuma nezināja nosaukt
stratēģijas izstrādes izmaksas. Viņi norādīja, ka Reģionālās
attīstības un pašvaldību lietu ministrija (RAPLM) ir tikai uzdevuma
devējs. Galvenās izmaksas sedz Latvijas Hipotēku un zemes banka
(HZB).
Projekta koordinatore Liene Ančupāne «Jelgavas Vēstnesim»
skaidroja, ka RAPLM izmaksas saistītas ar sabiedrības informēšanu –
tā sedz ekspertu diskusiju un citu sabiedrības līdzdalības pasākumu
tiešos izdevumus. Šiem mērķiem paredzēti ap 43 tūkstoši latu
bez pievienotās vērtības nodokļa. Bet attīstības stratēģijas
izstrādes darba grupas izdevumus sedz HZB. Šie dati uzskatāmi par
konfidenciāliem, jo banka slēgusi līgumu ar Analītisko pētījumu un
stratēģiju laboratoriju.
Projekta mediju koordinatorei Justīnei Plūmiņai «Jelgavas
Vēstnesis» uzsvēra, ka projekts ir publisks, tālab stratēģijas
izstrādes izmaksām nevajadzētu būt konfidenciālām. Viņa atbildēja,
kopējais HZB atbalsts stratēģijas izstrādei sasniedz turpat 100
tūkstošus latu. Šajā summā ietilpst arī atbalsts jauniešu
līdzdalības projektam un Nacionālajam forumam «Latvija 2030. Tava
izvēle». J.Plūmiņa atgādināja, ka 2006. gada novembrī valdība
apstiprināja HZB attīstības koncepciju, kas paredz bankas pārveidi
par pilna spektra attīstības banku. Tas arī nosaka bankas
ieinteresētību un līdzdalību Latvijas ilgtspējīgas attīstības
stratēģijas izstrādē. Tās vadības grupā darbojas bankas valdes
priekšsēdētājs.
Sagatavoja Anna Afanasjeva