30.7 °C, 3.4 m/s, 37.2 %

Izglītība

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsIzglītībaSveic pedagogus, uzsākot jauno darba cēlienu
Sveic pedagogus, uzsākot jauno darba cēlienu
22/08/2011

Ar svinīgu sanāksmi šodien jauno darba cēlienu sākuši mūsu pilsētas pedagogi. «Patiesībā jau šis ir tikai kā atskaites punkts pirms jaunā mācību gada, jo darbs ne uz mirkli nav rimis. Mēs taču sāksim strādāt pavisam jaunā iestādē! Tieši tāpēc visiem saviem kolēģiem vēlu drosmi un uzdrīkstēšanos, vēlu nenobīties un būt stipriem,» saka jaunās pirmsskolas izglītības iestādes «Ķipari» audzinātāja Inga Kokle

Sintija Čepanone

Ar svinīgu sanāksmi šodien jauno
darba cēlienu sākuši mūsu pilsētas pedagogi. «Patiesībā jau šis ir
tikai kā atskaites punkts pirms jaunā mācību gada, jo darbs ne uz
mirkli nav rimis. Mēs taču sāksim strādāt pavisam jaunā iestādē!
Tieši tāpēc visiem saviem kolēģiem vēlu drosmi un uzdrīkstēšanos,
vēlu nenobīties un būt stipriem,» saka jaunās pirmsskolas
izglītības iestādes «Ķipari» audzinātāja Inga
Kokle.

Kā uzrunā pedagogiem norādīja Jelgavas
Izglītības pārvaldes vadītāja Gunta Auza, šis mācību gads mūsu
skolās būs īpašs, jo kopumā tajās mācīsies mazāk nekā 7000 skolēnu.
«Tieši tāpēc vēl jo svarīgāks būs jūsu, pedagogu, darbs, lai
ikvienam skolēnam var sniegt iespēju izglītoties atbilstoši katra
spējām. Īpašu uzmanību aicinu pievērst tieši 7., 8. un 9. klašu
jauniešiem, lai viņi kvalitatīvi spētu apgūt arī dabaszinību
priekšmetus, matemātiku, lai sekmīgi nokārtotu pamatskolas
eksāmenus un izvēlētos savu turpmāko dzīves ceļu,» tā G.Auza,
iedrošinot skolotājus: «Mēs esam varoši un zinoši!»

Šodien svinīgajā sanāksmē sveikti arī
jaunie izglītības iestāžu vadītāji un direktoru vietnieki. Šogad
mūsu pilsētas skolās darbu neuzsāks neviens jauns pedagogs, toties
jaunu izaicinājumu uzņēmušies vairāki skolotāji. Proti, sveikta
jaunā bērnudārza «Ķipari» direktore Tija Milgrāve un viņas
vietniece Nora Vilaua, pirmsskolas izglītības iestādes «Pasaciņa»
vadītājas vietniece Vizma Vītola, 6. vidusskolas direktora
vietniece Aina Jēgere, kā arī Spīdolas ģimnāzijas direktora
vietniece Daiga Dzērve. «Ik gadu pirms 1. septembra mums,
skolotājiem, tāpat kā bērniem, ir satraukums. Gribas visu sākt ar
lielāku apņēmību, ar vairāk idejām un tās visas realizēt. Man šogad
ir īpašs satraukums, jo esmu jaunā amatā – esmu uzņēmusies ne tikai
turpināt mācīt matemātiku, bet arī pildīt direktores vietnieces
pienākumus. Tā ir vēl lielāka atbildība, bet zinu – mēs tiksim
galā!» saka Spīdolas ģimnāzijas direktores vietniece
D.Dzērve.

«Kopumā vērtējot, izglītība gan valstī,
gan Jelgavā ir laba. Jo labs pedagogs pastrādājis ar labu skolēnu
un iegūts labs rezultāts. Mūsu skolēni ir olimpiāžu uzvarētāji,
čempioni sportā, taču mēs nedrīkstam aizmirst, ka ir tādi audzēkņi,
kas skolu tā arī nepabeidz… Tieši tāpēc es gribu vēlēt pedagogiem
– nezaudējot uzmanību par mūsu čempioniem mācībās un sportā,
samazināt to skolēnu skaitu, kas skolu dažādu iemeslu dēļ nebeidz,»
tā Jelgavas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš, pret izglītību
aicinot izturēties ar dziļu sapratni. «Un lai sapratne sākas
jaunajās ģimenēs, kuru mazuļiem četras reizes gadā pasniedzam
karotītes ar pilsētas simboliku, apliecinot mazā uzņemšanu
jelgavnieku saimē. Lai jaunās ģimenes sajustu, ka pašvaldība domā
un rūpējas par tām. Un lai tās rīkotos un domātu arī pašas. Lai
mums visiem būtu gandarījums par rezultātu. Skolotāji, esiet
radoši, aktīvi, prasīgi pret vecākiem, bērniem, skolas vadību un
mums!» tā A.Rāviņš, akcentējot, ka viens no svarīgākajiem
uzdevumiem ir bērnos ieaudzināt atbildību. Atbildību pret savu
valsti, pret Zemgali un mūsu pilsētu, lai savas zināšanas jaunie
cilvēki var likt lietā mūsu valsts attīstībā.

Jāpiebilst, ka šodien pedagogiem ir ne
tikai svētki, bet arī sācies nopietns darbs – iesaistoties
radošajās darbnīcās, viņiem ir iespēja papildināt savas zināšanas
un smelties jaunu darba pieredzi kopumā septiņās radošajās
darbnīcās.

Foto: Ivars Veiliņš