17 °C, 4.1 m/s, 95.7 %

Pilsētā

Sveikti labākie kultūras darbinieki
23/02/2008

22.februāra vakarā svinīgā pasākumā Jelgavas pilsētas kultūras namā tika paziņoti 2007. gada labākie kultūras darbinieki.

Daiga Laukšteina

22.februāra vakarā svinīgā pasākumā Jelgavas pilsētas
kultūras namā tika paziņoti 2007. gada labākie kultūras
darbinieki.

Bērnu un jauniešu centra „Junda” direktore Silvija Andersone
goda nosaukumam „Labākais kultūras darbinieks 2007″ tika izvirzīta
par nozīmīgu ieguldījumu bērnu un jauniešu kultūrizglītības
procesā, kā arī radošu un aktīvu darbību Jelgavas kultūrvides
veidošanā. Savukārt Tautas lietišķās mākslas studijas „Dardedze”
audēja Ausma Spalviņa – par radošu iniciatīvu un atsaucību, augstu
meistarību un jaunradi tradicionālā kultūras mantojuma saglabāšanā.
Skolotāja un dzejniece Gunta Micāne goda nosaukuma tika izvirzīta
par mūža ieguldījumu un radošu darbu bērnu un jauniešu izglītošanā,
latviešu valodas un kultūras kopšanā, kā arī par literāro
darbību.

Jelgavas Zinātniskās bibliotēkas Komplektēšanas un apstrādes
nodaļas bibliotekāre Sarmīte Gerta viena no labākajiem kultūras
darbiniekiem titulu godam bija pelnījusi par ieguldījumu
iedzīvotāju bibliotekārās un informacionālās apkalpošanas jomā, bet
Jelgavas Nacionālo kultūras biedrību asociācijas priekšsēdētāja
Rita Vectirāne – par cittautu kultūras dzīves aktivitāšu
veicināšanu, pilsoniskās sabiedrības saliedēšanu un
integrēšanu.

Māksliniekam un pedagogam Indulim Landausam sacīja paldies par
augsti profesionālu un mērķtiecīgu pedagoģisko darbību, kultūrvides
veidošanu un augstvērtīgu izstāžu organizēšanu Jelgavas Mākslas
skolā.

Laureātus sveica Jelgavas pašvaldības izpilddirektors Gunārs
Kurlovičs.