14.6 °C, 0.8 m/s, 88.9 %

Pilsētā

Sveikti pieci jaunie pilsoņi
04/10/2018

Šodien Jelgavas domē svinīgo zvērestu par uzticību Latvijas Republikai deva pieci jelgavnieki, kurus Latvijas pilsonībā uzņem naturalizācijas kārtībā.

Jaunos pilsoņus sveica Jelgavas domes priekšsēdētājs Andris
Rāviņš un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Jelgavas nodaļas
vadītāja Inese Pučeta.

Jāatgādina, ka personām, kuras uzņem Latvijas pilsonībā
naturalizācijas kārtībā, zvērests par uzticību Latvijas Republikai
jādod svinīgā ceremonijā. Solījums tiek dots pēc tam, kad
pretendenti jau ir nokārtojuši visus nepieciešamos eksāmenus
pilsonības saņemšanai. Šodien Jelgavas domē svinīgo solījumu
Latvijas valstij deva: Jekaterina Keņģe, Larisa Janpavle, Viktors
Afanasijevs, Maksims Kononovičs un Deniss Loiko.

Foto: pašvaldība