15.7 °C, 2 m/s, 67.7 %

Pilsētā

Sveikti seši jaunie Latvijas pilsoņi
08/11/2019

Vienojoties kopīgā Latvijas valsts himnas dziedāšanā un dodot svinīgo zvērestu, šodien Jelgavas pilsētas domē tika sveikti seši jaunie Latvijas pilsoņi, kuri pilsonību ieguvuši naturalizācijas kārtībā.

Svinīgo solījumu šodien deva Tamāra
Grigorjeva, Valentīna Timošenko, Nadežda Vidovska, Margarita
Kokurina, Aleksejs Černobabs un Dmitrijs Šmirjovs. Jaunos pilsoņus
sveica Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Jelgavas nodaļas
vadītāja Inese Pučeta, pasniedzot viņiem ziedus un grāmatu
«Latvijas 100 skaistākās vietas». Jelgavas pašvaldība jaunajiem
pilsoņiem dāvināja arī lietussargu.

Jāatgādina, ka personai, kuru uzņem Latvijas
pilsonībā naturalizācijas kārtībā, zvērests par uzticību Latvijas
Republikai jādod svinīgā ceremonijā. Solījums tiek dots pēc tam,
kad pretendents jau ir nokārtojis visus nepieciešamos eksāmenus
pilsonības saņemšanai.

Foto: «Jelgavas Vēstnesis»/Jelgavas pilsētas
pašvaldība