31 °C, 3.2 m/s, 36.3 %

Pilsētā

Svētku laika dievkalpojumi Jelgavā
24/12/2012

Ziemassvētku un Jaungada laika dievkalpojumi Jelgavas dievnamos.

Jelgavas Sv.Annas evaņģēliski luteriskajā baznīcā (Lielajā ielā
22a)

23. decembrī pulksten 10 – iesvētes
dievkalpojums.

24. decembrī pulksten 16 un pulksten 19 –
Ziemassvētku vakara dievkalpojums.

25. decembrī pulksten 10 – Pirmo Ziemassvētku
dievkalpojums.

26. decembrī pulksten 12 – dievkalpojums
senioriem.

30. decembrī pulksten 10 – svētdienas
dievkalpojums.

31. decembrī pulksten 18 – Vecgada vakara
dievkalpojums.

6. janvārī pulksten 10 – Zvaigznes dienas
dievkalpojums.

 

Jelgavas Romas katoļu katedrālē (Katoļu ielā 1)

24. decembrī pulksten 7.30 – Svētā Mise.

24. decembrī pulksten 15 – bērnu Ziemassvētku
uzvedums katedrālē.

24. decembrī pulksten 16 – Svētā Mise bērniem.

24. decembrī pulksten 18 – Ganiņu Svētā Mise, vada
bīskaps Edvards Pavlovskis.

24. decembrī pulksten 23 – svinīgā pusnakts Svētā
Mise.

25. decembrī pulksten 9 – Svētā Mise (poļu
valodā).

25. decembrī pulksten 11 – Svētā Mise.

26. decembrī pulksten 9 – Svētā Mise (poļu
valodā).

26. decembrī pulksten 11 – Svētā Mise.

26. decembrī pulksten 18 – Svētā Mise.

27. decembrī pulksten 9 – Svētā Mise (poļu
valodā).

27. decembrī pulksten 11 – Svētā Mise.

27. decembrī pulksten 18 – Svētā Mise.

31. decembrī pulksten 7.30 – Svētā Mise.

31. decembrī pulksten 18 – Svētā Mise.

31. decembrī pulksten 19 – adorācija, pateicības
himna ´Dievs, mēs tevi slavējamª.

1. janvārī pulksten 9 – Svētā Mise (poļu valodā).

1. janvārī pulksten 11 – Svētā Mise, pirms Svētās
Mises dzied himnu ´Nāc, Svētais Garsª.

1. janvārī pulksten 18 – Svētā Mise.

 

Jelgavas Sv.Sīmaņa un Sv.Annas pareizticīgo baznīcā (Raiņa
ielā 5)

1. janvārī pulksten 9 – Jaungada dievkalpojums.

 

Jelgavas Svētā Jāņa evaņģēliski luteriskajā baznīcā (Jāņa
ielā 1)

23. decembrī pulksten 10 – ceturtās adventes
dievkalpojums.

24. decembrī pulksten 18 – Ziemassvētku vakara
dievkalpojums.

25. decembrī pulksten 10 – Pirmo Ziemassvētku
dievkalpojums.

25. decembrī pulksten 12.15 – Ziemassvētku
dievkalpojums bērniem.

30. decembrī pulksten 10 – Svētdiena pēc
Ziemassvētkiem.

6. janvārī pulksten 10 – Zvaigznes dienas
dievkalpojums.

6. janvārī pulksten 12.15 – dievkalpojums
bērniem.

 

Jelgavas Vasarsvētku draudzē (Jāņa Asara ielā 8)

23. decembrī pulksten 11 – ceturtās adventes
dievkalpojums.

24. decembrī pulksten 17 – Ziemassvētku vakara
dievkalpojums.

25. decembrī pulksten 11 – Pirmo Ziemassvētku
dievkalpojums.

1. janvārī pulksten 11 – Jaungada dievkalpojums.

 

Jelgavas baptistu baznīcā (Mātera ielā 54)

23. decembrī pulksten 11 – dievkalpojums.

24. decembrī pulksten 17 – Ziemassvētku vakara
dievkalpojums, sludinās Viljams Šulcs.

30. decembrī pulksten 11 – dievkalpojums, sludinās
Raimonds Locs.

31. decembrī pulksten 18 – Vecgada vakara
dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu, sludinās Viesturs Gerhards.

 

Jelgavas kristiešu draudzē Godība (Dambja ielā 26b)

24. decembrī pulksten 18 – dievkalpojums.

 

Foto: Ivars Veiliņš