21.8 °C, 1.9 m/s, 85.8 %

Kultūra

Tas pirmoreiz notika Jelgavā
29/11/2015

Daudzi Latvijas vēsturē svarīgi notikumi pirmo reizi ir norisinājušies Jelgavā. Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs apkopojis daļu no tiem.

www.jelgavasvestnesis.lv

Daudzi Latvijas vēsturē svarīgi notikumi pirmo reizi ir
norisinājušies Jelgavā. Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas
muzejs apkopojis daļu no tiem.

• 1574. gadā uzcelta Jelgavas Svētās Trīsvienības baznīca – tā
tiek uzskatīta par pirmo uzcelto protestantu draudzes (luterāņu)
baznīcu Eiropā.

• 1738. gadā ielikti pamati pirmajai no divām F.B.Rastrelli
būvētajām pilīm Latvijā – Jelgavas pilij (otra ir Rundāles
pils).

• 1775. gadā nodibināta Pētera akadēmija – pirmā augstskola
Latvijā.

• 1783. gadā pie «Academia Petrina» izveidota pirmā
observatorija Latvijā.

• 1785. gada 26. jūnijā pirmo reizi Latvijas debesīs pacēlās
gaisa balons.

• 1802. uzcelta Latvijā pirmā speciāli teātrim domātā ēka.

• 1815. gadā nodibināta Kurzemes Literatūras un mākslas
biedrība, kas bija sākotne Latvijas Zinātņu akadēmijai.

• 1818. gadā dibināts Kurzemes Provinces muzejs, kas bija
pirmais muzejs ārpus Rīgas un otrais Latvijā.

• 1822. gadā 5. janvārī iznāca pirmais laikraksts latviešu
valodā «Latviešu Avīzes», kas turpināja iznākt līdz 1915.
gadam.

• 1860. gadā Kurzemes Ekonomiskā biedrība (vācu) sarīkoja pirmo
brīvdabas lauksaimniecības izstādi Latvijā.

• 1891. gadā izdoti Konversācijas vārdnīcas pirmie sējumi.

• 1894. gadā iznāca K.Barona «Latvju dainu» pirmizdevums.

• 1895. gadā notika vienīgie Vispārējie latviešu dziesmu un
mūzikas svētki ārpus Rīgas. Te pirmo reizi kopkora izpildījumā
skanēja Latvijas himna «Dievs, svētī Baltiju (Latviju)».

• 1898. gadā Kurzemes Provinces muzeja izvietošanai uzcēla pirmo
speciāli muzejam domāto ēku Latvijā (arhitekts V.Neimanis).

• 20. gadsimta sākumā Jelgavas drukātavas bija pirmās, kuras
pārgāja uz tā saukto latīņu garnitūru (jauno druku).

• 1919. gada 5. janvārī pulkvežleitnants O.Kalpaks apvienoja
visas latviešu vienības Latviešu atsevišķajā bataljonā, kas 1919.
gada 21. martā radīja pamatu 1. latviešu atsevišķajai brigādei.

• 1922. gada 15. oktobrī atklātais piemiņas akmens Jelgavas Meža
kapos bija pirmais Latvijas Neatkarības karam veltītais piemineklis
Latvijā.

• 1926. gadā atklāta pirmā cukurfabrika Latvijā.

• 1929. gadā uzbūvēta pirmā grozāmā teātra skatuve Latvijā.

• 1930. gada 1. augustā atklāts pirmais piemineklis mūsu Valsts
prezidentam Jānim Čakstem pie «Academia Petrina», bet atjaunoto
pieminekli atklāja 2003. gada 14. novembrī pie Jelgavas Svētās
Trīsvienības baznīcas torņa. 

• 1939. gadā Jelgavā darbu uzsāka Latvijas Lauksaimniecības
akadēmija (tagadējā LLU) – vienīgā augstskola Latvijā, kurā var
iegūt augstāko izglītību lauksaimniecības zinātnēs.

Foto: no JV arhīva