23.2 °C, 2.9 m/s, 76.8 %

Pilsētā

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsPilsētāTop jauna grāmata par LLU attīstību 70 gados
Top jauna grāmata par LLU attīstību 70 gados
08/01/2009

Nesen izdota un prezentēta informatīva grāmata, kas veltīta Latvijas Lauksaimniecības universitātes 70. gadadienai – «Latvijas Lauksaimniecības universitāte: izglītība, zinātne, kultūra», bet nu jau sākts vērienīgs darbs pie nākamās grāmatas, kas arī veltīta universitātes lielajai jubilejai – «Latvijas Lauksaimniecības universitātei 70 gadi».

Ritma Gaidamoviča

Nesen izdota un prezentēta informatīva grāmata, kas veltīta
Latvijas Lauksaimniecības universitātes 70. gadadienai – «Latvijas
Lauksaimniecības universitāte: izglītība, zinātne, kultūra», bet nu
jau sākts vērienīgs darbs pie nākamās grāmatas, kas arī veltīta
universitātes lielajai jubilejai – «Latvijas Lauksaimniecības
universitātei 70 gadi».

Topošā izdevuma galvenais redaktors ir Tehniskās fakultātes
Lauksaimniecības tehnikas institūta profesors, kādreizējais
fakultātes dekāns Kaspars Vārtukapteinis.

Patlaban jau ir izstrādāts grāmatas satura projekts. Plānots, ka
grāmatā būs ietvertas 13 nodaļas par universitātes
struktūrvienībām, fakultātēm, kā arī visaptverošs augstskolas
vēstures un kultūras apraksts, sākot no 1939.gada. Izdevums būs
apjomīgs darbs, jo tā veidošanā iesaistīti vairāk nekā 50 autoru,
tostarp LLU rektors Juris Skujāns un mācību prorektors Arnis
Mugurēvičs, kurš ir grāmatas redkolēģijas priekšsēdētājs.

K.Vārtukapteinis stāsta, ka grāmata būs izvērsts augstskolas
vēstures materiāls par universitātes 70 līdzšinējiem gadiem.
«Iepriekšējais izdevums «Lauksaimniecības augstākā izglītība
Latvijā», kas tika veidots, sagaidot universitātes 60 gadu jubileju
pirms desmit gadiem, bija kā enciklopēdija par lauksaimniecisko
izglītību un augstskolas personālijām, bet šī grāmata būs tās
vēstures un darba rezultātu apkopojums,» tā K.Vārtukapteinis.

Viņš arī stāsta, ka grāmatā paredzētas novitātes – vēsturiski
materiāli, kuri nav bijuši publicēti vai aprakstīti iepriekš.
«Interesanta būs nodaļa par universitātes darbības atjaunošanu pēc
kara, par Sabiedrisko profesiju fakultāti, Kvalifikācijas celšanas
fakultāti, studentu celtnieku vienībām, Militārās katedras vēsturi
un Trešās Atmodas periodu LLU,» tā K.Vārtukapteinis.

«Tā būs vēstures saglabātāja, kas kalpos kā mūsu augstskolas
reklāma, parādot universitāti visā attīstības ciklā, akcentējot
bagātību, kas tai pieder,» definējot grāmatas misiju stāsta
profesors.

Ideja par jaunu izdevumu radusies universitātes vadībai un apaļajā
LLU jubilejā iecerēts laist klajā vairākus izdevumus, tostarp
reklāmas materiālu par augstskolu, zinātnisko rakstu krājumu «LLU
raksti» un šo grāmatu.

Izdevuma tirāžu profesors lēš vairāku tūkstošu eksemplāru apmērā,
un grāmatas galvenā mērķauditorija būs augstskolas darbinieki, kā
arī absolventi, kuri bieži vien pēc universitātes beigšanas sāk
interesēties par tās vēsturi.

Iecerēts, ka darbs pie jaunās grāmatas varētu būt pabeigts šovasar,
bet lasītāju vērtēšanā tā nonāks LLU 70 gadu jubilejā, kas notiks
šā gada 28. oktobrī.

Lai arī ekonomiskās krīzes apstākļos jātaupa budžeta līdzekļi,
K.Vārtukapteinis atzīst, ka šis izdevums būs vērienīgs LLU vēstures
glabātājs, kas atspoguļos universitātes devumu un darba rezultātus,
tādēļ augstskolai būtu lietderīgi rast līdzekļus tā izdošanai.