17.5 °C, 3.6 m/s, 82.8 %

Pilsētā

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsPilsētāTopošie gidi veido savus tūrisma maršrutus
Topošie gidi veido savus tūrisma maršrutus
10/04/2011

«Starpkaru posmā Jelgavā bija apmēram 40 restorāni. Jā, protams, katrā varbūt divi, pieci galdiņi, taču arī toreiz šajā jomā cilvēki darbojušies. Tā kā pats esmu cieši saistīts ar šo jomu, nolēmu to izpētīt dziļāk, reizē arī domājot, kā to saistoši varētu pasniegt citiem interesentiem,» stāsta Jelgavas uzņēmējs Ainārs Tamisārs. Viņš ir viens no tiem cilvēkiem, kas savas zināšanas nolēmuši papildināt tūrisma jomā, apmeklējot gidu kursus.

Sintija Čepanone

«Starpkaru posmā Jelgavā bija apmēram 40 restorāni. Jā,
protams, katrā varbūt divi, pieci galdiņi, taču arī toreiz šajā
jomā cilvēki darbojušies. Tā kā pats esmu cieši saistīts ar šo
jomu, nolēmu to izpētīt dziļāk, reizē arī domājot, kā to saistoši
varētu pasniegt citiem interesentiem,» stāsta Jelgavas uzņēmējs
Ainārs Tamisārs. Viņš ir viens no tiem cilvēkiem, kas savas
zināšanas nolēmuši papildināt tūrisma jomā, apmeklējot gidu
kursus.

Lai sagatavotu jaunus gidus un papildinātu zināšanas jau esošie,
Jelgavas reģionālais Pieaugušo izglītības centrs (JRPIC) sadarbībā
ar Jelgavas reģionālo Tūrisma centru (JRTC) organizē gidu kursus.
Tajos martā mācības uzsākuši nedaudz vairāk kā desmit cilvēki.
«Visu laiku esmu bijusi saistīta ar tehniskām lietām, būvniecību,
bet nu esmu nolēmusi apgūt kaut ko dvēselei – kāpēc lai tā nebūtu
gida profesija?» stāsta viena no kursu dalībniecēm Ingrīda
Pečkovska, piebilstot, ka, viņasprāt, tūrismam Jelgavā ir
perspektīva, tāpēc pieļauj, ka pēc gida apliecības saņemšanas šajā
jomā arī varētu darboties.

Topošie speciālisti teorētiskās un praktiskās nodarbībās tiekas
divas reizes nedēļā, un, kaut kopā ar savas jomas profesionāļiem
līdz šim aplūkotas tikai dažas no iecerētajām tēmām, viņi atzīst,
ka mācību programma izstrādāta saistoša un tā orientēta uz
praktisku darbu.

JRPIC Uzņēmējdarbības nodaļas vadītāja Līga Miķelsone atklāj, ka
līdz šim interesenti apzinājuši tūrisma tiesisko regulējumu mūsu
valstī, Jelgavas, Ozolnieku un Jelgavas novada tūrisma resursus un
piedāvājumu, «izšķirstījuši» mūsu pilsētas un apkārtnes vēstures
lappuses, kā arī piedalījušies ekskursiju vadīšanas praktikumā kopā
ar vēsturnieku Andri Tomašūnu. «Taču kopumā 72 stundu ilgajā
programmā paredzēts apgūt arī, piemēram, tūristu gida darba
organizāciju un ētiku, lai gids prastu mērķtiecīgi organizēt un
veikt savu darbu, IT resursus gida darbā, runas mākslas pamatus,
saskarsmi un psiholoģiju, lai stāstījums būtu saistošs,
pārliecinošs un gids neapjuktu arī problēmsituācijās. Tās ir
zināšanas, kas nepieciešamas gidam, lai profesionāli varētu vadīt
tūristu grupas,» stāsta L.Miķelsone. Savukārt paralēli mācībām
topošie gidi paši izstrādā tūrisma maršrutus, kas tiks prezentēti
14. maijā, sākoties tūrisma sezonai. 

«Pašlaik mana izvēlētā maršruta izstrāde ir procesā. Ekskursijas
programmā esmu iecerējusi iekļaut Jelgavas un abu tuvējo novadu
skaistākās baznīcas, tūristiem atklājot ne tikai arhitektūru,
vēsturiskus faktus, bet arī atspoguļojot ceļu, kas ved uz baznīcu,
tas ir, cilvēku garīgo izaugsmi. Plānoju, ka divu stundu
ekskursijas laikā šādi varētu aplūkot kādas četras baznīcas,»
stāsta Vera Petrjankina, kura kopš novembra ir gids Svētās
Trīsvienības baznīcas tornī, taču vēlas paplašināt savu redzesloku,
lai ekskursijas varētu vadīt arī pa visu Jelgavu un kaimiņu
novadiem. «Cilvēks, vārds, kultūra – tieši šie, manuprāt, ir
atslēgvārdi gida darbam, kas mani saista visvairāk,» tā viņa,
atklājot, ka ekskursijas var vadīt latviešu, krievu un vācu
valodā.

Savukārt A.Tamisārs izstrādā tūrisma maršrutu «Krogu kultūra
Jelgavā toreiz un tagad», taču to, kādā veidā to iecerējis
praktiski īstenot, pagaidām vēl neatklāj. «Cilvēkam jādara tas, kas
pašam interesē, un nemitīgi sevi jāpilnveido. Gluži par gidu neesmu
plānojis strādāt, taču šajos kursos iegūtās zināšanas un pieredze
man neapšaubāmi noderēs ikdienas darbā. Pirmām kārtām mācos pats
sev,» tā kluba «Jelgavas krekli» īpašnieks.

Jāpiebilst, ka kursi ir maksas.

Foto: Ivars Veiliņš