20.1 °C, 3 m/s, 69.1 %

Pilsētā

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsPilsētāTrīsvienības baznīcas tornī uzstāda pulksteņa ciparnīcu
Trīsvienības baznīcas tornī uzstāda pulksteņa ciparnīcu
12/11/2009

Līdz nedēļas beigām Jelgavas Svētās Trīsvienības baznīcas torņa visās četrās fasādes pusēs tiks uzstādītas unikālas torņa pulksteņa ciparnīcas. Tāpat joprojām turpinās torņa rekonstrukcijas iekšdarbi un ārējo inženierkomunikāciju izbūve.

Ilze Knusle-Jankevica

Līdz nedēļas beigām Jelgavas Svētās Trīsvienības
baznīcas torņa visās četrās fasādes pusēs tiks uzstādītas unikālas
torņa pulksteņa ciparnīcas. Tāpat joprojām turpinās torņa
rekonstrukcijas iekšdarbi un ārējo inženierkomunikāciju
izbūve.

Jelgavas pilsētas pašvaldības preses sekretāre Līga Klismeta
informē, ka valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa – Jelgavas Sv.
Trīsvienības baznīcas torņa – rekonstrukcijas darbi, kā arī
arheoloģiskā un arhitektoniskā izpēte tika uzsākta šī gada jūnijā,
šo darbu galvenais būvuzņēmējs ir SIA «Rimts». Ārējās
elektroapgādes, apkures, lietusūdens kanalizācijas un citu ārējo
inženierkomunikāciju tīklu izbūves tiesības konkursa kārtībā ieguva
SIA «Svente Holding».  

Arheoloģisko izrakumu gaitā, ko kā apakšuzņēmējs veic SIA
«Arhitektoniskās izpētes grupa», torņa teritorijā tika atrakti
vairāk nekā 50 apbedījumi, sadzīves priekšmeti, rotas lietas,
iespējams, 17. gadsimtā izgatavots šķirsts ar bronzas apkalumiem un
rokturiem un monētas no iepriekšējā Kurzemes un Zemgales hercoga
Ernesta Bīrona laika. Arheoloģiskās izpētes laikā 20 līdz 22 metrus
garā posmā tika atsegti bijušās baznīcas celtnes ziemeļu un
dienvidu sānu sienu fragmenti, kas labi saglabājušies, tāpēc, ņemot
vērā to kultūrvēsturisko vērtību, tie tiks eksponēti, tādējādi
uzskatāmi demonstrējot bijušās baznīcas aprises.

Lai nodrošinātu atsegto mūra konstrukciju saglabāšanu un
aizsargātu no nelabvēlīgiem laika apstākļiem, oktobrī tika veikta
Jelgavas Sv. Trīsvienības baznīcas atsegto mūru apsteidzošā
konservācija. 2010. gada pavasarī tiks uzsākts darbs pie Torņa
teritorijas labiekārtošanas, tai skaitā eksponējot arī atsegtos
baznīcas senos mūrus.

Šobrīd visās torņa fasādēs tiek uzstādītas torņa pulksteņa
ciparnīcas, ko var uzskatīt par unikālām, jo cipars 4 veidots 16.
gadsimta autentiskajā attēlojumā, savukārt cipars «1» Lielās ielas
fasādes pusē saskaņā ar senām leģendām plānots veidot no zelta.
Kopējais pulksteņa diametrs būs 2,26 metri un ciparu lielums – 32,5
centimetri, kā arī plānota stundu melodija. Pulksteni projektējis,
izgatavojis un montējis SIA «Laika Stils».

Trīsvienības baznīcas torņa rekonstrukcijas mērķis ir saglabāt
daļu pilsētas kultūrvēsturiskās apbūves, kas tika sagrauta abu
pasaules karu laikā, un izveidot inovatīvu tūrisma produktu
pilsētā, reģionā un valstī. Pēc rekonstrukcijas plānots, ka tornī
atradīsies tūrisma informācijas centrs, muzeja ekspozīcijas,
izstāžu un konferenču zāles, kafejnīca, skatu platforma. Tornī tiks
izvietoti arī moderni informācijas un komunikāciju tehnoloģiju
risinājumi, lai centra viesi atraktīvā veidā varētu iepazīties ar
Zemgales novada un Jelgavas pilsētas vēsturi un tūrisma informāciju
– objektiem un pakalpojumiem.

Jau iepriekš ziņots, ka projektu «Reģiona nozīmes tūrisma un
kultūrizglītības centra izveide Jelgavā» līdzfinansē Eiropas
Reģionālās attīstības fonds 3.6.1.1. aktivitātes «Nacionālas un
reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana
līdzsvarotai valsts attīstībai» ietvaros. Torņa rekonstrukcijai un
centra izveidei plānotās izmaksas ir vairāk nekā 1,8 miljoni latu,
no tiem 66 tūkstoši latu ir valsts budžeta dotācija, aptuveni 500
tūkstoši – Jelgavas pilsētas domes līdzfinansējums. Eiropas
reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums ir 1,25 miljoni latu.
Projektu plānots īstenot līdz 2010. gada beigām.

Foto: Kristaps Hercs