19.2 °C, 1.3 m/s, 91.4 %

Pilsētā

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsPilsētāTurpmāk komercuzskaites ūdensskaitītājus mainīs «Jelgavas ūdens»
Turpmāk komercuzskaites ūdensskaitītājus mainīs «Jelgavas ūdens»
29/01/2016

Saistībā ar izmaiņām normatīvajos aktos SIA «Jelgavas ūdens» sākusi ūdensskaitītāju jeb komercuzskaites mēraparātu nomaiņu abonentiem. Atbilstoši jaunajam Ūdenssaimniecības pakalpojumu likumam turpmāk arī ūdens patēriņa mērierīces privātmājās būs ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja īpašums, tādēļ mērierīces uzstādīšanu un nomaiņu veiks «Jelgavas ūdens». Iedzīvotājiem par to papildus nebūs jāmaksā.

«Jelgavas ūdens» komercdirektors Andrejs Eihvalds skaidro, ka
līdz šim ūdensskaitītāji, kas uzstādīti privātmājās, bija abonenta
īpašums un īpašnieka pienākums bija par saviem līdzekļiem veikt to
uzstādīšanu un pēc četru gadu cikla – mērierīces verificēšanu vai
nomaiņu. «Savukārt līdz ar jauno Ūdenssaimniecības pakalpojumu
likumu atbildība par mērierīcēm jāuzņemas pakalpojuma sniedzējam,
tādējādi jau šobrīd «Jelgavas ūdens» speciālisti uzsākuši
pakāpenisku komercuzskaites mēr­aparātu nomaiņu arī privātmājās,»
tā A.Eihvalds, skaidrojot, ka, tāpat kā iepriekš, uzņēmuma īpašumā
būs arī tās mērierīces, kas uzstādītas daudzdzīvokļu mājas ievadā,
savukārt dzīvokļos esošo ūdensskaitītāju savlaicīga nomaiņa arī
turpmāk būs katra dzīvokļa īpašnieka pienākums – «Jelgavas ūdens»
mērierīces atsevišķajos dzīvokļa īpašumos nemaina.

Komercuzskaites mēraparātu nomaiņu «Jelgavas ūdens» veic
atbilstoši sastādītam grafikam, un kopumā uzņēmumam pilsētā četru
gadu laikā jānomaina vairāk nekā 5500 ūdensskaitītāju. Tas tiek
darīts pakāpeniski – kopš jaunā likuma spēkā stāšanās 2016. gada 1.
janvārī līdz šim brīdim uzņēmums nomainījis jau vairāk nekā 100
ūdensskaitītāju. Būtiski, ka iedzīvotājiem pašiem mērierīces
nomaiņa nav jāpiesaka – «Jelgavas ūdens» pirms skaitītāja nomaiņas
sazinās ar katru abonentu un vienojas par objekta apsekošanas un
mērierīces nomaiņas laiku. «Ja ar abonentu personīgi nebūs
iespējams sazināties, kā arī viņš nereaģēs uz pastkastītē atstāto
aicinājumu, viņam normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā tiks
izsūtīts brīdinājums,» skaidro «Jelgavas ūdens» komercdirektors,
uzsverot, ka ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotājam likumā
noteikts pienākums nodrošināt komercuzskaites mēraparāta mezgla
izbūvi mērierīces uzstādīšanai vai nomaiņai, kā arī pienākums
nodrošināt netraucētu piekļuvi tam. Tas nozīmē, ka par saviem
līdzekļiem uzņēmums veic tikai ūdensskaitītāja uzstādīšanu vai
nomaiņu, savukārt par mezgla tehnisko stāvokli – to, lai tehniski
būtu iespējams uzstādīt jauno mērierīci – atbildīgs lietotājs,
kuram, ja šādu nepieciešamību apsekošanas laikā konstatēs «Jelgavas
ūdens» speciālisti, mezgla izbūve būs jāveic par saviem līdzekļiem.
Jāpiebilst, ka klientu ērtībām šādu pakalpojumu par maksu nodrošina
arī «Jelgavas ūdens» (tālrunis 63007698).

A.Eihvalds uzsver, ka uzņēmums visos objektos uzstāda augstas
kvalitātes mērierīces, kuras aizsargātas gan pret mehānisku, gan
magnētisku, gan pret jebkādu citu nesankcionētu iedarbību, kā arī
katrs ūdensskaitītājs tiek noplombēts ar numurētu plombi. «Arī pēc
jauno mērierīču uzstādīšanas abonentu objekti tiks periodiski
apsekoti, lai pārliecinātos par mērierīces pareizu darbību,» tā
viņš, akcentējot, ka šobrīd top Ministru kabineta noteikumi, kas
paredz daudz bargākus sodus par patvaļīgu iejaukšanos mērierīces
darbībā. 

Jāpiebilst, ka pēc ūdensskaitītāja nomaiņas privātmājā
demontētais skaitītājs tiek atdots atpakaļ īpašniekam, taču
jāuzsver, ka «Jelgavas ūdens» īpašums ir tikai «galvenais»
skaitītājs katrā objektā, kas uzstādīts ēkas ievadā. Par
mēr­ierīču, kas uzstādītas papildus un, piemēram, atsevišķi
uzskaita dārza laistīšanai patērēto ūdeni, verificēšanu arī turpmāk
būs atbildīgs privātmājas īpašnieks, un SIA «Jelgavas ūdens» veiks
šo ierīču plombēšanu.

Foto: no JV arhīva