20 °C, 2 m/s, 73 %

Pilsētā

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsPilsētāU.Dūmiņš: «Desmit gadu laikā biedrību skaits ir trīskāršojies»
U.Dūmiņš: «Desmit gadu laikā biedrību skaits ir trīskāršojies»
20/10/2014

Ņemot vērā to, ka tuvojas brīdis pašvaldības budžeta sagatavošanai, Zemgales NVO centrs vēlas paust viedokli par Jelgavas biedrību un nodibinājumu atbalsta programmu.

Uldis Dūmiņš, Zemgales NVO centra valdes
priekšsēdētājs

Ņemot vērā to, ka tuvojas brīdis
pašvaldības budžeta sagatavošanai, Zemgales NVO centrs vēlas paust
viedokli par Jelgavas biedrību un nodibinājumu atbalsta
programmu.

Jelgavā nepilnu 10 gadu laikā ir trīskāršojies
NVO (nevalstisko organizāciju) skaits. Organizācijas pilsētā veic
dažādus pasākumus, kā, piemēram, organizē personām ar ierobežotām
iespējām atbalsta (arī rehabilitācijas) pasākumus, veic ziedojumu
vākšanas kampaņas, attīsta jauniešiem radošās prasmes, nodrošina
senioriem saturīga laika pavadīšanas iespējas, ir organizācijas,
kas profesionāli strādā ar personām pēc ieslodzījuma,
organizācijas, kas attīsta mūžizglītības pieejamību, pacientu un
profesionālās organizācijas, mākslinieku apvienības, studentu
organizācijas, sporta NVO, kultūras organizācijas un arī Zemgales
NVO centrs, kas nodrošina konsultācijas organizācijām tādās jomās
kā NVO reģistrācija, izmaiņu veikšana, līdzekļu piesaiste (projektu
finansējums), kā arī iesaista studentus NVO sektorā, nodrošinot
praksi un starptautisko brīvprātīgo darbu ES finansētu projektu
ietvaros.

Visām šīm organizācijām ir viena kopēja iezīme
– tās darbojas ar sabiedriska labuma mērķi un sniedz pakalpojumus
jomās, kur pašvaldības funkcijas un finansiālās iespējas ir
ierobežotas, taču, sastādot nākamā gada budžetu mēs varam tikai
lūgt ņemt vērā sekojošo: iepriekšējo 10 gadu laikā NVO sektors
Jelgavā ir strauji audzis, taču biedrību un nodibinājumu atbalsta
programmas budžets palicis nemainīgs – aptuveni 40 000 EUR gadā.
NVO sektoru uzskatām nevis par palīdzības lūdzējiem, bet par
nopietniem sadarbības partneriem iedzīvotāju līdzdalības
veicināšanai, tāpēc būtu nepieciešams apsvērt sekojošus
priekšlikumus:

1. Nepieciešams vismaz divkāršot Biedrību un
nodibinājumu atbalsta programmas budžetu (vēlams trīskāršot, ņemot
vērā NVO skaitlisko pieaugumu);

2. Pārskatīt atbalsta programmas nolikumu,
veicinot uz izaugsmi orientētu NVO attīstību:

a. Atbalstīt tās biedrības, kas piesaista
finansējumu no ārējiem resursiem (piemēram, īstenojot projektus,
kuru līdzekļi tiek tērēti Jelgavas administratīvajā teritorijā,
nodrošinot nepieciešamo līdzfinansējumu);

b. Noteikt atbalsta kritērijus – jaunu
pakalpojumu ieviešana, biedru skaita palielināšana un tml., lai
nodrošinātu sabiedrības iesaisti pilsētas iedzīvotājiem būtiskos
jautājumos;

c. Atbalstīt to biedrību un nodibinājumu
darbu, kas veic ikdienā būtisku atbalstu personām ar ierobežotām
iespējām (piemēram, slimnieku biedrības vai biedrības, kas strādā
ar personām ar invaliditāti).

Apkopojot datus par Zemgales pašvaldībām,
jāatzīst, ka finansējums uz vienu pilsētas NVO ir salīdzinoši
zemāks nekā, piemēram, Aizkrauklē vai Jēkabpilī. Jelgava
iedzīvotāju līdzdalības jomā šobrīd diemžēl nevis veicina, bet
bremzē iedzīvotāju iniciatīvas, jo pilsētā nesamērīgi augsts
finansējums (vairāk kā 330 000 EUR) tiek piešķirts «Zemgales INFO»
(Jelgavas Vēstnesis), tādējādi iedzīvotāji iepazīstas jau ar
pieņemtiem lēmumiem, bet faktiski minimāli tiek iesaistīti procesā,
ko sauc par līdzdalību.

Mēs aicinām iepazīties ar organizāciju
ikdienas darbiem un sekmēt uz attīstītu orientētu atbalstu, kam ir
būtiski jāpieaug 2015.gada atbalsta programmas ietvaros. Labprāt
tiksimies un pārrunāsim NVO atbalsta instrumentus, lai sekmētu
iedzīvotāju aktivitāti Jelgavā.