23.4 °C, 2.1 m/s, 60.1 %

Pilsētā

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsPilsētāŪdensvada izbūve līdz mājai jānodrošina īpašniekam
Ūdensvada izbūve līdz mājai jānodrošina īpašniekam
26/11/2012

Nākamā gada 25. janvārī noslēgsies maģistrālo ūdenssaimniecības tīklu izbūve vēl vairākās pilsētas daļās, apkārtnē esošo privāto māju saimniekiem ļaujot pieslēgt savu īpašumu pilsētas ūdens un kanalizācijas komunikācijām. Pašlaik to var izdarīt pēc vienkāršotas procedūras, un SIA «Jelgavas ūdens» iedzīvotājus aicina izmantot izdevību – to paveikt, kamēr pilsētā tiek īstenots Kohēzijas fonda līdzfinansētais projekts.

Sintija Čepanone

Nākamā gada 25. janvārī noslēgsies maģistrālo
ūdenssaimniecības tīklu izbūve vēl vairākās pilsētas daļās,
apkārtnē esošo privāto māju saimniekiem ļaujot pieslēgt savu
īpašumu pilsētas ūdens un kanalizācijas komunikācijām. Pašlaik to
var izdarīt pēc vienkāršotas procedūras, un SIA «Jelgavas ūdens»
iedzīvotājus aicina izmantot izdevību – to paveikt, kamēr pilsētā
tiek īstenots Kohēzijas fonda līdzfinansētais
projekts.

Pašlaik pilsētā tiek realizēts projekts «Ūdensapgādes un
kanalizācijas pakalpojumu attīstība Jelgavā», un «Jelgavas ūdens»
Projektu īstenošanas grupas vadītāja Ieva Strode norāda, ka šajā
darbu posmā maģistrālie tīkli tiek izbūvēti visas ielas garumā vai
atsevišķos ielu posmos Romas, Parka ielas un Rogu ceļa apkaimē.
Nākamajā gadā, turpinot projekta 2. kārtas īstenošanu, pieslēgties
pilsētas ūdensvada un kanalizācijas komunikācijām būs iespēja
Miezītes ceļa, Dambja, Filozofu, Rūpniecības un Smilšu ielas
mikrorajonā dzīvojošajiem, taču atsevišķu ielu posmos līdzīgi darbi
norisināsies arī projekta 3. – noslēdzošās – kārtas gaitā.

Izbūvējot jaunus maģistrālos tīklus, «Jelgavas ūdens» nodrošina
iespēju privātmāju iedzīvotājiem savu īpašumu pievienot pilsētas
komunikācijām – centralizētās ūdensapgādes un saimnieciskās
kanalizācijas sistēmai. «Līdz ar to gan viņi, gan visa pilsēta
kopumā iegūs sakārtotu vidi – vairs nebūs jāuztraucas par smaku,
kas ir praktiski neizbēgama gadījumos, ja vietējās kanalizācijas
nosēdaka nav hermētiska, tāpat arī nebūs nepieciešams regulāri
papildus maksāt par asenizācijas pakalpojumiem,» priekšrocības
ieskicē «Jelgavas ūdens» tehniskais direktors Viktors Juhna, gan
akcentējot – par projekta līdzekļiem komunikācijas tiek izbūvētas
līdz sarkanajai līnijai vai līdz zemes robežai, taču pievada izbūve
līdz mājai jānodrošina pašiem ēku īpašniekiem par saviem
līdzekļiem.

Taču būtiski saprast, ka šis ir piemērotākais laiks, lai
nokārtotu visas nepieciešamās formalitātes šo darbu veikšanai, jo
laikā, kamēr pilsētā tiek īstenots ūdenssaimniecības attīstības
projekts, spēkā ir pašvaldības rīkojums, kas paredz, ka nekustamo
īpašumu pieslēgšanai projekta gaitā izbūvētajiem ūdensvada un
saimnieciskās kanalizācijas atzariem piemērojama vienkāršota
procedūra. «Faktiski tas nozīmē, ka pievada izbūvi zemes īpašuma
robežās atļauts veikt saimnieciskā kārtā, tas ir, lai veiktu šos
darbus, nav jāizstrādā detalizēts tehniskais projekts – pietiek ar
«Jelgavas ūdens» izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem un shēmām,»
norāda uzņēmuma Tehniskās daļas vadītāja Inta Buša.

Viņa skaidro, ka privātmājas īpašniekam, līdzi ņemot
Zemesgrāmatu un robežplānu, jāvēršas «Jelgavas ūdens» Tehniskajā
daļā un jāuzraksta iesniegums, norādot, vai vēlas pieslēgt
centralizēto ūdensapgādi, saimniecisko kanalizāciju vai abas šīs
komunikācijas.

Foto: Ivars Veiliņš