20.7 °C, 2.6 m/s, 72.3 %

Dejas

Un tieši tāpēc…
22/11/2018

«Šķiet, ka daudzas lietas un notikumi ir norisinājušies tieši tāpēc – tieši tāpēc esam satikušies «Diždancī», tieši tāpēc šo ansambli ir dibinājis Vilis Ozols, vēlāk nodevis savam dēlam Uldim Ozolam, bet mani «Diždanča» vadīšanai uzaicināja iepriekšējā kolektīva vadītāja Anda Zeidmane. Tieši tāpēc, jo esam ar deju sirdī,» vērtē tautas deju ansambļa «Diždancis» mākslinieciskā vadītāja Ieva Karele. 1. decembrī pulksten 16 Jelgavas kultūras namā notiks ansambļa 40 gadu jubilejas koncerts «Un tieši tāpēc…», kurā līdzās šī brīža dejotājiem uzstāsies arī kādreizējie kolektīva dalībnieki.

«Koncerta pirmā daļa būs veltījums visiem «Diždanča» dejotājiem,
ko ansambļa pamatsastāvs izdejos Jura Kulakova mūzikas pavadījumā,
jo viņš ir kolektīva kādreizējais koncertmeistars. Tas būs mūsu
stāsts par mīlestību un to, ka mēs visi mīlam dažādi. Tas būs
stāsts par mīlestību pret deju, dzīvi, vienam pret otru, jo katrā
deju kolektīvā ir pāri, kas dejā iepazīst viens otru, veido
ģimenes,» koncerta ieceri atklāj I.Karele. Savukārt koncerta otrajā
daļā piedalīsies vairāku paaudžu «Diždanča» dejotāji, aptverot visu
četru kolektīva vadītāju posmus. 1970.–1980. gadus iezīmēs Viļa un
Ulda Ozolu laika dejotāji, laikaposmu no 1990. gadiem līdz 2000.
gadu sākumam atklās Andas Zeidmanes dejotāji, savukārt I.Kareles
vadībā uzstāsies dejotāji, kas «Diždancī» dejojuši no 2003. gada
līdz aizvadītajai sezonai. Kopumā jubilejas koncertu bagātinās 132
dejotāji.

Zīmīgi, ka tieši koncerta norises dienā, 1. decembrī, apritēs 15
gadi, kopš kolektīvu vada I.Karele. «Gadu gaitā ir mainījies
ansambļa sastāvs, paaudzes rakstura iezīmes – šodien ir daudz
papildu iespēju, kā pavadīt savu brīvo laiku. Ja agrāk tā bija
dejošana, koris, pūtēju orķestris vai sports, kuram jaunietis
veltīja visu savu brīvo laiku, tad šodien iespējas ir daudz
plašākas, un mums ar to ir jārēķinās. Man ir prieks par cilvēkiem,
kuri vēlas dejot, un uzskatu – svarīgi, lai deja sagādā prieku
pašiem, tikai tad šo prieku varam nodot skatītājiem,» pauž
«Diždanča» vadītāja. «Vēlu, lai «Diždancim» vienmēr ir
līdzatbildīgi dejotāji, kas vēlas iesaistīties kolektīva iekšējās
dzīves veidošanā. Lai dzīves steigā mēs neaizmirstam dejas būtību –
mēs dejojam, lai gūtu prieku un dalītos tajā.»

Savukārt «Diždanča» iepriekšējā vadītāja A.Zeidmane ansamblim
vēl vienmēr spēt attaisnot savu vārdu un spēt diži dancot. «Vilim
Ozolam, dodot vārdu kolektīvam, bija lielas ambīcijas, un
jelgavniekiem jāpieņem šis izaicinājums,» tā A.Zeidmane. Viņa
uzskata, ka katram jaunam vadītājam ir jānāk ar savu redzējumu, un
ir gandarīta, ka kolektīvu nodevusi labās rokās – tas turpina
pastāvēt un attīstīties, un kādreizējiem dejotājiem ir, kur
atgriezties jubilejas reizēs. «Manā laikā kolektīvā bija tradīcija
dažādās Latvijas vietās organizēt treniņnometnes, un arī šoreiz,
gatavojoties koncertam, kopā ar 36 mana laika dejotājiem trīs
dienas pavadījām Ērgļu pusē – tas bija kopā būšanas prieks,
dalīšanās atmiņās,» stāsta A.Zeidmane.

I.Karele uzsver, ka šoreiz jubilejas koncerts ir liels un
veiksmīgs radošās komandas kopdarbs, viņa lielu pateicību izsaka
pedagoģēm Sandrai Kauranenai un Santai Jankovskai, režisorei Laurai
Zemvaldei, kā arī «Diždanča» dejotāju valdei. Koncerts tapis ar
pilsētas pašvaldības Kultūras padomes projektu konkursa, iestādes
«Kultūra» un bijušo dejotāju atbalstu. No 1. decembra Jelgavas
kultūras namā būs apskatāma arī «Diždanča» jubilejai veltīta
izstāde «Diždancis gadalaiku nokrāsās», kurā ansambļa dejotāji
iemūžināti visos četros gadalaikos.

Foto: no «Diždanča» arhīva