26.5 °C, 2.2 m/s, 49 %

Pilsētā

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsPilsētāUz pašvaldības atbalstu pretendē divi pagalmi; vēl var pieteikties
Uz pašvaldības atbalstu pretendē divi pagalmi; vēl var pieteikties
10/05/2018

Līdz 28. maijam jelgavnieki var iesniegt projektus, lai pretendētu uz pašvaldības līdzfinansējumu daudzdzīvokļu māju pagalmu labiekārtošanas darbiem. Līdz šim saņemti divi pieteikumi – daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji vēlas sakārtot lietus ūdens novadīšanas sistēmu un pagalmā izveidot auto stāvlaukumu.

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes «Pilsētsaimniecība»
pārstāve Kristīne Lazdiņa norāda, ka līdz šai nedēļai iestāde
saņēmusi divus daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašnieku kopību
pieteikumus māju pagalmu labiekārtošanai, lai pretendētu uz
pašvaldības līdzfinansējumu. «Vienā no projektiem māju iedzīvotāji
vēlas labiekārtot daudzdzīvokļu mājas teritoriju, izveidojot
bruģētu laukumu un izlīdzinot aku vāku augstumus, kā arī sakārtot
lietus ūdens novadīšanas sistēmu, to pieslēdzot pie esošajiem
tīkliem,» stāsta K.Lazdiņa, piebilstot, ka šis iesniedzējs darbu
apjomos iekļāvis arī būvuzraudzības veikšanu un būvniecības ieceres
dokumentācijas izstrādi. «Jāuzsver, jo šogad saskaņā ar izmaiņām
Jelgavas pilsētas pašvaldības saistošajos noteikumos «Par Jelgavas
pilsētas pašvaldības līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām
piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai» labiekārtošanas darbu
izmaksās var iekļaut līdz 50 procentiem no būvniecības ieceres
dokumentācijas izstrādes izmaksām, tai skaitā inženierģeoloģiskās
un topogrāfiskās izpētes, bet ne vairāk kā 1000 eiro no piešķirtā
pašvaldības līdzfinansējuma, ja izstrādāts būvprojekts vai
apliecinājuma karte, un ne vairāk kā 200 eiro no piešķirtā
pašvaldības līdzfinansējuma, ja izstrādāts paskaidrojuma raksts,»
papildina K.Lazdiņa.

Otrajā iesniegumā daudzdzīvokļu mājas iedzīvotāji norādījuši, ka
vēlas savā pagalmā izbūvēt stāvlaukumu, pirms tam atbrīvojot
teritoriju no traucējošiem elementiem.

«Interese par atbalsta programmu ir, un daudzdzīvokļu namu
pārstāvji regulāri uzdod jautājumus gan telefoniski, gan klātienē.
Tie ir daudz un dažādi, piemēram, par dokumentu sagatavošanu,
iespējamo labiekārtošanas darbu skaidrojumu, darbu veicēja izvēles
procesu,» stāsta K.Lazdiņa.

Jāatgādina, ka daudzdzīvokļu māju pārstāvji pieteikumu
pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai iestādē «Pilsētsaimniecība»
var iesniegt līdz 28. maijam. Pašvaldības līdzfinansējums ir
paredzēts lietusūdens novadīšanas sistēmu, brauktuvju, ietvju,
stāvlaukumu vai apgaismojuma būvdarbiem un citiem labiekārtošanas
darbiem, iekļaujot būvuzraudzības un preču iegādes izmaksas. Šogad
pašvaldības līdzfinansējuma kopējais apmērs programmā ir 100 000
eiro, un lielāku finansiālo atbalstu varēs saņemt tie projekti,
kuri aptvers vairākas dzīvojamās mājas. Informāciju par pieteikuma
sagatavošanu un iesniegšanu var saņemt iestādē «Pilsētsaimniecība»,
zvanot pa tālruni 63084470, iesūtot jautājumus pa e-pastu
pilsetsaimnieciba@pilsetsaimnieciba.jelgava.lv vai klātienē
pirmdienās no pulksten 18 līdz 19, iepriekš piesakoties pa tālruni
63084470.

Jāpiebilst, ka šogad ir veiktas izmaiņas pašvaldības
līdzfinansētajā daudzdzīvokļu māju pagalmu labiekārtošanas
programmā, kas paredz lielāku pašvaldības līdzfinansējumu
projektiem, kam nepieciešams būvprojekts vai apliecinājuma karte,
turklāt atbalstu var saņemt arī iebraucamo ceļu un atkritumu
laukumu sakārtošanai.

Foto: no «Jelgavas Vēstneša» arhīva