30.7 °C, 3.4 m/s, 37.2 %

Pilsētā

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsPilsētāUz pašvaldības dzīvokli varēs pretendēt arī ģimenes ar kredītsaistībām
Uz pašvaldības dzīvokli varēs pretendēt arī ģimenes ar kredītsaistībām
06/08/2011

«Pirmām kārtām grozījumi vērsti uz to, lai sniegtu atbalstu trūcīgajām daudzbērnu ģimenēm, kas savulaik ņēmušas kredītu sava vienīgā mājokļa iegādei, taču ekonomiskās situācijas dēļ no tā tiek izliktas. Mēs nedrīkstam pieļaut, ka bez pajumtes paliek ģimenes ar bērniem, kuras pašreizējos apstākļos nevar atļauties īrēt mājokli no privātpersonas,» lēmumu saistošajos noteikumos paredzēt, ka uz pašvaldības dzīvojamo telpu var pretendēt arī personas ar kredītsaistībām, pamato Jelgavas pilsētas pašvaldības izpilddirektore Irēna Škutāne.

Sintija Čepanone

«Pirmām kārtām grozījumi vērsti uz to, lai sniegtu atbalstu
trūcīgajām daudzbērnu ģimenēm, kas savulaik ņēmušas kredītu sava
vienīgā mājokļa iegādei, taču ekonomiskās situācijas dēļ no tā tiek
izliktas. Mēs nedrīkstam pieļaut, ka bez pajumtes paliek ģimenes ar
bērniem, kuras pašreizējos apstākļos nevar atļauties īrēt mājokli
no privātpersonas,» lēmumu saistošajos noteikumos paredzēt, ka uz
pašvaldības dzīvojamo telpu var pretendēt arī personas ar
kredītsaistībām, pamato Jelgavas pilsētas pašvaldības
izpilddirektore Irēna Škutāne.

Pagājušajā domes sēdē apstiprināti grozījumi Jelgavas pilsētas
pašvaldības saistošajos noteikumos «Jelgavas pilsētas pašvaldības
palīdzības dzīvojamo telpu jautājumu risināšanā sniegšanas
kārtība». Galvenokārt izmaiņas bija nepieciešamas tādēļ, ka spēkā
esošie noteikumi bija morāli novecojuši un normatīvajos aktos, kas
regulē minētās palīdzības sniegšanu, veikti vairāki grozījumi.
Veiktās izmaiņas arī paredz, ka uz palīdzību dzīvojamo telpu
jautājumu risināšanā tagad var pretendēt arī personas, kuras tiek
izliktas no tām piederoša mājokļa par hipotekārā kredīta, kas ņemts
mājokļa iegādei, parādsaistību nepildīšanu. Tiesa gan – tas
attiecas tikai uz tām trūcīgajām personām, kuru ģimenē aug vismaz
trīs nepilngadīgi bērni, ja tās kredītu ņēmušas vienīgā mājokļa
iegādei vai renovācijai un tām nepieder cits nekustamais īpašums.
Turklāt aizņēmuma summa nedrīkst pārsniegt 20 000 latu. Noteikums
attiecas uz personām, kuras ir deklarējušas savu dzīvesvietu
dzīvojamā telpā vismaz pēdējos piecus gadus.

«Izprotot reālo situāciju, kad zināma sabiedrības daļa vairs nav
spējīga norēķināties par savulaik saprātīgos apmēros paņemtu
kredītu un šī iemesla dēļ zaudē savu vienīgo mājokli, pašvaldība
uzskata par savu pienākumu iespēju robežās atbalstīt šādā
neapskaužamā situācijā nonākušās daudzbērnu ģimenes,» saka
I.Škutāne.

Pašvaldības izpilddirektore atklāj, ka pašvaldībā ar
iesniegumiem vairākkārt vērsušās ģimenes ar bērniem, kuras vairs
nespēj segt kredītsaistības, ik dienu ir vairāki tiesu nolēmumi par
īpašuma pāriešanu bankai, un iepriekš pašvaldība šādos gadījumos
nespēja palīdzēt. «Kad grozījumi tika veikti Ministru kabineta
noteikumos par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā, cerējām, ka
šī norma tajos tiks iekļauta, taču tā nenotika. Apzinoties to, ka
situācija šajā ziņā arī mūsu pašvaldībā kļūst arvien saspringtāka,
šāda nosacījuma iekļaušana saistošajos noteikumos bija
nepieciešamība,» tā I.Škutāne.

Saskaņā ar saistošajiem noteikumiem lēmumu par pašvaldības
palīdzības sniegšanu iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā
pieņem Jelgavas pilsētas domes izveidota Dzīvokļu komisija. Ja
komisijas lēmums tiek pārsūdzēts, to izskata dome.