23.6 °C, 2.2 m/s, 86.8 %

Pilsētā

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsPilsētāUz tikšanos aicina Černobiļas AES avārijas seku likvidatorus
Uz tikšanos aicina Černobiļas AES avārijas seku likvidatorus
17/04/2018

24. aprīlī pulksten 14 Jelgavas novada domes zālē Pasta ielā 37 notiks Černobiļas atomelektrostacijas (AES) avārijas 32. gadadienas atceres pasākums.

Sociālo lietu pārvaldes Rehabilitācijas nodaļas vadītāja Irina
Bančuka stāsta, ka šobrīd Jelgavā dzīvo 78 cilvēki, kuri piedalījās
AES avārijas seku novēršanas darbos. «Viņiem visiem ir izsūtīts
ielūgums uz pasākumu,» norāda I.Bančuka, piebilstot, ka Jelgavā
deklarētie Černobiļas AES avārijas seku likvidatori savu ierašanos
pasākumā līdz 24. aprīlim lūgti apstiprināt, zvanot pa tālruni
63029841 vai 26112252.

Jāatgādina, ka Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas
dalībniekiem, kuri savu pamata dzīvesvietu deklarējuši Jelgavas
pilsētas administratīvajā teritorijā un dzīvo deklarētajā
dzīvesvietā, tiek piešķirts ikgadējs pabalsts rehabilitācijai, kas
šogad ir palielināts no 25 uz 30 eiro. Lai saņemtu pabalstu, līdz
14. decembrim Jelgavas Sociālo lietu pārvaldē Pulkveža Oskara
Kalpaka ielā 9, 115. kabinetā, jāiesniedz rakstisks iesniegums,
uzrādot personu apliecinošu dokumentu un Ministru kabineta noteikta
parauga apliecību par Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas
dalībnieka statusu. Pabalstu pārskaita uz pieprasītāja iesniegumā
norādīto bankas kontu.

Atceres pasākumu organizē Jelgavas Sabiedrības integrācijas
pārvalde sadarbībā ar Jelgavas Sociālo lietu pārvaldi, Jelgavas
novada Sociālo dienestu un Ozolnieku novada Sociālo dienestu.

Foto: no «Jelgavas Vēstneša» arhīva