14.7 °C, 0.9 m/s, 93.8 %

Pilsētā

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsPilsētāUzlabos ielu kvalitāti un sakārtos pilsētvidi
Uzlabos ielu kvalitāti un sakārtos pilsētvidi
22/01/2009

Šodien Jelgavas domes sēdē tika dota zaļā gaisma vairākiem projektiem par Jelgavas ielu rekonstrukciju un pilsētas vides sakārtošanu, tādējādi tuvāko gadu laikā plānots rekonstruēt Dobeles šoseju un vairākas ielas pie Zemgales olimpiskā centra, kā arī izbūvēt bērnu rotaļu laukumu RAF dzīvojamā masīvā.

Ilze Knusle-Jankevica

Šodien Jelgavas domes sēdē tika dota zaļā gaisma vairākiem
projektiem par Jelgavas ielu rekonstrukciju un pilsētas vides
sakārtošanu, tādējādi tuvāko gadu laikā plānots rekonstruēt Dobeles
šoseju un vairākas ielas pie Zemgales olimpiskā centra, kā arī
izbūvēt bērnu rotaļu laukumu RAF dzīvojamā masīvā.

Jelgavas dome Eiropas Reģionālās attīstības fondam (ERAF) plāno
iesniegt projektu «Dobeles šosejas rekonstrukcija Jelgavas
pilsētā», kas paredz Dobeles šosejas rekonstrukciju posmā no
Atmodas ielas līdz 5. līnijai. Projekta ietveros plānots izveidot
četru joslu brauktuvi, izveidot gājēju ietves un veloceliņus,
rekonstruēt ārējo apgaismojumu, rekonstruēt un izbūvēt
inženierkomunikācijas, kā arī uzstādīt jaunas sabiedriskā
transporta pieturas vietas. Projekta kopējās izmaksas ir nepilni 7
miljoni latu: no tā ERAF līdzfinansējums būtu 4,5 miljoni latu, bet
pašvaldības līdzfinansējums – 2,5 miljoni latu, kurā iekļauta arī
plānotā valsts budžeta dotācijas summa. Plānotais projekta
realizācijas laiks ir 2010. – 2012. gads.

Domes deputāti atbalstīja arī Jelgavas pašvaldības lēmumu ERAF
projektu konkursā iesniegt projektu, kas paredz sakārtot ielas
Valdekas pils rajonā, pie Jelgavas 4. vidusskolas un Zemgales
Olimpiskā centra. Projekts izstrādāts Strazdu ielai (no Kronvalda
ielas līdz Akmeņu ielai), Akmeņu ielai (no Imantas ielas līdz
Brīvības bulvārim), Lāčplēša ielai (no Kronvalda ielas līdz
Brīvības bulvārim), Kronvalda un Imantas ielai. Paredzēts uzlabot
esošos ielu parametrus un satiksmes organizāciju, izveidot gājēju
ietves, veloceliņus, apgaismojumu un automašīnu stāvvietas.
Iecerēta arī veco ūdensvadu un hidrantu, saimnieciskās
kanalizācijas tīklu, lietus kanalizācijas kolektoru, kabeļu
kanalizācijas rekonstrukcija vai jaunu izbūve. Šī kvartāla
sakārtošana ir būtiska tāpēc, ka tur atrodas tādi publiski objekti
kā vidusskola, bērnu dārzs, Zemgales Olimpiskais centrs, bet
pašlaik projektā atzīmētās ielas ir bez asfalta seguma un pat
kritiskā stāvoklī.

Plānots, ka šo ielu rekonstrukcija tiks pabeigta līdz šā gada
beigām. Projekta kopējās izmaksas ir 3 075 000 latu, no kā ERAF
līdzfinansējums būs 85 procenti, bet pašvaldības līdzfinansējums
461 250 latu, ieskaitot plānoto valsts budžeta dotāciju – 138 375
latus.

Deputāti arī izlēma, kā izlietot no Latvijas Vides ministrijas
saņemto balvu «Ābols 2008» – 20 000 latu. Tā kā balva jāiztērē
vides projektam, pašvaldība plāno Latvijas Vides aizsardzības
fondam iesniegt projektu, kas paredz izveidot aktīvās atpūtas
laukumu bērniem un pusaudžiem RAF dzīvojamā masīvā. Projekta
kopējās izmaksas ir 22 800 latu, no kuriem pašvaldības
līdzfinansējumu – 2800 latus – plānots piešķirt no Jelgavas
pašvaldības dabas resursu nodokļa ieņēmumiem. Šo projektu plānots
īstenot līdz šā gada rudenim.