25.4 °C, 2.2 m/s, 63.9 %

Izglītība

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsIzglītībaUzlabos ilgstoši slimu bērnu mācību procesu slimnīcā «Ģintermuiža»
Uzlabos ilgstoši slimu bērnu mācību procesu slimnīcā «Ģintermuiža»
07/12/2009

«Sorosa fonds – Latvija» valde piešķīrusi finansējumu Jelgavas pašvaldības iesniegtajam projektam «Mācību procesa un rehabilitācijas darba nodrošināšana ilgstoši slimajiem bērniem ar psihiskās attīstības traucējumiem Jelgavas psihoneiroloģiskajā slimnīcā «Ģintermuiža»».

www.jelgavasvestnesis.lv

«Sorosa
fonds
– Latvija» valde piešķīrusi
finansējumu Jelgavas pašvaldības iesniegtajam projektam «Mācību
procesa un rehabilitācijas darba nodrošināšana ilgstoši slimajiem
bērniem ar psihiskās attīstības traucējumiem Jelgavas
psihoneiroloģiskajā slimnīcā «Ģintermuiža»».

Jelgavas Izglītības pārvaldes galvenā
speciāliste bērnu tiesību aizsardzības jautājumos

Līvija Vilcāne informē, ka projekta
mērķis ir nodrošināt mācību procesu (A,B,C apmācības līmeņi) un
rehabilitācijas darbu ilgstoši slimojošiem bērniem ar psihiskās
attīstības traucējumiem viņu ārstēšanās laikā Jelgavas
psihoneiroloģiskajā slimnīcā «Ģintermuiža».

Projektu realizēs pedagoģiskie un medicīniskie
darbinieki ar lielu pieredzi darbā ar bērniem, kuriem ir psihiskās
attīstības traucējumi. Tas paredz individuālo plānu izstrādi bērnu
iemaņu, prasmju un spēju attīstībai, nodarbību telpu materiāli
tehniskās bāzes uzlabošanu. Šīs aktivitātes ļaus nodrošināt mācību
un rehabilitācijas darba ilgtspēju gan ārstniecības iestādē, gan
arī tajā izglītības iestādē, kurā bērns atgriezīsies pēc
ārstēšanas.

Projekta kopējās izmaksas ir 20 725 eiro,
realizācijas laiks no 2009. gada novembra līdz 2010. gada
novembrim.

Projekts tika iesniegts izvērtēšanai
programmā «Pārmaiņu iespēja skolām», ko īsteno «
Sorosa
fonds
-Latvija» sadarbībā ar Izglītības un zinātnes
ministriju un Latvijas Lauku forumu. Šajā programmā
«
Sorosa fonds-Latvija» ir piešķīris 1 388
000 eiro Latvijas mazo skolu un pašvaldību iedzīvotāju izglītības
un sociālo vajadzību atbalstam.

Fonda mērķis ir veidot demokrātisku un atvērtu
sabiedrību, kas sekmētu pilsoniskas un tiesiskas valsts
nostiprināšanos Latvijā. Šī mērķa īstenošanai SFL dažādu programmu
ietvaros atbalsta projektus, kas radītu labvēlīgus
priekšnosacījumus atvērtās sabiedrības veidošanai, veiktu tās
izglītošanu un palīdzētu tai nodrošināt brīvu pieeju jebkurai
nepieciešamai informācijai.