23.7 °C, 0.9 m/s, 67.5 %

Izglītība

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsIzglītībaUzņēmēji apliecina gatavību iesaistīties profesionālās izglītības kvalitātes celšanā
Uzņēmēji apliecina gatavību iesaistīties profesionālās izglītības kvalitātes celšanā
12/03/2013

Lai veicinātu uzņēmēju un profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu ciešāku sadarbību un sekmētu arodizglītības prestiža celšanu, Jelgavas Ražotāju un tirgotāju asociācija (JRTA) parakstījusi nodomu protokolu ar Jelgavas tehnikumu par sadarbības padomes izveidi.

www.jelgavasvestnesis.lv

Lai veicinātu uzņēmēju un profesionālās izglītības
iestāžu audzēkņu ciešāku sadarbību un sekmētu arodizglītības
prestiža celšanu, Jelgavas Ražotāju un tirgotāju asociācija (JRTA)
parakstījusi nodomu protokolu ar Jelgavas tehnikumu par sadarbības
padomes izveidi.

«Jelgavas tehnikums sagatavo augsti kvalificētus speciālistus
vairāk kā desmit pieprasītās specialitātēs, un mūsu mācību iestādes
audzēkņi spētu pārliecinoši iekļauties darba tirgū, taču
nepieciešams uzlabot sadarbību ar uzņēmējiem, kas nodrošinātu
jaunos speciālistus ar prakses vietām,» situāciju skaidro Jelgavas
tehnikuma direktore Janīna Rudzīte. Līdzšinējā skolas vadības
pieredze liecina, ka daudzi audzēkņi pēc prakses noslēguma saņem
piedāvājumu turpināt darbu pie prakses devēja jau kā patstāvīgi
darbinieki, kas liecina par audzēkņu atbilstošu sagatavotību.

Tam, ka nepieciešams stiprināt uzņēmēju un arodizglītības
iestāžu sadarbību, piekrīt arī JRTA valdes priekšsēdētājs Imants
Kanaška. «Jau ilgāku laiku dažādās nozaru organizācijās un arī
Latvijas Darba devēju konfederācijā (LDDK) esam rosinājuši
diskusiju par profesionālo izglītību, tās prestiža celšanu un
pielāgošanu reālajai situācijai darba tirgū. Piemēram, Zemgales
Darba devēju padome, kuras sastāvā ir JRTA, ir izstrādājusi
vairākus priekšlikumus profesionālās izglītības īstenošanas
uzlabošanai, tajā skaitā, nepieciešamību pēc darba devēju
garantētām prakses vietām dažādu izglītības programmu audzēkņiem,
kas iesniegti LDDK,» skaidro I.Kanaška.

Sadarbības padomē būs pārstāvēti gan mācību iestādes, gan dažādu
nozaru uzņēmēju pārstāvji. Kopā tiks risināti ne tikai jautājumi
par audzēkņu prakses iespējām, bet arī plānotas apmācību programmas
atbilstoši darba tirgus situācijai un vēl daudzas citas lietas.
Pozitīvi šādas padomes veidošanu vērtē arī Jelgavas domes
priekšsēdētāja vietnieks Aigars Rublis. «Līdzīgas institūcijas
darbojas daudzās Eiropas valstīs, piemēram, Francijā. Tur mācību
iestādes kopā ar pašvaldību pārstāvjiem un uzņēmējiem sekmē
profesionālās izglītības piemērošanu reālajai situācijai darba
tirgū, tādējādi padarot to krietni efektīvāku,» viņš uzsver. Viņš
arī piebilst, ka nesen Latvijas Rūpniecības un tirdzniecības kamera
ir sākusi diskusiju par šo jautājumu, rosinot izveidot sadarbības
padomi, tādējādi veicinot valsts un darba devēju sadarbību un
profesionālās izglītības attīstību kopumā.

Foto: no JRTA arhīva