19.1 °C, 1.2 m/s, 96.4 %

Latvijā

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsLatvijāUzņēmēji vispozitīvāk novērtē ugunsdzēsēju darbu
Uzņēmēji vispozitīvāk novērtē ugunsdzēsēju darbu
24/11/2009

Uzņēmēji, vērtējot valsts un pašvaldību institūciju un to sniegto pakalpojumu kvalitāti, vispozitīvāk novērtējuši Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta darbu (VUGD), liecina Ekonomikas ministrijas sadarbībā ar SIA «Analītisko pētījumu un stratēģiju laboratorija» veiktais pētījums par uzņēmējdarbības vidi Latvijā.

Uzņēmēji, vērtējot valsts un
pašvaldību institūciju un to sniegto pakalpojumu kvalitāti,
vispozitīvāk novērtējuši Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta
darbu (VUGD), liecina Ekonomikas ministrijas sadarbībā ar SIA
«Analītisko pētījumu un stratēģiju laboratorija» veiktais pētījums
par uzņēmējdarbības vidi Latvijā.

Kā biznesa informācijas portāls «Nozare.lv»
noskaidroja Ekonomikas ministrijas Sabiedrisko attiecību nodaļā,
90% no tiem uzņēmumiem, kuros VUGD veicis pārbaudes, tā darbu
novērtējuši kā ļoti labu, labu vai diezgan labu.

Arī saskarsmi ar Valsts ieņēmumu dienestu
vairākums uzņēmēju vērtē pozitīvi – 85% uzņēmēju to novērtējuši kā
ļoti labu, labu vai diezgan labu. Turpretī saskarsme ar pašvaldības
nodokļu pārvaldi pozitīvi vērtēta ievērojami retāk – tikai 39%
uzņēmēju snieguši pozitīvu tās darba novērtējumu.

Savukārt iepriekšējo gadu mērījumu periodu
griezumā novērojams, ka katrā mērījumu periodā pakāpeniski
samazinās Valsts darba inspekcijas darba novērtējums no 4,7
punktiem 2007. gadā līdz 4,4 punktiem 2009. gadā, bet pēdējo trīs
mērījumu periodā pakāpeniski paaugstinājies ir Valsts sanitārās
inspekcijas darba novērtējums – no 4,3 punktiem 2003. gadā līdz 4,7
punktiem 2009. gadā.

Pētījuma laikā, izmantojot tiešās intervijas
metodi, tika aptaujātas 735 Latvijas aktīvo uzņēmumu augstākās
amatpersonas.

Uzņēmēju aptaujas mērķis ir uzzināt Latvijas
uzņēmēju viedokli par valsts un pašvaldību administratīvajām
procedūrām uzņēmumu reģistrēšanas, būvniecības saskaņošanas,
īpašuma reģistrēšanas, darba tiesisko attiecību, nodokļu
maksāšanas, ārējās tirdzniecības, licencēšanas un atļauju
izsniegšanas, vides prasību, maksātnespējas procedūru, inspekciju,
valsts atbalsta, investoru aizsardzības un finanšu resursu
pieejamības un citās jomās.

Ekonomikas ministrija
uzskata, ka šis ir viens no būtiskākajiem pētījumiem
uzņēmējdarbības jomā, kas skaidri parāda uzņēmēju viedokli par
administratīvām procedūrām, kas vēl jāuzlabo vai jāsamazina, lai
komersanti varētu sekmīgi strādāt Latvijā. Pētījuma rezultāti
tikšot ņemti vērā, izstrādājot Uzņēmējdarbības vides uzlabošanas
pasākumu plānu 2010.gadam.

Šāda aptauja Latvijā tiek veikta jau piekto
reizi, un tā notiek reizi divos gados. Iepriekš aptauja veikta
2001., 2003., 2005. un 2007. gadā, un to rezultāti prezentēti
Pasaules Bankas ekspertiem, uzņēmējiem un valsts sektora
partneriem, masu medijiem un pētniekiem.

LETA