26 °C, 2.7 m/s, 64.2 %

Ekonomika

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsEkonomikaUzņēmējiem ir iespēja pieteikties un saņemt 78 valsts iestāžu pakalpojumus elektroniski
Uzņēmējiem ir iespēja pieteikties un saņemt 78 valsts iestāžu pakalpojumus elektroniski
28/12/2009

No šodienas uzņēmējiem ir iespēja pieteikties un saņemt 78 valsts iestāžu sniegtos pakalpojumus elektroniski portālā http://www.latvija.lv/. To nodrošina Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas (RAPLM) radītā virtuālā vienas pieturas aģentūra, kura šodien sāk darboties, ziņo LETA.

www.jelgavasvestnesis.lv

No šodienas uzņēmējiem ir iespēja pieteikties un saņemt
78 valsts iestāžu sniegtos pakalpojumus elektroniski
portālā
http://www.latvija.lv/.
To nodrošina Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas
(RAPLM) radītā virtuālā vienas pieturas aģentūra, kura šodien sāk
darboties, ziņo LETA.

«Atvieglojot iespēju sākt uzņēmējdarbību un pakalpojumu
sniegšanu, tiks veicināta ekonomiskā aktivitāte valstī. Pašlaik
nereti uzņēmējiem nākas apmeklēt vairākas iestādes, bet turpmāk
vienuviet daudzas nepieciešamās procedūras varēs nokārtot
elektroniskā viedā. Tas būs ērtāk un arī taupīs uzņēmēju resursus,»
uzsver reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs Edgars
Zalāns.

Virtuālās vienas pieturas aģentūras ieviešana nozīmē tādu
pārvaldes iestāžu darba organizāciju, kas saimnieciskās darbības
veicējam ļauj saņemt attiecīgajā kompetentajā iestādē pieprasītos
gala dokumentus, fiziski nekontaktējoties ar kompetentās iestādes
amatpersonu vai darbinieku. Lēmuma pieņemšanai par pakalpojuma
sniegšanu nepieciešamo informāciju vai citas iestādes lēmumu vai
rīcību, atbilstoši labas pārvaldības principam, iegūst lēmuma
sniedzējs.

RAPLM nodrošina tehnoloģisko risinājumu, uzturot pakalpojumu
portālu www.latvija.lv. Iestādēm, kuras sniedz pakalpojumus, ir
jānodrošina, lai visa informācija, kas nepieciešamas komercdarbības
uzsākšanai, ir pieejama portāla «Publisko pakalpojumu katalogā», kā
arī tas, lai tā ir patiesa un aktuāla.

Elektronisko procedūru nodrošināšanai, sniedzot pakalpojumu,
iestādes izmanto iestāžu rīcībā esošos elektroniskās saziņas rīkus:
e-pastu vai iestādes e-pakalpojumu sistēmu. Portāla «Publisko
pakalpojumu katalogā» tiek publicēta informācija par veicamajām
darbībām pakalpojumu saņemšanai attālināti. Iestādēm ir jānodrošina
elektronisko dokumentu pieņemšana un aprite.

Lai nodrošinātu informācijas apriti, kas jau ir citas iestādes
rīcībā, ievērojot labas pārvaldības principu, iestādes to pārbauda
vai pieprasa pašas, izmantojot tādus elektroniskos līdzekļus kā
e-parakstītus dokumentus, reģistru pārlūkus, informāciju sistēmu
sasaistes, izmantojot esošos datu apmaiņas risinājumus vai Valsts
reģionālās attīstības aģentūras pārziņā esošo Valsts informācijas
sistēmu savietotāju. Papildus būs iespējams izsekot pakalpojuma
procedūru, pieprasot informāciju no atbildīgās iestādes, izmantojot
e-pastu vai tālruni.

Plānots, ka arī turpmāk atbildīgajām ministrijām un iestādēm būs
jānodrošina, ka informācija par pakalpojumu direktīvas regulējuma
jomā ietilpstošajiem pakalpojumiem portālā www.latvija.lv atbilst
faktiskajai situācijai, nodrošinot pakalpojumu aprakstu
aktualizēšanu, jaunu pievienošanu vai dzēšanu publisko pakalpojumu
katalogā, atbilstoši pakalpojumu direktīvas prasībām.

Eiropas Savienības (ES) pakalpojumu direktīva nosaka, ka līdz šā
gada beigām ES dalībvalstīm jānodrošina vienas pieturas aģentūras
principa ieviešana, lai ikvienas dalībvalsts komersantiem
nodrošinātu iespēju uzsākt noteiktu jomu pakalpojumu sniegšanu citā
ES dalībvalstī, nodrošinot iespēju nepieciešamās atļaujas pieteikt
vai saņemt attālināti. Latvijā ir identificēti 78 dažādu valsts
iestāžu sniegtie pakalpojumi, kas ietilpst direktīvas regulējuma
jomā.