18 °C, 1.7 m/s, 96.1 %

Pilsētā

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsPilsētāUzņēmējiem piedāvā izveidot subsidētas darba vietas invalīdiem
Uzņēmējiem piedāvā izveidot subsidētas darba vietas invalīdiem
11/09/2008

Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) Jelgavas filiālē aktīvā nodarbinātības pasākuma «Pasākums noteiktām personu grupām» gaitā darba devējiem vēl ir iespēja pieteikties trīs subsidēto darba vietu izveidei bezdarbniekiem invalīdiem.

Sintija Čepanone 

Nodarbinātības valsts aģentūras
(NVA) Jelgavas filiālē aktīvā nodarbinātības pasākuma «Pasākums
noteiktām personu grupām» gaitā darba devējiem vēl ir iespēja
pieteikties trīs subsidēto darba vietu izveidei bezdarbniekiem
invalīdiem.

 

NVA Jelgavas filiāles vadītājs Māris
Narvils atzīst, ka šobrīd, kad situācija darba tirgū pamazām, bet
noteikti saasinās, ir vērojama brīvo darba vietu skaita
samazināšanās, tāpēc ir nozīmīga katra darba vieta, ko var izveidot
Jelgavas pilsētā. «Uzskatu, ka tas ir pietiekami nozīmīgi, ka varam
kaut nedaudz uzlabot cilvēku ar invaliditāti nodarbinātības
situāciju,» piebilst M.Narvils.

Darba devējs, iegūstot tiesības izveidot
subsidēto darba vietu, no valsts mēnesī saņem

ikmēneša darba algas dotāciju
bezdarbniekam invalīdam. Atbilstoši profesiju klasifikatoram darba
algas dotācija var būt no 100 līdz 300 procentu apmērā no valstī
noteiktās minimālās mēneša darba algas. Savukārt darba devējs
piemaksā bezdarbniekam invalīdam ne mazāk kā vēl 100 procentu no
minimālās darba algas.

Turklāt darba devējs saņem ikmēneša
darba algas dotāciju darba vadītājam, kurš strādā ar darbā
pieņemtajiem bezdarbniekiem invalīdiem, 50 procentu apmērā no
valstī noteiktās minimālās algas apmēra par katra bezdarbnieka
invalīda darba vadīšanu, ja darba vadītājs strādājis katru
dienu.

Tāpat paredzēta vienreizēja dotācija
iekārtu un aprīkojuma iegādei, kā arī tehnisko palīglīdzekļu
izgatavošanai un iegādei, lai pielāgotu darba vietas darbā
pieņemtajiem bezdarbniekiem invalīdiem. Dotāciju piešķir atbilstoši
darba devēja iesniegtajai darba vietas pielāgošanas tāmei, kura
atbilst ergoterapeita atzinumam, bet ne vairāk kā 1000 latu apmērā
par vienas darba vietas pielāgošanu. Kā arī dotāciju izmaksām par
pavadoņu pakalpojumiem pasākumā iesaistītajiem bezdarbniekiem
invalīdiem, kuriem nepieciešami minētie pakalpojumi. Pavadoņu
pakalpojumu nodrošināšanai sedz izmaksas 50 procentu apmērā no
valstī noteiktās minimālās darba algas apmēra par katram
bezdarbniekam invalīdam sniegtajiem pavadoņa pakalpojumiem. Viens
pavadonis var saņemt ne vairāk kā 50 procentu no valstī noteiktās
minimālās mēneša darba algas apmēra. Pēdējā dotācija tiek paredzēta
izdevumu segšanai par veselības pārbaužu veikšanu bezdarbniekam
invalīdam, bet ne vairāk par 15 latiem katram.

M.Narvils aicina tos uzņēmējus, kuriem
ir interese nodarbināt invalīdus bezdarbniekus, līdz 29. septembrim
pieteikties NVA Jelgavas filiālē Skolotāju ielā 3, 7. vai 8.
kabinetā. Tālrunis uzziņām – 63021969 vai 63026720. Informācija
ievietota arī aģentūras mājas lapas www.nva.lv sadaļā «Darba
devējiem», kur atrodamas arī nepieciešamo dokumentu izdrukājamās
versijas.