24.5 °C, 2.5 m/s, 51.6 %

Pilsētā

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsPilsētāUzņēmēju Starta programmai nepieciešama tikai ideja
Uzņēmēju Starta programmai nepieciešama tikai ideja
25/10/2014

No 2014. gada 1. janvāra bijusī Hipotēku banka pārtapa par Latvijas attīstības finanšu institūciju «Altum», kuras galvenais uzdevums ir sniegt finanšu atbalstu mazo un vidējo uzņēmumu attīstībai, kā arī stimulēt jaunu uzņēmumu veidošanos. «Altum» Jelgavas filiāli kopš pavasara vada Mārīte Lazdiņa, kuras pārziņā ir arī konsultāciju centri Bauskā un Dobelē. Sarunā vadītāja uzsver, ka šobrīd «Altum» piedāvā astoņas uzņēmējdarbības atbalsta programmmas un līdz 2015. gadam tajās plānots ieguldīt 60 miljonus eiro. «Mūsu nosacījumi, salīdzinot ar komercbanku piedāvājumu, ir ļoti pievilcīgi, tomēr apzināmies, ka pieņemt lēmumu par sava biznesa uzsākšanu nav viegli, tādēļ sākumā ikvienu, kuram ir ideja, aicinām uz sarunu, lai kopīgi meklētu atbildes uz jautājumiem, vai šī biznesa ideja ir dzīvotspējīga un kura no atbalsta programmām katrā situācijā ir piemērotākā,» stāsta «Altum» Jelgavas filiāles vadītāja M.Lazdiņa.

Jānis Kovaļevskis

No 2014. gada 1. janvāra bijusī Hipotēku banka pārtapa
par Latvijas attīstības finanšu institūciju «Altum», kuras
galvenais uzdevums ir sniegt finanšu atbalstu mazo un vidējo
uzņēmumu attīstībai, kā arī stimulēt jaunu uzņēmumu veidošanos.
«Altum» Jelgavas filiāli kopš pavasara vada Mārīte Lazdiņa, kuras
pārziņā ir arī konsultāciju centri Bauskā un Dobelē. Sarunā
vadītāja uzsver, ka šobrīd «Altum» piedāvā astoņas uzņēmējdarbības
atbalsta programmmas un līdz 2015. gadam tajās plānots ieguldīt 60
miljonus eiro. «Mūsu nosacījumi, salīdzinot ar komercbanku
piedāvājumu, ir ļoti pievilcīgi, tomēr apzināmies, ka pieņemt
lēmumu par sava biznesa uzsākšanu nav viegli, tādēļ sākumā ikvienu,
kuram ir ideja, aicinām uz sarunu, lai kopīgi meklētu atbildes uz
jautājumiem, vai šī biznesa ideja ir dzīvotspējīga un kura no
atbalsta programmām katrā situācijā ir piemērotākā,» stāsta «Altum»
Jelgavas filiāles vadītāja M.Lazdiņa.

«Jelgavā ir labi sakārtota biznesa atbalsta vide, gan
pašvaldība, gan uzņēmēju organizācijas ir orientētas uz rezultātu,
tomēr potenciālo biznesa uzsācēju nav tik daudz. Tas lielā mērā
saistīts ar to, ka te ir vieglāk atrasts darbu – ja ne Jelgavā, tad
Rīgā,» spriež M.Lazdiņa, uzsverot, ka pēdējā laikā arvien lielāka
interese par sava biznesa uzsākšanu ir vecāko kursu studentiem.

Kuras no piedāvātajām «Altum» atbalsta programmām ir
vispopulārākās Jelgavā un reģionā kopumā?

Viena no populārākajām programmām Zemgalē ir
lauksaimniecības zemes iegādes aizdevumu programma – tajā Latvijā
kopumā piešķirti 463 aizdevumi par 23 miljoniem eiro, bet Zemgalē
vien šajā programmā piešķirti 150 aizdevumi par 9,6 miljoniem, kas
ir 42 procenti no valstī izsniegtās summas. Jelgavas filiālē tie ir
87 aizdevumi par 6,2 miljoniem eiro.
Otra populārākā programma Zemgalē ir lauksaimnieku apgrozāmo
līdzekļu aizdevumu programma, kurā Zemgalē piešķirts 361 aizdevums
par 18,6 miljoniem eiro, kas ir 36 procenti no kopējās piešķirtās
aizdevumu summas. Tajā skaitā Jelgavā tie ir 260 aizdevumi par 14,6
miljoniem eiro. Interese ir par visām programmām, bet īpašu uzsvaru
vēlamies likt uz biznesa uzsācējiem un ražotājiem.

Atbalsta instrumentu piedāvājums ir plašs, tomēr
joprojām mums ir samērā maz uzņemumu uz 1000 iedzīvotājiem,
salīdzinot ar vidējiem rādītājiem ES.

Mūsu uzdevums ir mainīt šo situāciju un sniegt nepieciešamo
atbalstu. Lai uzsāktu uzņēmējdarbību un saņemtu aizdevumu līdz 7
tūkstošiem eiro, nav jāiegulda savi līdzekļi, turklāt Starta
programmas aizdevumam tiek subsidēti 70 – 80 procenti no aizdevuma
procentlikmes un uzņēmējam par aizņēmumu jāmaksā no 1,5 līdz 2
procentiem gadā. Ja aizņēmuma summa pārsniedz 7 tūkstošus, tad paša
līdzdalība ir 10 procentu apmērā no projekta kopējām izmaksām.
Maksimālā aizņēmuma summa šajā programmā ir 76,8 tūkstoši eiro. Uz
šādiem nosacījumiem nav iespējams saņemt aizdevumu nevienā
komercbankā. Tomēr visa pamatā ir ideja un vēlme uzsākt savu
uzņēmējdarbību.

Kā rīkoties cilvēkam, ja viņam ir ideja un vēlme uzsākt
savu biznesu?

Cilvēkam ir jāatnāk pie mums uz konsultāciju, lai saprastu, kā
šo ideju var attīstīt un vai tā būs dzīvotspējīga. Ja mēs nonākam
līdz kopsaucējam, tiek slēgta vienošanās, un topošais uzņēmējs soli
pa solim attīsta savu ideju, sagatavo biznesa plānu, reģistrē
uzņēmumu, noslēdz līgumu par aizdevuma saņemšanu un sāk strādāt.
Katrs gadījums ir individuāls, tādēļ piedāvājam arī iespēju bez
maksas apgūt nepieciešamās zināšanas finanšu plānošanā,
grāmatvedībā, mārketingā vai citā būtiskā jomā.

Kas ir tie cilvēki, kuri pie jums nāk ar savām idejām –
kāda ir viņu līdzšinējā pieredze, izglītība?

Pārsvarā tie ir salīdzinoši jauni cilvēki, īpaši Starta
programmā, kurā atbalstu var saņemt jau no 18 gadu vecuma. Ir gan
cilvēki ar pieredzi uzņēmējdarbībā, gan iesācēji. Grūti izcelt kādu
konkrētu cilvēku grupu vai noteiktas profesijas pārstāvjus.

Vai uz atbalstu var pretendēt arī cilvēki, kuriem ir
bijušas maksātspējas problēmas un kuri ir iekļauti Latvijas bankas
parādnieku reģistrā?

Ja saistības ir dzēstas, cilvēks var saņemt atbalstu. Starta
programmā saistībām jābūt dzēstām vismaz divus mēnešus, bet pārējās
programmās – vismaz gadu pirms līguma slēgšanas. Pats ieraksts
parādnieku reģistrā nav šķērslis, lai saņemtu atbalstu no «Altum».
Tomēr jārēķinās, ka arī mēs vērtēsim potenciālā aizņēmēja saistības
un maksātspēju.

Cik apzinīgi jūsu klienti veic maksājums?

Maksājumu kavējumi šobrīd ir zem 1 procenta. Šajā ziņā programma
darbojas veiksmīgi.   

Kāda ir situācija ar mājokļu galvojumu programmu pēc
pieņemtajiem grozījumiem Maksātnespējas likumā un «nolikto atslēgu
principa» ieviešanas? Vai jelgavniekiem vispār ir interese par šo
iespēju?

Cilvēki ir interesējušies par  iespēju saņemt galvojumus
komercbanku izsniegtiem aizdevumiem ģimenēm ar bērniem mājokļa
iegādei vai būvniecībai. Tas nozīmē, ka aizdevumus ģimenēm izsniegs
komercbankas, savukārt «Altum» sniegs aizdevumu galvojumus 10 – 20
procentu apmērā, bet ne vairāk kā par 20 tūkstošiem eiro, tām
bankām, ar kurām tiks noslēgti sadarbības līgumi. Neviena
komercbanka šobrīd nav noslēgusi līgumu ar «Altum» par šīs
programmas īstenošanu. Ja līgums tiktu noslēgts, teorētiski
programmas darbība būtu iespējama. Tomēr, ņemot vērā, ka programmas
nosacījumi pēc «nolikto atslēgu principa» ieviešanas vairs
neatbilst aktuālajai kreditēšanas tirgus situācijai, ir maz ticams,
ka kreditētājiem būs interese iesaistīties programmā. Mainoties
kreditēšanas tirgus nosacījumiem, bankām jāanalizē riski un jālemj
par hipotekāro aizdevumu nosacījumiem jaunajā situācijā, kā arī
jāsniedz savs redzējums par to, kādas izmaiņas programmā būtu
nepieciešamas, lai aizdevumi mājoklim ģimenēm būtu pieejami.

Kur ir problēma?

Bankas nevēlas uzņemties papildu risku, jo īpašuma ātrās
realizācijas vērtība ir 60 procenti no tirgus cenas, kas šajā
gadījumā pie maksimālā 20 procentu garantijas apjoma segs tikai 80
procentus no izsniegtā aizdevuma. Šāds darījums būtu iespējams
tikai tad, ja pircējs veiktu pirmo iemaksu 20 procentu apmērā no
īpašuma vērtības. Tā ir pārāk liela summa jaunajām ģimenēm, tādēļ
Ekonomikas ministrijai kā šīs nozares politikas veidotājai
sadarbībā ar komercbankām jāmeklē citi risinājumi.

Samērā ilgi esat strādājusi Jēkabpilī, vadot bankas
filiāli. Ar ko atšķiras biznesa vide Jelgavā?

Jelgavā ir sakārtota uzņēmējdarbības atbalsta vide. Zemgales
reģiona Kompetenču attīstības centrā ir izveidota Uzņēmējdarbības
atbalsta nodaļa, vietējā Ražotāju un tirgotāju asociācija sadarbībā
ar Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru regulāri rīko
dažādus pasākumus uzņēmējiem. Jaunajiem uzņēmējiem tas ir būtisks
atbalsts, ir pie kā vērsties pēc padoma. Jūtams, ka pašvaldībai ir
interese par biznesa attīstību, līdz ar to ir vieglāk strādāt, jo
visi orientēti uz rezultātu.  

Vai no 2015. gada plānotās izmaiņas mikrouzņēmumu
nodokļa likmēs varētu bremzēt interesi par uzņēmējdarbības
uzsākšanu?

Šis jautājums ir ārpus «Altum» darbības jomas.
Tas ir ekonomikas un politikas veidotāju kompetencē. Skaidrs, ka
jebkura nodokļa pieaugums ietekmē uzņēmējdarbības vidi, tomēr
šaubos, ka tas varētu būtiski samazināt interesi par «Altum»
atbalsta programmām.

Kādi ir visbiežāk sastopamie šķēršļi atbalsta
saņemšanai? Kādas kļūdas pieļauj pretendenti?

Visbiežāk uzmanību vēršam uz to, vai riski ir pietiekami labi
izvērtēti, kā izpētīts tirgus, cik kompetenta ir uzņēmuma komanda.
Galvenokārt tas attiecas uz biznesa uzsācējiem, kuri ir iedegušies
par savu ideju, bet nav pietiekami izvērtējuši dažādus blakus
faktorus. Mūsu konsultanti darbojas kā mentori un palīdz atrast
labāko risinājumu.

 

«Altum» piedāvātās atbalsta programmas:

Starta programma

Mikrokreditēšanas
programma 

MVU mikrokreditēšanas
programma

MVU izaugsmes aizdevums

Komersantu konkurētspējas uzlabošanas
programma

Apgrozāmo līdzekļu aizdevumi
lauksaimniekiem

Zemes iegādes kreditēšanas
programma

Mājokļu galvojumu programma 

Plašāk – www.hipo.lv