25.3 °C, 1.6 m/s, 82 %

Pilsētā

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsPilsētāUzstādot alokatoru, var samazināt siltuma rēķinu, bet ne paaugstināt siltumnoturību
Uzstādot alokatoru, var samazināt siltuma rēķinu, bet ne paaugstināt siltumnoturību
13/03/2010

«Pēdējā laikā diezgan bieži gadījies dzirdēt par nepieciešamību dzīvoklī uzstādīt alokatoru, kas it kā nodrošinot iespēju par siltumu maksāt mazāk. Domāju, ka tas, kā samazināt rēķinu par siltumu, šajā ziemā ir aktuāls jautājums ne tikai man, bet arī daudziem citiem jelgavniekiem. Taču, kas tas alokators ir un kur to var dabūt, neviens tā īsti paskaidrot man nevar,» «Jelgavas Vēstnesim» stāsta Jāņa kungs. Viņš vēlas noskaidrot, vai tiešām, dzīvoklī uzstādot šo ierīci, par siltumu sanāk maksāt mazāk. «Vai man, pensionāram, vispār atmaksājas tērēt naudu par alokatoru un tā uzstādīšanu, ja beigās ietaupījums, ja vispār tāds būtu, sanāktu vien pāris santīmu?» jautā jelgavnieks, lūdzot izskaidrot, kā viņš saka, alokatora fenomenu.

«Pēdējā laikā diezgan bieži gadījies dzirdēt par
nepieciešamību dzīvoklī uzstādīt alokatoru, kas it kā nodrošinot
iespēju par siltumu maksāt mazāk. Domāju, ka tas, kā samazināt
rēķinu par siltumu, šajā ziemā ir aktuāls jautājums ne tikai man,
bet arī daudziem citiem jelgavniekiem. Taču, kas tas alokators ir
un kur to var dabūt, neviens tā īsti paskaidrot man nevar,»
«Jelgavas Vēstnesim» stāsta Jāņa kungs. Viņš vēlas noskaidrot, vai
tiešām, dzīvoklī uzstādot šo ierīci, par siltumu sanāk maksāt
mazāk. «Vai man, pensionāram, vispār atmaksājas tērēt naudu par
alokatoru un tā uzstādīšanu, ja beigās ietaupījums, ja vispār tāds
būtu, sanāktu vien pāris santīmu?» jautā jelgavnieks, lūdzot
izskaidrot, kā viņš saka, alokatora fenomenu.
Kā skaidro SIA «Jelgavas Nekustamā īpašuma pārvalde» (JNĪP)
tehniskais direktors Uldis Lazdiņš, alokators jeb siltummaksas
sadalītājs ir elektroniska iekārta, kas ļauj individuāli uzskaitīt
siltumenerģijas patēriņu. «Taču, lai rezultāts būtu optimāls un
cilvēks pats arī varētu ietekmēt siltumpatēriņu savā dzīvoklī,
svarīgi ir, lai pie katra radiatora līdz ar alokatoru tiktu
uzstādīts arī termoregulators, ar kura palīdzību iespējams regulēt
siltuma intensitāti telpās,» stāsta U.Lazdiņš. Tādā veidā iespējams
panākt taisnīgāku apmaksas sadalīšanu starp iedzīvotājiem par mājā
patērēto siltumenerģiju, proti, maksāt par to siltumenerģiju, kas
reāli patērēta. 
 
Pirmā māja, kurā dzīvokļos tika uzstādīti alokatori un
termoregulatori, mūsu pilsētā bija 4. līnijā 1, taču pašlaik ar
tiem aprīkotas jau desmit daudzdzīvokļu mājas, savukārt vēl četrās
ir alokatori, taču vēl nav uzstādīti termoregulatori. «Tādējādi
šajā apkures sezonā individuālā siltumenerģijas patēriņa uzskaite,
izmantojot alokatoru, kopumā tiek veikta vairāk nekā 600 dzīvokļos
mūsu pilsētā,» U.Lazdiņš gan akcentē, ka būtiski vairāk iespējams
ieekonomēt, ja māja ir renovēta, jo šī uzskaites metode pavisam
noteikti nepalielina mājas siltumnoturību – apkures izmaksu
samazinājums tiek panākts, disciplinējot katru siltumenerģijas
lietotāju atsevišķi un līdz ar to arī visas mājas lietotājus
kopumā. «Ja cilvēks apzinās, ka par siltumu būs jāmaksā tik, cik
reāli patērēts, viņš daudz lielāku uzmanību pievērsīs arī
temperatūrai dzīvoklī un, pirms siltumu «izlaist» pa logu,
apdomāsies, izvēloties temperatūru pazemināt ar termoregulatora
palīdzību. Tādējādi samazināsies arī kopējais siltumenerģijas
patēriņš ēkā,» skaidro JNĪP tehniskais direktors.
 
Tiesa gan – lai siltuma patēriņu daudzdzīvokļu mājā varētu
aprēķināt pēc šādas metodes, alokatorus nepieciešams uzstādīt visos
dzīvokļos, turklāt pie katra radiatora. Tādējādi vispirms visiem
dzīvokļu īpašniekiem jāvienojas par alokatoru un termoregulatoru
uzstādīšanu savos mitekļos, bet pēc tam jāvēršas pie
apsaimniekotāja, kas atbilstoši rīkosies. Taujāts par alokatora un
termoregulatora uzstādīšanas izmaksām, U.Lazdiņš norāda, ka viena
radiatora aprīkošana un sistēmas «palaišana», ieskaitot gan pašas
ierīces, to uzstādīšanu, programmēšanu un citus nepieciešamos
darbus, vidēji izmaksā 40 latus, taču, kā apliecinot līdzšinējā
JNĪP pieredze, šīs izmaksas apkures sezonas laikā
atmaksājas. 
Jāuzsver, ka alokators neuzskaita kilovatstundas, bet gan
fiksē radiatora temperatūru mēneša intervālā, uzskaitot arī laiku,
kādu radiators ir pavadījis attiecīgajā temperatūrā. «Jāņem vērā
apstāklis, ka dzīvokļos radiatori atšķiras, piemēram, vienā tie ir
ar astoņām, citā ar divdesmit «ribām», vienā dzīvoklī
ir vienplākšņu, citā divplākšņu sildķermeņi, tādēļ,
uzstādot un ieprogrammējot alokatorus, šie parametri tiek ņemti
vērā un vēlāk uz šo datu pamata arī tiek aprēķināts attiecīgā
radiatora vērtējuma faktors jeb siltumatdeves koeficients,» skaidro
U.Lazdiņš, piebilstot, ka individuālā siltumenerģijas patēriņa
uzskaite tiek veikta pēc īpaši izstrādātas metodikas.
 
Proti, mājas patērētā siltuma enerģija tiek
sadalīta 
pastāvīgajā daļā, kas jāmaksā visiem vienāda, un individuālajā
patēriņa daļā, kas katram dzīvoklim atšķiras. JNĪP tehniskais
direktors stāsta, ka šo attiecību nosaka paši dzīvokļu īpašnieki,
taču Jelgavā visbiežāk šī proporcija ir attiecīgi 30:70. «Pastāvīgā
patēriņa daļa tiek aprēķināta atbilstoši dzīvokļa platībai un ir
nepieciešama, lai visi nama iedzīvotāji apmaksātu, piemēram,
stāvvadu siltumatdevi, siltuma patēriņu koplietošanas telpās, kur
nav uzstādīti siltumenerģijas patēriņa noteicēji, savukārt
atlikušie 70 procenti no iedzīvotāju apkures maksas tiek
aprēķināti, ņemot par pamatu alokatora datus,» aprēķina metodiku
ieskicē U.Lazdiņš, uzsverot, ka rādījumi par patērēto siltumu mājā
kopumā un katrā dzīvoklī atsevišķi katru mēnesi tiek nolasīti,
izmantojot radioviļņus, tāpēc iedzīvotājiem nav jāgaida, kad JNĪP
speciālists ik mēnesi ieradīsies nolasīt alokatoru rādījumus – tas
tiks izdarīts attālināti.  
JNĪP tehniskais direktors gan neslēpj, ka jelgavnieki vēl
aizvien visu jauno pieņem ar skepsi, taču līdz šim būtisku
iebildumu pret šo siltumenerģijas patēriņa uzskaites metodiku no
iedzīvotājiem, kuru dzīvokļos uzstādīti alokatori, nav bijis. Taču
viņš vēlreiz uzsver, ka nepašaubāmi racionālāk šīs elektroniskās
ierīces ir uzstādīt nosiltinātā daudzdzīvokļu mājā, jo tad
ietaupījums būs krietni jūtamāks. Ja tas izdarīts ēkā, kura nav
renovēta, tad ietaupījums galvenokārt veidosies, disciplinējot
iedzīvotājus, proti, apzinoties, ka ir iespēja par siltumu maksāt
mazāk, viņi to centīsies izmantot.
Ar vispārīgu informāciju par alokatoriem, kā arī ar
individuālā siltumenerģijas patēriņa uzskaites metodiku iespējams
iepazīties JNĪP mājas lapā www.nip.lv, taču sīkāku informāciju, kā
arī atbildes uz neskaidrajiem jautājumiem iespējams iegūt,
personīgi vēršoties JNĪP pie U.Lazdiņa.
Sagatavoja Sintija Čepanone