19.8 °C, 1.5 m/s, 82 %

Pilsētā

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsPilsētāUzzini, kā notika pirmais lidojums ar gaisa balonu Jelgavā!
Uzzini, kā notika pirmais lidojums ar gaisa balonu Jelgavā!
24/07/2014

Jelgavas Zinātniskajā bibliotēkā (JZB) pieejama grāmata, kurā apkopota Latvijas nozīmīgākā pieredze astronomijas un ģeodēzijas attīstībā. Tostarp tajā pieminēta Jelgavas pieredze, piemēram, pirmoreiz paceļoties ar paštaisītu gaisa balonu.

www.jelgavasvestnesis.lv

Jelgavas Zinātniskajā bibliotēkā (JZB)
pieejama grāmata, kurā apkopota Latvijas nozīmīgākā pieredze
astronomijas un ģeodēzijas attīstībā. Tostarp tajā pieminēta
Jelgavas pieredze, piemēram, pirmoreiz
paceļ
oties ar paštaisītu gaisa
balonu.

Gadsimtu ritumā daudz kas radās pirmoreiz,
latviešu apdzīvotā zeme tika attēlota Eiropas un pasaules
ģeogrāfiskajās kartēs, Rīgā un Jelgavā tika drukātas grāmatas,
nodibinātas akadēmiskās ģimnāzijas, Tērbatā – universitāte, stāsta
JZB Informācijas nodaļas vadītāja Dagnija Avota.

1775. gadā Jelgavā nodibinātā akadēmiskā
ģimnāzija, Academia Petrina (Pētera akadēmija) kļuva par ievērojamu
reģiona izglītības un zinātnes centru. Atbilstoši laikmeta
tradīcijām Akadēmiskajā ģimnāzijā tika izveidota arī astronomiskā
observatorija, un par hercoga līdzekļiem observatorija tika
apgādāta ar pirmklasīgiem un dārgiem instrumentiem, ar kuriem
profesors mācīja audzēkņiem astronomiju un matemātiku, pats veica
astronomiskos novērojumus un pētījumus publicēja Berlīnes, Parīzes,
Pēterburgas Zinātņu akadēmiju izdevumos.

1785. gadā Jelgavā sekmīgi tika palaists
paštaisīts, ar siltu gaisu pildīts gaisa balons jeb aerostats.
Šodien tas ir populārs izklaides veids un pieejams ikvienam, bet
tolaik tas bija pasaulē pirmais gaisa kuģošanas līdzeklis un
izgudrots tikai pirms 2 gadiem – 1783. gadā brāļi Mongolfjē
Francijā veica pasaulē pirmo pacelšanos ar gaisa balonu.

Grāmatā atrodami arī mazāk zināmi fakti
saistībā ar Jelgavas ģimnāzijas profesoru nozīmīgo devumu zinātnē
un izglītībā, astronomijas, ģeodēzijas, kartogrāfijas, mērniecības
un citu nozaru attīstībā.

Grāmatā iekļauti plaši zinātnieku publicēto
darbu un literatūras pētījumi, kas balstīti uz autora ilggadēju
akadēmiskā darba pieredzi, strādājot Latvijas Universitātē un Rīgas
Tehniskajā universitātē. Šis izdevums būs noderīgs visiem, kurus
interesē astronomija un ģeodēzija, šo zinātnisko nozaru izaugsme un
sasniegumi.

Grāmatu «Astronomija un ģeodēzija Latvijā līdz
20.gadsimtam» apkopojis Jānis Klētnieks, to izdevis LU Akadēmiskais
apgāds.