27.1 °C, 4.4 m/s, 46.6 %

Latvijā

Vāc parakstus par himnas maiņu
20/07/2011

Interneta vietnē manabalss.lv publicēts rosinājums nomainīt Latvijas valsts himnu – Eduards Griškevičs aicina valsts himnu «Dievs, svētī Latviju!» nomainīt pret komponista Mārtiņa Brauna dziesmu «Saule, Pērkons, Daugava».

Ilze Knusle-Jankevica

Interneta vietnē manabalss.lv publicēts rosinājums
nomainīt Latvijas valsts himnu – Eduards Griškevičs aicina valsts
himnu «Dievs, svētī Latviju!» nomainīt pret komponista Mārtiņa
Brauna dziesmu «Saule, Pērkons, Daugava».

«Šogad sāksies trešais gadu desmits, kopš esam atguvuši savas
valsts un tautas neatkarību. Vēlamies formulēt, ka esam spēcīga,
pašapzinīga tauta, kas lepojas ar savu valsti. Vēlamies dziedāt
himnu, kas to iemieso un pauž. Mūs vairs neraksturo augstākiem
spēkiem veltītas lūgsnas (Dievs, svētī Latviju!). Mums jābūt
stipriem un jāattīsta sava atgūtā valsts – dziesmas vārdiem
runājot, «Saule Latvi sēdināja tur, kur gali satiekas, balta jūra,
zaļa zeme, Latvei vārtu atslēdziņa». Jau latviešu folklorā spēcīgi
simboli ir Saule, Pērkons un Daugava. Šo dziesmu ar Raiņa vārdiem
tautā mēdz saukt par neoficiālo himnu, īsto himnu vai nākamo himnu.
Mēs uzskatām, ka ir laiks šo dziesmu padarīt par īsto Latvijas
Republikas oficiālo himnu – dziesmu, ko dzirdot un dziedot ikviens
izjūt lepnumu par savu valsti,» uzsaukumā raksta E.Griškevičs.

Lai par šo jautājumu varētu ierosināt referendumu, jāsavāc 10
000 parakstu. Šobrīd parakstījušies nepilni 200 iedzīvotāji.

Baumaņu Kārļa «Dievs, svētī Latviju» pirmo reizi tika izpildīta
I Vispārējos latviešu dziesmu svētkos 1873. gada 26. jūnijā Rīgā.
Ar laiku šī dziesma kļuva par visas latviešu tautas lūgšanu un
nostiprinājās kā latviešu nacionālā himna. «Dievs, svētī Latviju»
par Latvijas valsts himnu tika apstiprināta 1920. gada 7. jūnijā
Latvijas Satversmes sapulces sēdē.

Pēc Latvijas iekļaušanas PSRS sastāvā to aizstāja ar Latvijas
PSR himnu, taču 1991. gada 15. februārī LPSR Augstākā padome
atjaunoja «Dievs, svētī Latviju!» par Latvijas himnu.