3.7 °C, 1.8 m/s, 98.9 %

Pilsētā

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsPilsētāVai Pērnavas ielā būvēs vairākus daudzdzīvokļu namus?
Vai Pērnavas ielā būvēs vairākus daudzdzīvokļu namus?
27/03/2008

Pērnavas ielas 32. mājas iedzīvotāji grib ko vairāk noskaidrot par
būvniecības ieceri sava daudzdzīvokļu nama apkaimē.
Mājas iedzīvotāja Daina stāsta, ka firmas «Buvarī» pārstāvji
vairākkārt sūtījuši kaut kādus plānus un vērsušies pie mājas
vecākās ar aicinājumu parakstīt dokumentu, ka viņa neiebilst pret
firmas iecerēm. Divi tās pārstāvji – Mihails Andrejevs un Romāns
Ščolupa – skaidrojuši, ka viņi pirms tam bijuši Jelgavas Nekustamā
īpašuma pārvaldē un visu saskaņojuši. Mājas vecākā līdz šim neko
neesot parakstījusi, bet norādījusi, ka jāorganizē dzīvokļu
īpašnieku kopsapulce.
Tā bija plānota 13. martā 6. vidusskolā. Sapulces vietā notikušas
vien pārrunas, jo neieradās nepieciešamais dzīvokļu īpašnieku
skaits. Neko konkrēti cilvēki sarunās neesot uzzinājuši. Firmas
pārstāvji teikuši, ka faktiski iedzīvotāju saskaņojums nav
vajadzīgs, tomēr viņi esot pretimnākoši. Par iecerēm pastāstījuši,
ka pretī Pērnavas ielas 32. mājai uz bērnudārza pusi paredzēts
izbūvēt trīs piecstāvu mājas.
Iedzīvotāji savstarpējās sarunās pēc tam pieļāvuši, ka, iespējams,
firmai arī nav sliktu nodomu un būvniecība apkaimei nāktu tikai par
labu. Tomēr pārstāvju uzvedības dēļ trūkstot uzticības. Šaubas
saistītas arī ar pagājušā gada norisēm Loka maģistrālē – arī
Pērnavas ielas 32. nama iedzīvotāji noteikti iebilstu pret pāļu
dzīšanu, jo tas varētu pasliktināt viņu mājas tehnisko stāvokli.
Tāpat cilvēki ne no labākās puses zinot vienu firmas pārstāvi.
Iedzīvotāji pieļauj, ka, visticamāk, firmas rīcībā nonākusī zeme
tiks pārdota.
Daudzu savu kaimiņu vārdā Dainas kundze no pašvaldības vēlas
uzzināt, vai SIA «Buvarī» nepieciešama rakstiska iedzīvotāju
piekrišana, un saņemt ieteikumu, kā pareizāk rīkoties, lai cilvēki
neizrādītos zaudētāji.

Pašvaldības Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldes vadītāja
Gunita Osīte skaidro, ka minētajai teritorijai 38 821
kvadrātmetra platībā, kuras adrese ir Bērzu ceļš 24, sākta
detālplānojuma izstrāde. Tā notiek saskaņā ar Jelgavas domes 2006.
gada 25. maija lēmumu. Apstiprinātajā detālplānojuma izstrādes
darba uzdevumā cita starpā norādīts, ka izstrādātājam vai
pasūtītājam sabiedriskās apspriešanas procesā nepieciešams
iesaistīt teritorijā esošo dzīvojamo ēku iedzīvotājus un nekustamo
īpašumu īpašniekus, noskaidrot viņu viedokli teritorijas attīstībā.
«Tādēļ arī pasūtītājs ar dzīvokļu īpašniekiem rīkoja tikšanos,
kuras mērķis bija informēt iedzīvotājus par paredzamajām darbībām
un teritorijas perspektīvo attīstību,» klāsta G.Osīte.
Detālplānojuma pirmās redakcijas sabiedriskā apspriešana notika
pērn no 2. līdz 23. augustam. Tās laikā no iedzīvotājiem diemžēl
netika saņemti nekādi priekšlikumi vai iebildumi.
Pilsētplānošanas speciāliste norāda, ka pašvaldībā iesniegtais
detālplānojuma risinājums respektē dzīvojamās ēkas Pērnavas ielā 32
funkcionālo teritoriju, apzaļumojamās platības, autostāvvietas un
piebraucamos ceļus. Ieinteresētos iedzīvotājus G.Osīte aicina
vērsties Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldē, kur speciālisti
iepazīstinās un sniegs konsultācijas par pašvaldībā iesniegto
detālplānojuma redakciju pirms detālplānojuma apstiprināšanas
saistošo noteikumu veidā. Detālplānojuma izstrādātājs ir SIA
«Arhitektūra un vide».
SIA «Buvarī» valdes loceklis R.Ščolupa skaidro, ka teritorijas
detālplānojums notiek, lai minēto zemi varētu sadalīt vairākos
zemesgabalos. Trīs domāti nodošanai lietošanā zem daudzdzīvokļu
mājām Pērnavas ielā 28, 32 un 21. Arī neapbūvēto platību paredzēts
sadalīt vairākos gabalos, kur perspektīvā varētu būvēt
daudzdzīvokļu ēkas. «Ja iecere nonāks līdz būvniecībai, sekos
atkārtota šī procesa apspriešana un saskaņošana,» klāsta R.Ščolupa.
Pašlaik firma iesniegšanai pašvaldībā kārtojot detālplānojuma
sabiedriskās apspriešanas otrās redakcijas dokumentus. Ar SIA
«Arhitektūra un vide» sagatavotajiem detālplānojuma materiāliem
ikviens iedzīvotājs no pulksten 8 līdz 17 var iepazīties nekustamā
īpašuma firmas «Buvarī» birojā Pasta ielā 35 – 20.
Sagatavoja Anna Afanasjeva