18 °C, 1 m/s, 93 %

Izglītība

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsIzglītībaVairāk nekā 50 pilsētas pedagogi saņem Pateicības rakstus
Vairāk nekā 50 pilsētas pedagogi saņem Pateicības rakstus
02/10/2009

«Nākot uz pasākumu ar kolēģiem pārrunājām, ka šis pasākums ir patīkama tikšanās ar pārējiem pilsētas kolēģiem, kas nav iespējams ikdienā. Šajā dienā ir tik jauki apzināties, ka esi pedagogs, jo tev nes ziedus, saka laba vēlējumus gan skolēni, gan vecāki. Tie ir mūsu svētki,» teic Jelgavas Speciālās internātpamatskolas skolotāja Inita Brunava.

Ritma Gaidamoviča

«Nākot uz pasākumu ar kolēģiem pārrunājām, ka šis
pasākums ir patīkama tikšanās ar pārējiem pilsētas kolēģiem, kas
nav iespējams ikdienā. Šajā dienā ir tik jauki apzināties, ka esi
pedagogs, jo tev nes ziedus, saka laba vēlējumus gan skolēni, gan
vecāki. Tie ir mūsu svētki,» teic Jelgavas Speciālās
internātpamatskolas skolotāja Inita Brunava.

Šovakar pirmo reizi Jelgavas 4.vidusskolas jaunajā koncertzālē
svinīgā Skolotāju dienas pasākumā tikās teju visi pilsētas
pedagogi. No rīta ziedus un dāvanas katrs skolotājs jau saņēmis
savā skolā, bet te pedagogus sveica pilsētas vadība un citi
labvēļi. Skanīgu svētku koncertu skolotājiem bija sarūpējuši
Jelgavas Mūzikas vidusskolas audzēkņi un Jelgavas 4. vidusskolas
kolektīvi – «Spīgo», «Spīgmeitiņas», «Spīgaiņi», kā arī pūtēju
orķestris.

«Katrai profesijai ir savs skaistums, bēdas, kreņķi un
izaicinājumi, taču man šķiet, ka skolotājs ir profesija, kas jau
pēc nosaukuma būtības apveltīta ar dažādām priekšrocībām. Jums ir
tā iespēja sagaidīt divus jaunos gadus – 1. janvārī un 1.
septembrī, jūs vienmēr klasē sagaida zinātkāri bērni, kuri
ieklausās jūsu vārdos, tādējādi bagātina sevi. Jūs bieži saņemiet
ziedus un tie ir jums par padarīto darbu. Man jau šķiet, ka citu
profesiju pārstāvji uz to noraugās ar skaudību. Šodien gribu jums
visiem novēlēt, lai esiet moži, vienmēr skaisti, bagātību pilni,
lai bērni no jums var mācīties. Galvenais, lai visiem labs
garastāvoklis, pozitīvas emocijas pret sevi, pret sev blakus
esošiem, pilsētu un valsti,» tā pedagogus svētkos sveica pilsētas
mērs Andris Rāviņš.

Domes priekšsēdētājs kopā ar pašvaldības izpilddirektori Irēnu
Škutāni un Jelgavas Izglītības pārvaldes vadītāju Guntu Auzu
pasniedza Pateicības rakstus 50 pilsētas pedagogiem, kuri
izdarījuši mazliet vairāk nekā no viņiem prasa. Pateicības rakstu
saņēmēju vārdi un uzvārdi apskatāmi zem ziņas.

Skolotāju dienas svinīgajā pasākumā pašvaldības izpilddirektore
tradicionāli sveikusi arī pilsētas skolu direktoru vietniekus, kuri
šajā gadā izpelnījušies ne tikai kolēģu uzslavu, bet arī visas
pilsētas. Šo Pateicības rakstu saņēma 4. vidusskolas direktora
vietniece Ruta Briģe, kura, kā G.Auza teica, stāvējusi klāt katram
ķieģelītim, kas ielikts jaunajā vidusskolas piebūvē. Otrs
Pateicības raksts Jelgavas Speciālās pamatskolas direktora
vietniecei Lidijai Eglītei, kura, ieraugot, kādu caurumiņu uz
skolas sienām, rokās ņem otas un uzzīmē tajā vietā kādu skaistu
puķi vai dzīvnieku.

Svētku reizē īpašas balvas jau devīto gadu sarūpējusi arī akciju
sabiedrība «Swedbank». Jelgavas nodaļas vadītāja Zinta Skangale
bankas sarūpētās dāvanas – portatīvos datorus personīgai lietošanai
pasniedza divām skolotājām. Viens dators aizceļojis pie Jelgavas
Amatu vidusskolas pasniedzējas Ainas Tālumas, kura skolas vārdu,
kopā ar audzēkņiem nesusi ne tikai Latvijā, bet tagad tas
atpazīstams arī Francijā, bet otrs dators Jelgavas Valsts
ģimnāzijas bioloģijas skolotājai Lienei Sabulei. Viņa atzīta par
jauno un talantīgāko skolotāju. Grāmatas no bankas tika arī abu
skolu direktorēm – Edītei Bišerei un Inārai Daščinskai. Īpašu balvu
bija sarūpējusi arī Latvijas Lauksaimniecības universitātes
Ekonomikas fakultātes profesore Baiba Rivža. «Skolotāji saņēmuši
tik daudz ziedu no kolēģiem, dzirdējuši tik daudz labu vārdu no
skolēniem. Arī es gribu visus sveikt šajos svētkos. Ņemot vērā, ka
esmu ekonomikas profesore, mans īpašais sveiciens Jelgavas 1.
ģimnāzijas ekonomikas skolotājai Ilzei Skudrai Bebrišai,» tā
B.Rivža, dāvinot skolotājai grāmatu.

Bet G.Auza pirmsskolas izglītības iestādei «Kamolītis» pasniedza
Pateicības rakstu, kas nācis no UNESCO nacionālās komitejas, kā
pateicība par to, ka iestāde piedalījusies «Dzimtās valodas
nedēļā».

«Skolotāju diena – tās ir pozitīvas emocijas, apziņa, ka
piederam pie liela un varena cilvēku pulka, kurš patiesībā nosaka
daudzas izšķirošas lietas dzīvē. Skolotājs – tā ir misijas apziņa
un to mēs neesam aizmirsuši. Ar kolēģiem esam pārrunājuši, ka
patiesībā atrasties jauniešu vidū ir ļoti laba sajūta un tas ļauj
mums iet līdzi laikam,» teic Jelgavas Valsts ģimnāzijas angļu
valodas skolotāja Alda Spirģe.

Bet Jelgavas 4. pamatskolas skolotāja Nereta Jadviga piebilst,
ka skolotāju diena tik tiešām ir īpaša. «Jau krietnu laiku strādāju
tikai pilsētā, taču katru gadu Skolotāju dienā es no Līvbērzes
pamatskolas saņemu apsveikumu. Lai arī ikdienā es par viņiem
nedomāju, svētku reize ir tā, kad vienam par otru jāatceras. Esmu
ļoti gandarīta, ka mums ir šādi svētki,» tā N.Jadviga.

Apbalvotie pedagogi

Nr.p.k.

Izglītības iestāde

Amata nosaukums

Apbalvojamā vārds/uzvārds

Nominācijā „Jelgavas vārda nešana Latvijā
un pasaulē” par radošu un kvalitatīvu pedagoģisko
darbību

1.

Jelgavas 1.ģimnāzija

krievu valodas skolotāja

Tamāra Šembele

2.

Jelgavas 5. vidusskola

angļu valodas skolotāja

Aļona Aļeiņikova

3.

Jelgavas 6. vidusskola

angļu valodas skolotāja

Aina Jēgere

4.

Jelgavas 2.pamatskola

direktore vietniece un vēstures skolotāja

Jeļena Rjazanceva

5.

Jelgavas 4.pamatskola

bibliotekāre

Ingvilda Ivanova

6.

Jelgavas 1.sanatorijas internātpamatskola

angļu valodas skolotāja

Gunta Galsone

7.

Jelgavas Amatu vidusskola

latviešu valodas un literatūras skolotāja

Skaidrīte Vozņesenska

8.

Jelgavas mūzikas vidusskola

kora klases skolotāja

Edīte Bergmane

9.

Jelgavas specializētā peldēšanas skola

trenere

Jeļena Visocka

10.

Jelgavas 4.vidusskola

mūzikas skolotāja

Līga Celma

11.

Jelgavas bērnu un jauniešu sporta skola

treneris

Jānis Vītols

12.

Jelgavas Spīdolas ģimnāzija

latviešu valodas un literatūras skolotāja

Zaiga Rozenberga

13.

Jelgavas Spīdolas ģimnāzija

latviešu valodas un literatūras skolotāja

Antra Latiša

14.

Jelgavas 1.ģimnāzija

skolotāja un Latviešu biedrības valdes locekle

Vija Zelmene

15.

Jelgavas Amatniecības vidusskola

krievu valodas skolotāja

Svetlana Segliņa

16.

Jelgavas Amatniecības vidusskola

 

 

 

struktūrvienības vadītājs

Harijs Sekste

Nominācijā „Talantīgais jaunais pedagogs”
par veiksmīgu un radošu pedagoģisko darbību

1.

Jelgavas 1.ģimnāzija

sporta skolotāja

Irēna Rutka

2.

Jelgavas Valsts ģimnāzija

ķīmijas skolotāja

Agnese Svencicka

3.

Jelgavas Valsts ģimnāzija

bioloģijas skolotāja

Liene Sabule

4.

Jelgavas 3.pamatskola

sporta skolotāja

Aira Dēdele

5.

Jelgavas speciālā pamatskola

mājturības un tehnoloģiju skolotāja

Dace Vitkus

6.

Jelgavas speciālā internātpamatskola

sociālais pedagogs

Marina Sidorova

7.

Jelgavas Mākslas skola

skolotāja

Jeļena Jēkabsone

8.

Jelgavas bērnu un jauniešu centrs „JUNDA”

stikla mākslas skolotāja

Laura Vizbule

9.

Jelgavas Ledus sporta skola

treneris

Juris Klodāns

 

 

 

 

Nominācijā „Skolotājs skolēna vērtējumā”
par veiksmīgu un radošu darbu bērnu un jauniešu
izglītošanā

1.

Jelgavas 2.pamatskola

sākumskolas skolotāja

Jeļena Ševčenko

2.

Jelgavas Vakaru (maiņu) vidusskola

vēstures skolotājs

Vladimirs Topčijevs

3.

Jelgavas 3.pamatskola

angļu valodas skolotāja

Edīte Tukule

4.

Jelgavas 4.pamatskola

direktora vietniece un informātikas skolotāja

Rolita Patmalniece

5.

Jelgavas Amatu vidusskola

frizieru apmācības skolotāja

Olga Panfjorova

6.

Jelgavas 4.vidusskola

latviešu valodas un literatūras skolotāja

Maija Švarcbaha

7.

Jelgavas 6.vidusskola

Matemātikas skolotāja

Zinaīda Panarāde

 

Nominācijā „Skolotājs vecāku vērtējumā”
par veiksmīgu un radošu darbu bērnu izglītošanā

1.

Pirmsskolas izglītības iestāde „Zemenīte”

skolotāja

Skaidrīte Sviķe

2.

Pirmsskolas izglītības iestāde „Pasaciņa”

skolotāja

Dzintra Ņedaškovska

3.

Pirmsskolas izglītības iestāde „Vārpiņa”

skolotāja

Inga Donova

4.

Pirmsskolas izglītības iestāde „Kamolītis”

skolotāja

Andžela Tabunova

5.

Pirmsskolas izglītības iestāde „Gaismiņa “

skolotāja

Ilze Strautniece

6.

Pirmsskolas izglītības iestāde „Sprīdītis “

skolotāja

Ivonna Samuilova

7.

Pirmsskolas izglītības iestāde „Rotaļa “

mūzikas skolotāja

Inga Rasmane

8.

Pirmsskolas izglītības iestāde „Lācītis “

skolotāja

Sandra Bondareva

9.

SIA „Starptautiskais mācību centrs „Iesākums” “privātā
pirmskolas izglītības iestāde „Alfa” 

skolotāja

Sanita Kronberga

10.

SIA „Psiholoģijas centrs” pirmskolas izglītības iestāde
„Saulītes Rakari”

skolotāja

Mārīte Dille

11.

Privātā pirmskolas izglītības iestāde  „Pūčuks”

skolotāja

Sandra Veikiptere

12.

SIA „Edgars un Tamāra” pirmskolas izglītības iestāde
„Pīlādzītis”

mūzikas skolotāja

Tatjana Harkoveca

13.

SIA „EVONS” pirmskolas izglītības iestāde „Zvaigznīte”

skolotāja

Vera Ivanova

14.

SIA „ Rūķu māja” pirmskolas izglītības iestāde

iestādes vadītāja

Biruta Briede

15.

Pirmskolas izglītības iestāde „Varavīksne”

iestādes vadītāja

Sandra Bankevica

 

Nominācijā „Labākais izglītības iestādes
saimnieciskā darba veicējs” par ieguldījumu skolas vides attīstībā
un sakārtošanā

1.

Jelgavas 4. vidusskola

direktora vietniece

Ruta Briģe

2.

Jelgavas speciālā pamatskola

direktora vietniece

Lidija Eglīte

     

Foto: Ivars Veiliņš