23.2 °C, 4.2 m/s, 52.4 %

Latvijā

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsLatvijāValdība akceptē nākamā gada valsts budžetu
Valdība akceptē nākamā gada valsts budžetu
07/10/2008

Šodien valdība akceptēja nākamā gada valsts budžeta projektu, kurā paredzēts 1,85% deficīts no iekšzemes kopprodukta (IKP). Valsts konsolidētā budžeta – valsts pamatbudžeta un valsts speciālā budžeta summas, izslēdzot no ieņēmumu un izdevumu daļas savstarpējos pārskaitījumus starp šiem budžetiem, – ieņēmumi prognozēti 5,46 miljardi latu, bet izdevumi – 5,79 miljardi latu.

Šodien valdība akceptēja nākamā
gada valsts budžeta projektu, kurā paredzēts 1,85% deficīts no
iekšzemes kopprodukta (IKP). Valsts konsolidētā budžeta – valsts
pamatbudžeta un valsts speciālā budžeta summas, izslēdzot no
ieņēmumu un izdevumu daļas savstarpējos pārskaitījumus starp šiem
budžetiem, – ieņēmumi prognozēti 5,46 miljardi latu, bet izdevumi –
5,79 miljardi latu.

 

Valsts pamatbudžetā nākamgad plānoti
ieņēmumi 3,69 miljardu latu apmērā, kas ir mazāk nekā šogad, kad
pamatbudžetu veidoja 3,81 miljards latu.

Valsts speciālajā budžetā nākamgad
plānoti nodokļu ieņēmumi 1 669 000 000 latu apmērā, kas ir vairāk
nekā šogad, kad bija 1 435 900 000 latu, savukārt kopējie speciālā
budžeta ieņēmumi nākamgad plānoti 1 781 488 152 latu
apmērā.

Valsts speciālā budžeta izdevumi
nākamgad plānoti 1 557 201 803 latu apmērā, salīdzinājumā ar 1 220
798 433 latiem šogad.

Mērķdotācijās pašvaldībām no
pamatbudžeta paredzēti 369 250 704 lati, bet dotācijās pašvaldībām
– 7 152 897 lati. Apropriācijas rezerve plānota 5 000 000 latu
apmērā.

2009.gada budžeta projektā tiek
paredzētas vairākas prioritātes. Līdzekļu nodrošināšanai ES fondu
līdzekļu apgūšanai kopumā paredzēti 926,9 miljoni latu, kas veido
16% no kopējiem valsts konsolidētā budžeta izdevumiem.

Aktuālu sociālo problēmu risināšanai,
piemēram, 2,7 miljoni latu paredzēti minimālās mēneša darba algas
paaugstināšanai no 160 latiem uz 180 latiem ar 2009.gada
1.janvāri.

3,1 miljons latu paredzēts valsts
sociālā nodrošinājuma pabalsta invalīdam kopš bērnības apmēra
palielināšanai no 50 latiem mēnesī līdz 75 latiem mēnesī ar
2009.gada 1.janvāri, 2,3 miljoni latu – piemaksas pie ģimenes
valsts pabalsta par bērnu invalīdu apmēra palielināšanai no 50
latiem līdz 75 latiem mēnesī ar 2009.gada 1.janvāri.

71,6 miljoni latu paredzēti piemaksas
pie vecuma pensijas apmēra palielināšanai par vienu apdrošināšanas
stāža gadu, kas uzkrāts līdz 1995.gada 31.decembrim, visiem vecuma
pensijas saņēmējiem neatkarīgi no vecuma pensijas apmēra
ierobežojuma, no 0,40 latiem līdz 0,70 latiem ar 2009.gada
1.janvāri.

Paredzēti nepieciešamie līdzekļi pensiju
indeksācijai, kā arī citām sociālajām vajadzībām.

Salīdzinājumā ar 2008.gada plānu
likumprojektā paredzēts papildu finansējums iepriekšējos gados
uzsākto pasākumu nodrošināšanai, tostarp šādiem nozīmīgākajiem
pasākumiem: 21,6 miljoni latu – programmai “Valsts aizsardzība,
drošība un integrācija NATO”, 12,9 miljoni latu – iemaksām Eiropas
Kopienas budžetā, 68,9 miljoni latu – Valsts parāda vadībai, 67
miljoni latu – no 2008.gada 1.septembra paaugstinātās pedagogu
darba samaksas palielinājuma par 60 latiem nodrošināšanai pilnam
gadam.

Tāpat 22,3 miljoni latu – Latvijas
Nacionālās bibliotēkas projekta īstenošanai, 2,6 miljoni latu –
dotācijai Liepājas un Ventspils lidostai iekšzemes lidojumu
nodrošināšanai, viens miljons latu – jaunu tiesnešu un tiesu
darbinieku amatu vietu izveidei Administratīvajā rajona tiesā, 1,2
miljoni latu – lauksaimniecības skaitīšanas 2010.gadā un Tautas
skaitīšanas 2011.gadā sagatavošanas darbiem un norisei.

1,5 miljoni latu paredzēti brīvpusdienu
nodrošināšanai 1.klases skolēniem 2008./2009.mācību gada otrajā
semestrī un 2009./2010.mācību gada pirmajā semestrī, viens miljons
latu – 2009.gada Eiropas čempionāta basketbolā sievietēm
organizēšanai, 0,6 miljoni latu – ieslodzīto uzturēšanai, jo,
īstenojot efektīvu sodu politiku, ieviestas izmaiņas nosacītā soda
piemērošanā, u.c.

Nākamā gada budžets veidots, ņemot vērā
prognozes, ka iekšzemes kopprodukts nākamgad pieaugs par 2%, gada
inflācija būs 7,6%, bet darba meklētāju īpatsvars –
8,1%.

Valdība šodien akceptēja arī vidēja
termiņa makroekonomiskās attīstības un fiskālās politikas ietvaru
2009.-2011.gadam. Tajā plānots, ka konsolidētā budžeta ieņēmumi
2010.gadā būs 5,83 miljardi latu, bet izdevumi – 6,09 miljardi
latu. Budžeta deficīts plānots 1,32% apmērā no IKP.

2011.gadā konsolidētā budžeta ieņēmumi
plānoti 6,26 miljardu latu apmērā, bet izdevumi – sešu miljardu
latu apmērā. Budžetā plānots 1,2% pārpalikums.

Kā ziņots, darbā pie valsts budžeta
valdība iepriekš nolēma samazināt nākamā gada izdevumus par 10,67%,
kā arī par 10% līdz nākamā gada vasarai samazināt štata vietas
valsts pārvaldes iestādēs. Ar premjera rīkojumu tika iesaldēts
atalgojums arī pārstāvjiem valsts kapitālsabiedrībās.

Finanšu ministrs Atis Slakteris uzskata,
ka, lai arī šobrīd ekonomiskā lejupslīde pasaulē sasniegusi
globālus apmērus, svarīgi ir tas, kādus pasākumus katra valsts ir
paredzējusi šīs krīzes ietekmes mazināšanai.

Nākamā gada budžets ir izveidots ar
deficītu, kas ir viens no stimulējoša rakstura fiskālajiem
instrumentiem. Tāpat būtiski ir turpināt tautsaimniecības
stimulēšanas pasākumus ar nodokļu likumdošanas palīdzību, kā arī
nodrošināt budžeta līdzekļus Eiropas Savienības (ES) fondu apguvei
un saglabāt atbalstu investīciju projektiem – tas viss ir paredzēts
2009. gada budžeta projektā, uzskata ministrs.

Lai arī valsts budžeta ietvars ir
stingri matemātiski noteikts, to plānošanu nav iespējams veikt
mehāniski. Katra budžeta programma sevī ietver reālus pasākumus un
plānotos rezultātus, tādēļ, samazinot budžeta izdevumus, bija
svarīgi izmantot funkcionālu pieeju. Valdībā tika noteikti
samazināšanai nepakļaujamie budžeta izdevumi, piemēram,
līdzfinansējums ES fondu apguvei, finansējums sociālajiem
pabalstiem un pensijām. Tikai tad ministru uzdevums bija izvērtēt
sava resora iestāžu funkcijas un iespēju tās optimizēt, ietaupot
budžeta līdzekļus, norāda Slakteris.

Viņš atzīmē, ka par vienu no valsts
2009. gada budžeta prioritātēm noteikta ES fondu līdzekļu apguve,
kas joprojām būs balsts tautsaimniecības attīstībai ilgtermiņā.
Tāpat budžetā iestrādāts būtisks izdevumu palielinājums dažādu
sociālo problēmu risināšanai. Piemēram, lai ar 2009.gada 1.janvāri
nodrošinātu minimālās mēneša darba algas paaugstināšanu no 160 līdz
180 latiem, budžetā paredzēti 2,7 miljoni latu.

 

www.leta.lv