23.3 °C, 3.2 m/s, 41 %

Latvijā

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsLatvijāValdība atbalsta minimālās algas paaugstināšanu līdz 180 latiem
Valdība atbalsta minimālās algas paaugstināšanu līdz 180 latiem
27/05/2008

Šodien valdība atbalstīja minimālās darba algas paaugstināšanu līdz 180 latiem no 2009. gada 1. janvāra. Patlaban minimālā darba alga valstī ir 160 lati.

Šodien valdība
atbalstīja minimālās darba algas paaugstināšanu līdz 180 latiem no
2009. gada 1. janvāra. Patlaban minimālā darba alga valstī ir 160
lati.

Par minimālās algas
palielināšanu līdz 180 latiem no nākamā gada sākuma iepriekš
vienojās arī sociālie partneri – valdības, darba devēji un
arodbiedrības.

Kā uzsvērts Labklājības
ministrijas (LM) ziņojumā, 2003. gada 27. maijā Ministru kabinetā
tika akceptēta koncepcija «Par minimālo darba algu», kas paredz
septiņu gadu pārejas periodā minimālās mēneša darba algas
paaugstināšanu līdz 50 procentiem no strādājošo mēneša vidējās
bruto darba samaksas par iepriekšējo gadu.

Saskaņā ar noteikumiem
minimālā mēneša darba alga 2009. gadā ir jānosaka 49 procentu
apmērā no Finanšu ministrijas (FM) prognozētās strādājošo mēneša
vidējās bruto darba samaksas par iepriekšējo gadu. Noteikumi paredz
izvērtēt ekonomisko situāciju valstī un saskaņot minimālās mēneša
darba algas apmēru un ieviešanas datumu.

FM prognozētā
tautsaimniecībā nodarbināto mēneša vidējā bruto darba samaksa 2008.
gadā ir 450,80 lati, tātad aprēķinātā minimālā mēneša darba alga
2009. gadā būtu 220,89 lati.

Lai tuvinātos
iepriekšminētajos noteikumos paredzētajam minimālās mēneša darba
algas apmēram un izpildītu noteikumus, Labklājības ministrija
piedāvāja izvērtēt divus variantus minimālās mēneša darba algas
paaugstināšanai 2009. gadā.

Viens variants paredzēja
paaugstināt minimālo mēneša darba algu no 160 latiem līdz 200
latiem, bet otrs – uz 220 latiem, sākot ar 2009. gada 1.
janvāri.

Tomēr Nacionālās
trīspusējās sadarbības padomes (NTSP) 2008. gada 30. aprīļa sēdē
NTSP dalībnieki – darba devēju organizāciju, darbinieku
organizāciju un valdības pārstāvji – vienojās, ka minimālā mēneša
darba alga tiek paaugstināta no 160 uz 180 latiem no 2009. gada 1.
janvāra.

Salīdzinājumam – kopš šī
gada minimālā darba alga Igaunijā ir 194 lati, bet Lietuvā – 162
lati.

LM uzskata, ka minimālās
mēneša darba algas paaugstināšana uzlabo konkurētspēju tiem
komersantiem, kuri maksā nodokļus no visas darba algas, salīdzinot
ar tiem, kuri maksā nodokļus no minimālās mēneša darba algas, bet
pārējo atalgojumu izsniedz «aploksnēs».

FM nav atbalstījusi LM
piedāvātos minimālās mēneša darba algas paaugstināšanas variantus
no 160 uz 200 vai 220 latiem, ņemot vērā vairākus
apsvērumus.

Latvijas tautsaimniecība
pašlaik atrodas būtiskā attīstības posmā, kad, apsīkstot uz iekšējā
pieprasījuma balstītajai izaugsmei, nākotnes labklājības pieaugums
būs atkarīgs no Latvijas uzņēmumu starptautiskās konkurētspējas.
Straujais darba samaksas kāpums ir būtiski paaugstinājis vienības
darba izmaksas Latvijā, pasliktinot Latvijas konkurences pozīcijas,
norādījusi FM.

Par to liecinot arī par
vidējo izaugsmi būtiski zemāka attīstība sektoros, kas ir pakļauti
starptautiskajai konkurencei, piemēram, apstrādes rūpniecībā. Sākot
ar 2005. gadu, darba samaksas kāpums ir bijis augstāks par darba
ražīguma pieaugumu, un, ja šāda situācija turpināsies vēl ilgākā
laika posmā, tas veicinās tālāku makroekonomiskās nesabalansētības
palielināšanos.

Galīgā variantā šo
situāciju varētu atrisināt tikai būtiska ekonomikas korekcija –
nodarbinātības samazināšanās, bezdarba pieaugums un reālās algas
samazināšanās līdz līmenim, kas atbilst Latvijas darba ražīguma
līmenim. Lai novērstu šāda negatīva scenārija iespēju, valdībai ir
jāveic pārdomāta ekonomiskā politika, tostarp arī minimālās mēneša
darba algas noteikšanai jābūt saskaņotai ar kopējiem
makroekonomiskās situācijas stabilizācijas mērķiem, norāda
FM.

Tādējādi FM nevar
atbalstīt LM piedāvātos minimālās mēneša darba algas palielināšanas
variantus 2009.gadā, jo tie būtiski pārsniedz prognozēto darba
ražīguma kāpumu.

Atbilstoši FM prognozei
2009.gadā darba ražīgums salīdzināmās cenās pieaugs aptuveni par
6,8 procentiem, bet sagaidāmā patēriņa cenu inflācija būs 7,2
procenti, līdz ar to nominālā darba ražīguma pieaugums būs aptuveni
14,5 procenti. Līdz ar to ministrija uzskata, ka darba samaksas
pieaugumam nevajadzētu pārsniegt 15 procentu, teikts
ziņojumā.

Attiecībā uz jautājumu par
darba ražīguma un darba samaksas pieauguma samērīgumu LM uzskata,
ka līdz 2007. gadam minimālās mēneša darba algas pieaugums bija
daudz zemāks nekā darba ražīguma pieaugums. 2005. gadā minimālā
mēneša darba alga netika paaugstināta un neto darba alga nesedza
inflāciju.

www.leta.lv