25 °C, 4.5 m/s, 89.7 %

Latvijā

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsLatvijāValdība atbalsta pašvaldību deputātu skaita samazināšanu un izmaiņas deputāta statusā
Valdība atbalsta pašvaldību deputātu skaita samazināšanu un izmaiņas deputāta statusā
11/12/2012

Ministru kabinets šodien atbalstīja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) ierosinājumu samazināt deputātu skaitu pašvaldībās un mainīt deputāta statusu, kas iepriekš paredzēja, ka deputāts pienākumus pilda no darba brīvajā laikā.

Ministru kabinets šodien atbalstīja Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) ierosinājumu samazināt
deputātu skaitu pašvaldībās un mainīt deputāta statusu, kas
iepriekš paredzēja, ka deputāts pienākumus pilda no darba brīvajā
laikā.

Galīgais lēmums par VARAM sagatavotajiem grozījumiem būs
jāpieņem Saeimā.

Grozījumi Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu
likumā paredz, ka novada domē ievēlējamo deputātu skaits noteikts
atbilstoši iedzīvotāju skaitam, kāds attiecīgās pašvaldības
administratīvajā teritorijā vēlēšanu izsludināšanas dienā ir
reģistrēts Iedzīvotāju reģistrā. Ja novadā dzīvo līdz 5000 cilvēku,
tad ievēlami ir deviņi deputāti, ja no 5001 līdz 20 000, tad
jāievēl 11 deputāti. Ja reģistrēto iedzīvotāju skaits ir no 20 001
līdz 50 000, tad ievēlē 13 deputātus, bet, ja novadā ir vairāk nekā
50 000 iedzīvotāju, tad ievēlē 15 deputātus. Republikas pilsētas
domē ievēlē 13 deputātus, ja iedzīvotāju skaits ir līdz 50 000,
bet, ja tas pārsniedz 50 000, tad ievēlē 15 deputātus.

Rīgas domē ievēlējamo deputātu skaitu paredzēts samazināt no 60
uz 35. Ministrija norāda, ka Rīgas domes deputātu skaita
samazināšana atbilst proporcionalitātes principam, kāds tiek
ievērots Saeimas vēlēšanās, kur 100 deputāti pārstāv divus miljonus
iedzīvotāju. Saskaņā ar grozījumiem 35 Rīgas domes deputāti
pārstāvētu 0,7 miljonus rīdzinieku. Šāds deputātu skaits būtu
pietiekams, lai nodrošinātu domes deputātu darbu frakcijās un
komitejās.

Ministrija skaidro, ka viens no iemesliem, kāpēc ir nepieciešams
samazināt deputātu skaitu, ir tāds, ka pašreizējais domes deputātu
skaits atsevišķās pašvaldībās neveicina domju darba vienotību un
efektivitāti, jo deputāti, kas kādreiz ieņēma bijušo pagastu vai
pilsētu deputātu vai priekšsēdētāju amatus, novadu domēs turpina
pārstāvēt atsevišķu novada teritoriālo vienību, nevis visu novada
iedzīvotāju intereses. Deputātu skaita samazināšana domēs stimulēs
jaunu pieeju un politisko kultūru pašvaldību pārvaldē, jo mazākam
skaitam deputātu būs jāpārstāv visu novada iedzīvotāju, nevis tikai
atsevišķu teritoriālo vienību intereses, uzskata VARAM.

Taču domes deputātu skaita samazināšana esot jāskata kontekstā
ar piedāvātajiem ierobežojumiem deputātiem ieņemt amatus
administrācijā, iestādēs un kapitālsabiedrībās, kas kopumā ir
vērsti uz deputātu darba profesionalizāciju un domju darba
tiesiskuma nodrošināšanu, deputātu atbildības palielināšanu.
Ministrija paredzējusi, ka šie grozījumi attieksies uz to domju
sastāviem, ko ievēlēs nākamajā vasarā gaidāmajās pašvaldību
vēlēšanās.

Šie VARAM izstrādātie grozījumi ir izraisījuši neviennozīmīgu
attieksmi no pašvaldību vadītāju un pašvaldības pārstāvošo
institūciju puses – Latvijas Pašvaldību savienības un Latvijas
Lielo pilsētu apvienības -, kas uzskata, ka šāda skaita
samazināšana mazinās domju darba un pieņemto lēmumu kvalitāti.

Tāpat valdība šodien atbalstīja izmaiņas Republikas pilsētas
domes un novada domes deputāta statusa likumā, paredzot izslēgt 14.
pantu, kas noteic, ka pašvaldības deputāts savus pienākumus pilda
no darba brīvajā laikā.

Izslēdzot no likuma 14. pantu, tas neizslēgs iespēju, ka
deputāts savus pienākumus var veikt arī no darba brīvajā laikā, jo
visās pašvaldībās saglabāsies noteikts personu loks, kam būs
atļauts ieņemt deputāta amatu, turpinot pildīt savus pienākumus
līdzšinējā darba vietā, skaidro VARAM.

LETA