18.9 °C, 2.3 m/s, 96.2 %

Pilsētā

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsPilsētāValdība Jelgavas Mūzikas vidusskolai piešķir finansējumu apkures sistēmas remontam
Valdība Jelgavas Mūzikas vidusskolai piešķir finansējumu apkures sistēmas remontam
22/10/2008

Ministru kabinets akceptējis Kultūras ministrijas rīkojumu, saskaņā ar kuru no valsts budžeta ministrijai tiek piešķirts 27 856 latu liels finansējums, kas paredzēts Jelgavas Mūzikas vidusskolas centrālapkures sistēmas avārijas seku novēršanai un apkures sistēmas remontam. Darbus iecerēts sākt vēl šogad.

Ritma Gaidamoviča 

Ministru kabinets akceptējis
Kultūras ministrijas rīkojumu, saskaņā ar kuru no valsts budžeta
ministrijai tiek piešķirts 27 856 latu liels finansējums, kas
paredzēts Jelgavas Mūzikas vidusskolas centrālapkures sistēmas
avārijas seku novēršanai un apkures sistēmas remontam. Darbus
iecerēts sākt vēl šogad.

 

Kultūras ministrijas Sabiedrisko
attiecību speciāliste Dace Vizulei informē, ka finansējums tiks
piešķirts no pamatbudžeta apakšprogrammas «Līdzekļi neparedzētiem
gadījumiem».

«Uzsākot apkures sezonu Jelgavas mūzikas
vidusskolā, konstatēts, ka plīsušas centrālapkures caurules zem
grīdām skolas vecajā korpusā. Avārijas stāvokļa dēļ nav iespējams
apsildīt šo skolas daļu, kurā atrodas divdesmit septiņas klases,
ēdnīcas telpas un administrācijas korpuss ar kopējo platību 600
kvadrātmetri. Avārijas dēļ skola nevar nodrošināt kvalitatīvu
mācību procesu – neapsildītajās telpās mūzikas stundas vispār nav
iespējamas. Lai likvidētu avārijas situāciju, steidzami jāveic
centrālapkures sistēmas remonts,» stāsta D.Vizule.

Finanšu ministrijā paskaidroja, ka pēc
valdības rīkojuma šobrīd no Kultūras ministrijas tiek gaidīta
veicamo darbu tāme un pamatojums, kuru Finanšu
ministrijai

jāizskata divu nedēļu laikā. Tad tiks
sagatavots rīkojums par līdzekļu piešķiršanu un apstiprinātas
tāmes, ko tālāk nodos valsts kasei un Finanšu ministrija uz Valsts
kasi pārskaitīs naudu, lai Jelgavas Mūzikas vidusskola to saņemtu.
Speciālisti lēš, ka šī procedūra varētu ilgt līdz pat mēnesim, taču
visticamāk darbus varēs sākt vēl šogad.

Jelgavas Mūzikas vidusskolā portālam
www.jelgavasvestnesis.lv paskaidroja, ka visas
prasītās darbu izmaksu tāmes no skolas Kultūras ministrijai ir
iesniegtas. Turklāt, neskatoties uz problēmām, mācības notiek arī
tajā skolas daļā, kur centralizēto siltumapgādi nav iespējams
nodrošināt – šobrīd iestāde cenšas izlīdzēties ar elektriskajiem
sildītājiem, kā arī priecājas par to, ka laika apstākļi nedaudz
lutina. 

Jelgavas Mūzikas vidusskola ir viena no
deviņām mūzikas vidusskolām Latvijā. Tā dibināta 1921. gadā. Šobrīd
Jelgavas Mūzikas vidusskola ir Zemgales reģiona Mūzikas skolu
metodiskais centrs, un tās kompleksu veido divas ēkas: 1936.gadā
celtais korpuss un 1972.gadā uzceltā jaunā piebūve ar mācību telpām
un koncertzāli.