26 °C, 2.5 m/s, 55.7 %

Ekonomika

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsEkonomikaValsts atbalsta programmas ietvaros par elektrību arī šogad varēs maksāt mazāk
Valsts atbalsta programmas ietvaros par elektrību arī šogad varēs maksāt mazāk
01/01/2016

AS «Latvenergo» arī šogad turpinās nodrošināt elektroenerģiju par zemāku cenu daudzbērnu ģimenēm, maznodrošinātām un trūcīgām ģimenēm, 1. grupas invalīdiem, kā arī ģimenēm, kuru aprūpē ir bērns invalīds.

Valsts atbalsta programmas ietvaros 2016. gadā daudzbērnu
ģimenes (ģimenes, kurās aug trīs un vairāk bērnu, arī līdz 24 gadu
vecumam, ja bērni mācās) katru mēnesi par pirmajām 300 izlietotajām
kilovatstundām varēs norēķināties par subsidētu cenu (kas atbilst
vēsturiskajam Starta tarifam), bet par pārējām – atbilstoši
izvēlētajam «Elektrum» produktam. 

Savukārt maznodrošinātas un trūcīgas mājsaimniecības, 1. grupas
invalīdi, kā arī ģimenes, kuru aprūpē ir bērns invalīds, katru
mēnesi var saņemt atbalstu pirmajām simts patērētajām
kilovatstundām, informē «Latvenergo» Komunikācijas projektu
vadītāja Ilvija Līvmane.

Tieši tāpat kā 2015. gadā, arī 2016. gadā maznodrošinātām un
trūcīgām personām atbalstu AS «Latvenergo» piešķirs katru mēnesi,
saņemot datus no pašvaldību sociālajiem dienestiem, tādēļ šiem
klientiem papildus nekur nav jāvēršas.

Daudzbērnu ģimenēm, ģimenēm, kuras aprūpē ir bērns invalīds, kā
arī 1. grupas invalīdiem atbalstam būs jāpiesakās elektrum.lv. Ja
daudzbērnu ģimene atbalstu ir saņēmusi 2015. gadā, tirgotājs
atkārtoti pārbaudīs informāciju un atbalstu piešķirs automātiski.
Savukārt tām daudzbērnu ģimenēm, kurās aug bērni līdz 24 gadu
vecumam un kuri turpina mācības, jāpiesakās portālā
elektrum.lv.

I.Līvmane uzsver, ka vienlaikus ir iespējams saņemt tikai vienu
atbalsta veidu. Piemēram, daudzbērnu ģimene ar trūcīgās ģimenes
statusu var saņemt tikai atbalstu, kas ir paredzēts daudzbērnu
ģimenēm, bet nevar vienlaicīgi saņemt atbalstu trūcīgām personām.
Svarīgi, ka valsts atbalstu var attiecināt uz jebkuru Latvenergo
līgumu. Atbalstu var saņemt arī tad, ja atbalsta saņēmējs dzīvo
īrētā īpašumā vai par elektroenerģiju norēķinās ar apsaimniekotāju.
Šajā gadījumā klientam ir jānorāda «Latvenergo» līguma numurs, uz
kuru atbalstu nepieciešams attiecināt.

Ekonomikas ministrija saskaņā ar Publisko iepirkumu likumā
noteiktajām prasībām organizēs konkursu par aizsargātā lietotāja
tirdzniecības pakalpojuma sniegšanu, kurā izvēlēsies
elektroenerģijas tirgotāju, kas būs piedāvājis sniegt aizsargātā
lietotāja tirdzniecība pakalpojumu ar viszemāko valsts budžeta
līdzfinansējumu. Kamēr noslēgsies konkurss, aizsargātā lietotāja
tirdzniecības pakalpojumu sniegs iepriekšējais aizsargātā lietotāja
tirdzniecības pakalpojuma sniedzējs – AS «Latvenergo».